Klargjøring

Klargjøring

Hvordan pakke og merke adressert post riktig

Sjekk formatet

formater-sma

Inntil 0,5cm tykk for små sendinger

 • Vanlige brev
 • Lengde og bredde inntil: 25 x 17,6cm
formater-store

Inntil 2cm tykk for store sendinger

 • Større brev
 • Lengde og bredde inntil: 35,3 x 25cm
formater-ekstra-store

2-7cm for ekstra store sendinger

 • Dokumenter og mindre pakker
 • Lengde og bredde inntil: 35,3 x 25cm
formater-ekstra-ekstra-store

Mer enn 7cm tykk for ekstra store sendinger

 • Gaver og småpakker
 • Lengde og bredde mer enn 35,3 x 25cm. Lengde + bredde + tykkelse kan være inntil 90cm.

Like formater

Ovenfor ser du hvilke formatkategorier du kan velge for Post med like formater, og som håndteres av våre sorteringsmaskiner. Hvert format har sin egen pris og alle sendingene i en utsendelse/ordre må derfor være i samme format. For det største formatet, sendinger som er over 7 cm tykke tilkommer et formattillegg.

Blandede formater

Sender du Post med blandede formater kan du levere inn ulike formater samlet. Posten veies og prisen baseres på snittvekt pr. sending. Det eneste du må tenke på er å plukke ut de to største formatene  - som pga. størrelsen får et tillegg for stort format.

Generelle minimums- og maksimumsmål for alle postsendinger

Små sendinger kan lett bli borte, og kan derfor ikke være mindre enn 9 x 14 cm. Skal du sende ekstra store må du passe på at de er innenfor maksimumsmålene for postsendinger, lengde inntil 60 cm. Lengde + bredde + tykkelse ikke over 90 cm.

Du kan selvfølgelig sende større sendinger med vår pakketjeneste.

For rull gjelder:
Minimum lengde minst 10 cm. Lengde + dobbel diameter må være minst 17 cm.
Maksimum lengde inntil 90 cm. Lengde + dobbel diameter må ikke være over 104 cm.

Maksimumsvekt:
2 000 gram per sending

Merk posten din riktig

Post betalt med faktura skal alltid merkes med frankeringsmerket Norge P.P. (porto betalt)

Post innenlands og til utlandet

Innenlands benyttes frankeringsmerket Norge P.P. 

For post til utlandet må du merke sendingen med Priority for å sikre raskest mulig levering.

Last ned frankeringsmerker i arkfanen "Klisjeer og merker" øverst på denne siden. 

Frankeringsmerke Frankeringsmerke med priority

Adressering

Riktig adressering spiller en stor rolle for at posten din skal komme frem til rett mottaker uten forsinkelser. Sørg for at både avsender- og mottakeradressen er skrevet og plassert riktig. Trenger du hjelp med blant annet adressevask, oppdatering av postnummer eller håndtering av retursendinger kan du lese mer om dette under våre adressetjenester. Vi har oppdatert adresseinformasjon på over 4 millioner privatpersoner og til alle bedrifter i Norge.

Avhengig av hva slags format posten din sendes med:

Skal du sende post med like formater, kan det være lurt å bruke litt tid på sendingens utforming og plassering  av adressefelt. Sjekk våre rabattvilkår for maskintilpassede sendinger.

Felles for alle postadresser, er at postnummer og poststed skal stå på nederste linje i adressen, slik som dette:

Navn på mottaker
Gate-/veinavn + husnummer
Postnummer og poststed

Navn Navnesen
Storgata 15 A
0161 OSLO

Se flere eksempler på riktig adressering til postmottakere i Norge
Adressering til mottakere i utlandet

Ordresedler

Post som skal betales med faktura bestilles som regel i nettbutikken Min Post og leveres inn med et fraktbrev fra nettbutikken. Hvis du har behov for å gjøre dette manuelt kan du fylle ut en ordreseddel og levere den sammen med posten.

Last ned manuelle ordresedler  

Pakking av post

Uansett hva slags post du skal sende, er det viktig at alt er pakket på en forsvarlig måte, og leveres inn i hensiktsmessige lastbærere.

Skal du sende et stort antall sendinger, vil måten du tilrettelegger og pakker posten på være ekstra viktig. Du kan oppnå rabatter hvis utsendelsen er pakket som beskrevet under den enkelte rabattkategori i vilkår for post med like formater.

Eske

Skal du sende blandet post, enten post frankert med frankeringsmaskin eller fakturert post med blandede formater kan en passende eske være en praktisk måte å levere inn posten på.

 • Egner seg når du har et mindre antall sendinger
 • Velg en eske som passer til posten din

Kassett

Uavhengig av om du skal sende post med like eller blandede formater, kan du bruke våre røde postkassetter til innlevering av posten din.

 • Egner seg for konvolutter og når du leverer mindre mengder åpne sendinger eller sendinger pakket i plast.

Bunt

Et godt eksempel på sendinger som passer for bunt er blader, magasiner og kundeaviser. Alle buntene må ha flat over- og underside, slik at buntens adresseside ikke er bøyd.

 • Egner seg til post med like formater emballert i plast, eller uten noen form for emballering

Hvordan pakke og merke uadressert reklame og informasjon riktig

Legg til 5-10% for farge, ryggstift, fukt m.m.
Totalvekt:

Sjekk formatet

Det beste formatet for postkassen er A4 (21 cm x 29,6 cm). Er sendingene større vil de lett kunne få brett/skade i forbindelse med stropping, eller ved distribusjon til postkassene. Hovedregel for papirkvalitet er 60 gram per m2 eller tyngre. Dersom sendingen består av et enkelt ark, må papirkvaliteten være minimum 120 gram per m2. 

Det finnes to ulike formatkategorier: standard format og spesielle formater.

Standard formater

Standard format er definert detaljert for de to distribusjonsperiodene «Tidliguke» og «Midtuke». 

For distribusjon «tidliguke»: 

Formatet må være tilnærmet A4: 29,7 cm x 21 cm (+/- 2,5 cm i bredden og +/- 1,8 cm på høyden)
Minimumsformat: 27,9 cm x 18,5 cm
Maksimumsformat: 31,5 cm x 23,5 cm
Maks tykkelse: 0,2 cm
Maks vekt: 75 gram

For distribusjon «midtuke»:

Minimumsformat: 14,8 cm x 12,5 cm
Maksimumsformat: 32 cm x 24 cm
Maks tykkelse: 0,5 cm
Maks vekt: 200 gram

Sendingene må ikke være ujevne eller bulkete. Dersom sendingen er stiftet må stiften være godt lukket og ikke gjøre sendingen tykkere. I tillegg må yttersidene være hele og i samme format som de øvrige sidene.

Dersom formatet er større enn 34 x 26 cm, må sendingene leveres maskinelt falset/brettet, slik at de kommer innenfor ovennevnte mål for standard format. Det kan ikke benyttes limfals eller andre typer fals som ikke er skarp.

Dersom sendingen er falset, skal falsen være på langsiden. Unntaksvis kan falsen være på sendingens korte side, da må sendingen være innenfor formatet 21 cm x 14,8 cm. Kortsidefals er tilgjengelig for bestilling i "midtuke".

Spesielle formater

Sendingene må alltid være innenfor 34 x 26 cm om de skal få plass i postkassen. Hvis sendingene dine er tykkere enn 0,5 cm, ujevne/bulkete eller har et format som ikke er rektangulært koster det ekstra. Det samme gjelder hvis sendingene er plastpakket, eller at de veier mer enn 200 gram.

For sendinger med spesielle formater er kapasiteten begrenset og distribusjonen foregår i løpet av en avtalt uke. Det er ikke alle formater som er mulig å sende som uadressert postreklame. Ta gjerne kontakt med kundeservice på telefon 04045 for mer informasjon.

Måleark for uadressert reklame

Merking

Du trenger ikke merke hver enkelt sending om du skal distribuere uadressert post med budskap av kommersiell art, som kundeavis, brosjyrer, flyers osv. Det samme gjelder gratis avis med en betydelig andel redaksjonelt innhold.

Budskap av ikke-kommersiell art, for eksempel informasjon fra stat og kommune som også skal distribueres til husstander som har reservert seg mot reklame, skal alltid merkes med "Informasjon".

 

Pakking på pall

Sendingene pakkes på pall og merkes for transport direkte til våre reklamesentre. Som regel pakkes de på EUR-pall med en maksvekt 800 kg og maks høyde 120 cm. 

Pakking i bunter

Når det er for få sendinger til hver destinasjon til at det egner seg å pakke på pall, eller hvis sendingene ikke dekker et lag på pallen, skal sendingene pakkes i bunter på inntil 6 kg. Hver bunt skal stroppes forsvarlig. Alternativt kan sendingene pakkes i pappeske. Pakking i bunter er hovedregelen når innleveringen skjer på mindre postkontorer og Post i butikk.

Hva skjer ved avvik?

Hvis sendingene ikke er pakket etter vilkårene kan det føre til sendingene ikke kan tas i mot ved innleveringsstedet. Oppdages avviket først etter innlevering kan det gi stort merarbeid og forsinkelse i utsendelsen. Merkostnader vil da bli belastet i etterkant.

Vilkår for pakking av uadressert reklame

Last ned klisjeer og merker for å sende post og småpakker til postkassen.

Frankeringsmerker for adressert post

Husk å bruke et frankeringsmerke når du sender fakturert post.

Frankeringsmerker

Adressert post og Pakke i postkassen som skal betales med faktura, må ha et frankeringsmerke, også kalt frankopåtrykk, i tillegg til avsender og returadresse. For Pakke i postkassen er frankeringsmerket integrert i standard adresseetikett.

Standard frankeringsmerke

Frankopåtrykk Sort Bokmål 2020

Merket skal være 22 x 24 mm.

Last ned bokmål

Last ned nynorsk

Last ned bokmål + nynorsk

For sendinger uten konvolutt, åpne/i plast kan frankeringsmerket erstattes med teksten:

 • "NORGE P.P."

Frankeringsmerke rekommanderte brev

Rekommanderte brev som skal betales med faktura skal være frankert med et frankeringsmerke.

Frankeringsmerke

Frankopåtrykk Sort Bokmål 2018

Last ned

Nummererte etiketter

I tillegg må brevene være påsatt  etiketter med sendingsnummer og strekkode som du kan bestille i nettbutikken.

Bestilling med EDI

Brukes EDI meldte sendinger vil sendingsnummeret og strekkoden automatisk printes på etiketten.

Andre merker

Frankeringsmerke for blindeskrift/punktskrift 

Punktskrift_Svart

 

 

 

Ulike sendinger krever forskjellig emballasje og merking. Hos oss kan du få det du trenger av etiketter og lignende, samt kjøpe konvolutter og esker som passer.

Plastlommer og etiketter til forsendelser med dokumenter

Skal du sende pakker eller brev med synlige dokumenter, som for eksempel tolldokumenter eller fakturaer, kan det være lurt å bestille plastlommer som kan festes utenpå forsendelsene dine. Signér dokumentene og legg dem oppi plastlommene, som du limer fast på forsendelsene dine.

Her kan du også få tak i ulike etiketter og adressekort, som:

 • Tolletikett
 • PUM-etikett
 • Etikett for rekommanderte brev

Bestill plastlommer og etiketter   

Esker

I nettbutikken kan du kjøpe pappesker i tre ulike størrelser:

 • Liten - 35cm x 25cm x 7cm
 • Medium - 30cm x 35cm x 12cm
 • Stor  - 50cm x 30cm x 20cm)

Bestill pappesker

Ønsker du å bestille annen type emballasje, kan du gjøre dette via Staples eller Rajapack.

Konvolutter til biologisk materiale

Skal du sende biologisk materiale, er riktig emballering avgjørende av hensyn til pasienter, post- og transportpersonale og laboratoriumpersonale. Som emballasje kan du benytte deg av biologiske konvolutter, som bidrar til en enkel, rask og trygg forsendelse av ditt biologiske materiale. 

 • Konvoluttene er allerede frankert og klare til bruk
 • Fremsendingstid er 2 virkedager med utlevering mandag-fredag
 • De tilfredsstiller krav til merking av biologisk stoff. Bring leverer kun ytteremballasje, kontakt din leverandør av indre- og mellomemballasje for mer informasjon.
 • Kan leveres med din firmalogo
 • Sendingene kan leveres inn på postkontor, Post i Butikk, bedriftssenter og landpostbud
 • Sendingen kan veie opptil 350 gram, og være 170x350 mm

Priser for frankerte konvolutter med tiltrykk fra 01.01.2024

 • Pakninger a 1000 stk. til sending i Norge, vekt inntil 350 g
 • Pris per konvolutt: Kr 55,-

Alle priser er eksklusive mva.

Last ned priser fra 01.01.2024 (pdf)

Les mer om emballering og merking av biologisk materiale

Bestill biologiske konvolutter