Adressering til postmottakere i Norge

Adressering til postmottakere i Norge

Riktig postadresse er viktig for at posten skal komme raskt fram, uten forsinkelser.

Post og Bring bil

Felles for alle postadresser, er at kun postnummer og poststed skal stå på nederste linje i adressen. For brev til utlandet, se adressering til mottakere i utlandet.

Adressering til mottakere med gate-/veiadresse og postlevering i postkassen

Navn på mottaker
Gate-/veinavn + husnummer
Postnummer og poststed

Per Post
Storgata 15 A
0161 Oslo 

Brukes bolignummer i tillegg til postadressen, se retningslinjer nederst på siden 

Postadresse til mottakere som ikke har gate-/veiadresser, kun stedsnavn

Navn på mottaker
Stedsnavn
Postnummer og poststed

Per Post
Vikane
5637 Ølve

Postadresse til mottakere som verken har gate-/veiadresser eller stedsnavn

Navn på mottaker
Postnummer og poststed  

Per Post
9672 Ingøy

Postadresse til mottakere som får posten levert i postboks

Oppgi postboksanleggets navn til  byer og steder som har flere postboksanlegg/postkontorer

Navn på mottaker
Postboks 9999 + postboksanleggets navn
Postnummer og poststed

Bedriften AS
Postboks 55 Falkum
3705 Skien

Eksempel på korrekt postboksadresse til byer/steder med kun ett postboksanlegg:

Navn på mottaker
Postboks 9999
Postnummer og poststed 

Bedriften AS
Postboks 15
2712 Brandbu 

Postadresse for personlig brev til en navngitt person i en bedrift

Navn på mottaker
Navn på mottakerbedrift
Gate-/veinavn + husnummer eller postboks + postboksnummer
Postnummer og poststed 

Per Post
Bedriften AS
Storgata 15
0161 Oslo 

Per Post
Bedriften AS
Postboks 15
2712 Brandbu 

Her er sendingen adressert til bedriften , men ved personen

Navn på mottakerbedrift
Navn på mottaker
Gate-/veinavn + husnummer eller postboks + postboksnummer
Postnummer og poststed 

Bedriften AS
Att: Per Post
Storgata 15
0161 Oslo 

Bedriften AS
Att: Per Post
Postboks 15
2712 Brandbu 

C/O Adresse. Når mottaker har sin postadresse på andre personers adresse

Navn på mottaker
c/o Navn på "eier" av postadressen
Gate-/veinavn + husnummer
Postnummer og poststed 

Bente Brev
c/o Per Post
Storgata 15
0161 Oslo 

Adressering til personer som mottar post på vegne av andre

Person det mottas post på vegne av
Navn på mottaker
Gate-/veinavn + husnummer
Postnummer og poststed 

Bente Brev
v/Per Post
Storgata 15
0161 Oslo 

Bruk av gårdsnavn sammen med postadressen

Gårdsnavn er ikke en del av postadressen der det finnes gate-/veiadresser. Dersom avsender ønsker å benytte et gårdsnavn i tillegg til en postadresse, skal dette plasseres på egen linje over postadressen:
Geir Gårdbruker
Rustad gård
Hadelandsveien 1977
1488 Hakadal

Bruk av bolignummer i tillegg til postadressen

Bolignummer*) er ikke en del av postadressen. Dersom avsender ønsker å benytte bolignummer i tillegg til en postadresse, skal dette plasseres etter nøkkelordet "Bolignummer" og på egen linje over postadressen:

Navn på mottaker
Ordet "Bolignummer" + bolignummeret
Gate-/veinavn + husnummer
Postnummer og poststed 

Per Post
Bolignummer H0302
Storgata 15
0161 Oslo 

Bolignummer skal ikke benyttes dersom det kun er en bolig på gate-/veiadressen. Bolignummer skal heller ikke benyttes sammen med andre postadresser enn gate-/veiadresser. 

Ved bruk av både c/o-adresse og bolignummer anbefales det å plassere dette på hver sin linje:

Navn på mottaker
c/o Navn på "eier" av postadressen
Ordet "Bolignummer" + bolignummeret
Gate-/veinavn + husnummer
Postnummer og poststed 

Bente Brev
c/o Per Post
Bolignummer H0302
Storgata 15
0161 Oslo 

*) Bolignummer er innført av myndighetene for å identifisere den enkelte bolig der flere boliger har samme gate-/veiadresse. Bolignummeret består av en bokstav og fire tall, og er en adressebenevnelse som ikke må forveksles med postadressen. Bolignummeret kan angis på postsendinger dersom plasseringen er slik at det ikke forveksles med postadressen, som vist i eksemplene over. 

Del artikkel