Adressering til mottakere i utlandet

Adressering til mottakere i utlandet

De fleste land har egne regler for hvordan adressene bør settes opp. Postnummersystemene varierer også - men har som regel 4-6 tall. Noen av dem har både tall og bokstaver.

Bringsjåfør leverer pakke adressert fra utlandet

Plassering av postnummeret i adressen varierer, men vanligst er foran stedsnavnet, f.eks. 53225 Bonn.

Her finner du adresseregler for de enkelte land
Her finner du postnummersøk for de enkelte land

Landkoder

Skal du sende post til land som bruker postnummer med kun tall, slik vi gjør det i Norge, skal du påføre landkoden.

Landkode med bindestrek etter, setter du først på linjen som inneholder postnummer og sted. Landets fulle navn må alltid skrives i tillegg, på siste linje.

Landkodene finner du på Verdenspostforeningens (UPU) hjemmesider

Eksempler på korrekt postadresse til en del land:

Herr H. C. Andersen
Eventyrvejen 1
DK-5000 Odense
DANMARK

Hr. Jón Jónsson
Einimel 80
IS-107 Reykjavik
ISLAND

Fru Inger Lilja
Vasavägen 3
SE-582 20 Linköping
SVERIGE

Mr. A. H. van Doorn
P.O.Box 1992
2130 GC Hoofdorp
NEDERLAND

Mr. Walter C. Brown
312 Glasgow Row
London WC1B 4BH
STORBRITANNIA

Herrn Erich Müller
Hilpertst. 31
64296 Darmstadt
TYSKLAND

Mrs. Lucy Stevens
2701, promenade Riverside
Ottawa ON K1A 0B1
CANADA

John J. Bursenos
12603 Denmark Drive,
Apt.556
Herndon, VA 22071-9945
USA

Mr. P. G. Short
GPO Box 1777Q
Melbourne VIC
3001
AUSTRALIA

Mr. Lee
3-3 Otemachi 2 Chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-31
JAPAN

Adressering til mottakere i Norge finner du her

Del artikkel