Klargjøring av EA sendinger

Alle EA sendinger må merkes med det spesielle EA merket og strekkode som muliggjør maskinell registrering.

Bile av sendinger med EA merke

Plassering av EA-merke og strekkode på sendingen

Bilde av en EA sending
  1. EA-merket skal trykkes på konvolutten over mottakerens navn og adresse.
  2. Strekkoden trykkes bak EA-merket med minst 3 millimeter avstand.

EA Merker for nedlasting

EA merke standard sort-hvit.jpg         EA merke standard hvit-sort.jpg
EA merke standard sort-hvit.pdf         EA merke standard hvit-sort.pdf
EA merke standard sort-hvit.eps        EA merke standard hvit-sort.eps

EA merke lilla.pdf
EA merke lilla.eps

EA sort-hvit.gif                EA hvit-sort.gif

Bestem hvordan sendingene skal behandles - servicegrader

Du kan velge hva vi skal gjøre med feiladresserte sendinger.
Du får en tilbake en fil med oversikt over feiladresserte sendinger med ny adresse eller returårsak. For servicegrad 3 får du bare oversikt over hvilke sendinger som var feil adressert og dermed ble makulert.

Oversikt over servicegradene:

Service-grad Søk etter ny adresse Ettersending varig omadressering Dersom ny adresse finnes i søk Ny adr. på fil Dersom ingen ny adr. finnes i søk Retur-årsak på fil
0 Ja Ja Sending fremsendes Ja Sending i retur til avsender Ja
1 Ja Ja Sending fremsendes Ja Sending makuleres Ja
2 Ja Nei
Sending makuleres
  Ja Sending makuleres Ja
3 Nei
Sending makuleres
Nei
Sending makuleres
  Nei   Ja

Strekkode

Alle EA-sendinger må ha en unik strekkode. Strekkoden kan inneholde maks 20 posisjoner og skal ha følgende oppbygging:

-  Posisjon 1: Første siffer skal alltid være tallet 2..
-  Posisjon 2-5: Ditt EA-avtalenummer (4 siffer). Det får du  ved registrering.
-  Posisjon 6: Angir servicegraden som du har valgt.
-  Posisjon 7: Alltid tallet 0
-  Posisjon 8-20: For KID-felt med inntil 13 posisjoner som du kan benytte for å identifisere sendingen.

Eksempel: 209991012345678910 

For mer deltaljer se teknisk beskrivelse (pdf)