Klargjøring av EA sendinger

Klargjøring av EA sendinger

Alle EA sendinger må merkes med det spesielle EA merket og strekkode som muliggjør maskinell registrering.

Bile av sendinger med EA merke

Plassering av EA-merke og strekkode på sendingen

Bilde av en EA sending
  1. EA-merket skal trykkes på konvolutten over mottakerens navn og adresse.
  2. Strekkoden trykkes bak EA-merket med minst 3 millimeter avstand.

EA Merker for nedlasting

EA merke standard sort-hvit.jpg         EA merke standard hvit-sort.jpg
EA merke standard sort-hvit.pdf         EA merke standard hvit-sort.pdf
EA merke standard sort-hvit.eps        EA merke standard hvit-sort.eps

EA merke lilla.pdf
EA merke lilla.eps

EA sort-hvit.gif                EA hvit-sort.gif

Bestem hvordan sendingene skal behandles - servicegrader

Du kan velge hva vi skal gjøre med feiladresserte sendinger.
Du får en tilbake en fil med oversikt over feiladresserte sendinger med ny adresse eller returårsak. For servicegrad 3 får du bare oversikt over hvilke sendinger som var feil adressert og dermed ble makulert.

Oversikt over servicegradene:

Service-grad Søk etter ny adresse Ettersending varig omadressering Dersom ny adresse finnes i søk Ny adr. på fil Dersom ingen ny adr. finnes i søk Retur-årsak på fil
0 Ja Ja Sending fremsendes Ja Sending i retur til avsender Ja
1 Ja Ja Sending fremsendes Ja Sending makuleres Ja
2 Ja Nei
Sending makuleres
  Ja Sending makuleres Ja
3 Nei
Sending makuleres
Nei
Sending makuleres
  Nei   Ja

Strekkode

Alle EA-sendinger må ha en unik strekkode. Strekkoden kan inneholde maks 20 posisjoner og skal ha følgende oppbygging:

-  Posisjon 1: Første siffer skal alltid være tallet 2..
-  Posisjon 2-5: Ditt EA-avtalenummer (4 siffer). Det får du  ved registrering.
-  Posisjon 6: Angir servicegraden som du har valgt.
-  Posisjon 7: Alltid tallet 0
-  Posisjon 8-20: For KID-felt med inntil 13 posisjoner som du kan benytte for å identifisere sendingen.

Eksempel: 209991012345678910 

For mer detaljer se teknisk beskrivelse (pdf)