Vilkår for post med like formater- generelle

Vilkår for post med like formater

Adressert post og reklame

Med mindre annet er skriftlig avtalt, gjelder følgende vilkår:

1. Hva kan sendes

Minimum 200 sendinger per innlevering fra samme avsender. Færre enn 200 kan leveres inn når det betales for 200 sendinger. Minimumsantallet gjelder:

 • per format: små, store eller ekstra store
 • per rabattkategori
 • totalt antall inn- og utland

2. Formater, mål og vekt

Når ett av maksimumsmålene som er angitt for formatet overstiges, må det betales for et større format.

Maksimumsmål per format

FormatTykkelseLengdeBreddeVektvariasjon*
Små (B5)0,5 cm25 cm17,6 cm30 gram
Store (B4)2 cm35,3 cm25 cm50 gram
Ekstra store7 cm35,3 cm25 cm100 gram
Enda størremer enn 7 cmmer enn 35,3 cm25 cm100 gram
Rull7 cm (diameter)35,3 cm-100 gram
Rull stormer enn 7 cm (diameter)mer enn 35,3 cm-100 gram

*Med vektvariasjon menes vekten mellom den tyngste og den letteste sendingen innenfor samme format og rabattkategori. Når minimumsantallet på 200 stk i samme priskategori er innfridd, kan det i samme priskategori leveres flere vektvariasjoner, såfremt antall pr vektvariasjon spesifiseres i bestillingen.

Maksimumsmål for postsendinger: 
Lengde inntil 60 cm.  Lengde + bredde + tykkelse ikke over 90 cm. Rull: Lengde inntil 90 cm. Lengde + dobbel diameter må ikke være over 104 cm. 

Minimumsmål for postsendinger: 
9 x 14 cm Rull: Lengde minst 10 cm. Lengde + dobbel diameter må være minst 17 cm.

Maksimumsvekt: 
2 000 gram per sending

3. Priser og rabatter

Sendingene prises etter følgende hovedprinsipper

 • Størrelse: Sendingens lengde, bredde og tykkelse avgjør hvorvidt sendingene prises i formatet små, store eller ekstra store
 • Rull: diameter inntil 7 cm og lengde inntil 35,3 cm prises som ekstra store. Er diameter over 7 cm eller lengden over 35,3 cm må det betales et formattillegg
 • Prissoner: Norge, Europa og utenfor Europa
 • Leveringstid: 2-3 virkedager i Norge.

Alle sendinger i en ordre/innlevering skal ha samme avsender.

Det gis rabatter i følgende rabattkategorier, se også priser for post med like formater:

 • Maskintilpassede: Sendinger som innfrir rabattvilkår for maskintilpassede sendinger.
 • Distribusjonstetthet: Innenlands sendinger som skal utleveres i definerte postnummerområder med høy distribusjonstetthet.
 • Volum: Volumrabatt basert på minimumsantall per format og rabattkategori
 • Forhåndsmelding: Antall sendinger som skal leveres inn må forhåndsmeldes i Min Post minst 15 virkedager før innlevering.
 • Buntsortert: Gjelder sendinger uten konvolutt, åpne/i plast/papiromslag (paper wrap) som skal sorteres og pakkes i bunter. Rabatten gis for det antall sendinger som kan pakkes i bunter med minst 10 sendinger til samme postnummer.

Vilkår for den enkelte rabattkategori samt krav til tilrettelegging må være innfridd for å oppnå rabattene. Se beskrivelse under hvert av formatene små, store og ekstra store. 

Ved innleveringen må følgende sendinger holdes adskilt:

 • Formatene små, store, ekstra store og ekstra store med formattillegg
 • Post til Norge, Europa og utenfor Europa
 • Maskintilpassede sendinger (de ulike rabattkategoriene hver for seg) leveres inn adskilt fra ikke maskintilpassede sendinger

4. Små sendinger

Maksimumsmål:

Format Tykkelse Lengde Bredde
B5 0,5cm 25cm 17,6cm

I formatet små sendinger kan du sende ikke maskintilpassede sendinger, eller tilpasse dine sendinger innenfor en av nevnte 3 rabattkategorier og oppnå rabatt.

Maskintilpassede små sendinger:

Rabattkategori Minsteantall
MV1: Nøytrale, tilnærmet hvite konvolutter 200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)
MV2: Konvolutter med reklametrykk 2 000 sendinger
MV3: Sendinger uten konvolutt, åpne/i plast/papiromslag 200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)

 

Les mer om de ulike rabattvilkår for maskintilpassede sendinger. Sendingene må innfri krav til tilrettelegging og minsteantall den enkelte rabattkategori.

Rabattkategorier på maskintilpassede små sendinger

 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 200 stk
  • Skal leveres i kassett
  • Alle sendingene i kassetten må stå samme vei
  Rabattkategori 200 5000 15000
  Maskintilpasset MV1 x x x

  Distribusjons-
  tetthet

    x x
  Volum     x
 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 2000 stk
  • Skal leveres i kassett
  • Alle sendingene i kassetten må stå samme vei
  Rabattkategori 2000 5000 15000
  Maskintilpasset MV2 x x x
  Distribusjons-
  tetthet
    x x
  Volum     x

   

 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 200 stk
  • Skal som hovedregel leveres i kassett
  • Alle sendingene i kassetten må stå samme vei
  • Kan også leveres i bunter med maskinlesbar adressering*

  Les mer i Vilkår for pakking og merking av bunter
    
  Har du mer enn 15 000 sendinger må de i tillegg:
  Være sortert på de første 2 sifrene i postnummeret
  Pakkes på pall til terminaler

  Pakningsliste for sendinger sortert i kassett

  Rabattkategori 200 5000 15000
  Maskintilpasset MV3 x x x
  Distribusjons-
  tetthet
    x x
  Buntsortert   x x
  Volum     x

Rabattkategorier på ikke maskintilpassede små sendinger

 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 200 stk
  • Kassetter kan benyttes

  Har du mer enn 15 000 sendinger må de i tillegg: 

  • Leveres i kassett sortert på de første 2 sifrene i postnummeret
  • Alle sendingene i kassetten må stå samme vei
  • Pakkes på pall til terminaler

  Vilkår for sendinger sortert i kassett

  Rabattkategori 200 5000 15000
  Distribusjonstetthet   x x
  Volum     x
 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 200 stk 
  • Kassetter kan benyttes
  • Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering*

  Se vilkår for pakking og merking av bunter

  Har du mer enn 15 000 sendinger må de i tillegg:

  • Skal leveres sortert og pakket i bunter
  • Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering

  Se vilkår for pakking og merking av bunter

  Rabattkategori 200 5000 15000
  Distribusjonstetthet   x x
  Buntsortert   x x
  Volum     x
 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 200 stk 
  • Leveres i kassetter, helst i stigende postnummerrekkefølge

  Har du mer enn 15 000 sendinger må de i tillegg: 

  • Leveres i kassett sortert på de første 2 sifrene i postnummeret, helst i stigende postnummerrekkefølge
  • Alle sendingene i kassetten må stå samme vei
  • Pakkes på pall til terminaler

  Se vilkår for sendinger sortert i kassett

  Rabattkategori 200 5000 15000
  Distribusjons.
  tetthet
    x x
  Volum     x

   

Jfr. punkt 10 om leveringstid. Unntak: Leveringstid fra Postens Østlandsterminal til Tromsø/Bodø er 3-4 virkedager

Når innleveringen består av sendinger med ulike vekter, skal vektvariasjonene spesifiseres i ordreregistreringen og sendingene tilrettelegges per vektvariasjon (slik tilrettelegging gjelder ikke for sendinger sortert på 4 eller 2 siffer i postnummeret).

1) Pakningsliste for sendinger sortert i kassett - 2 første siffer i postnummeret
Når du leverer sendinger sortert i kassett på 2 siffer og volumet utgjør minst 20 kassetter til en terminal, skal kassettene pakkes direkte til terminalen. Mer informasjon i vilkår for sortering av sendinger i kassett  

2) Pakking og merking av bunter
Sendinger sortert i bunt skal ha maskinlesbar adressering og pakkes og merkes etter vilkår for pakking og merking av bunter. Bunter sortert på 4- og 2- siffer i postnummeret skal leveres på pall etter gjeldende pakningsliste. Mer informasjon i vilkår for pakking og merking av bunter.

4.1. Rabatt for distribusjonstetthet – små sendinger

Rabatten gis for sendinger som skal omdeles i områder med høy distribusjonstetthet. Minste antall er 5 000 innenlandske sendinger pr innlevering.

Sendingene må være adressert til en postadresse innenfor definerte postnummer-områder. Utsendelsen må bestilles i Min Post, og det må samtidig lastes opp en postnummerfil i formatet Excel eller CSV. Rabatten beregnes automatisk av den andel sendinger som er adressert til et postnummer innenfor de definerte områdene. I ordrebekreftelsen vises rabatten som en snittrabatt fordelt på alle sendingene i bestillingen. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

I kombinasjon med rabatt for forhåndsmelding, brukes samme postnummerfil som du lastet opp til forhåndsmeldingen.

Endringer i postnummer gjennomføres en gang pr år, og kan medføre endring i postnummer som omfattes av rabatten.

4.2. Rabatt for forhåndsmelding – små sendinger

Rabatten forutsetter at en forhåndsmelding er registrert i Min Post minst 15 virkedager før innleveringsdagen. Det skal i tillegg lastes opp postnummerfiler i formatet Excel eller CSV. Filene må lastes opp senest 5 virkedager før innlevering. Ved delinnleveringer skal alle postnummerfiler for hele innleveringsperioden lastes opp senest 5 virkedager før første innlevering. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

Rabattsatser
Minsteantallet gjelder pr rabattkategori. For delinnleveringer gjelder minst 50 000 sendinger pr delinnlevering.

2 % rabatt ved minst 50 000 små sendinger
5 % rabatt ved minst 100 000 små sendinger

Rabatten reduseres ved endring av: antall på mer enn 15 %, format, innleveringsdato og innleveringssted hvis endringen gjøres etter registreringsfristen på 15 virkedager og senest 5 virkedager før innlevering.

I rabattkategorien for 50 000 sendinger reduseres rabatten fra 2 % til 1 %
I rabattkategorien for 100 000 sendinger reduseres rabatten fra 5 % til 2 %

Rabatten faller bort hvis innleveringen ikke er i henhold til registrert forhåndsmelding eller hvis det er foretatt endringer etter fristen på 5 virkedager. Det samme gjelder dersom postnummerfiler ikke er lastet opp innen fristen på 5 virkedager før innlevering.

Etter frist eller som avvik ved innlevering aksepteres endring i antall på under +/- 15 %, endring i vekt og mellom maskintilpasset/ikke maskintilpasset, uten at det medfører rabattreduksjon.

4.3. Rabatt for buntsortering

Gjelder små sendinger uten konvolutt, åpne/i plast/papiromslag som skal forhåndssorteres og pakkes i bunter. Rabatten gis på den andelen sendinger som kan pakkes i bunter med minst 10 sendinger til samme postnummer i Norge (4 siffer). Minsteantallet for formatet små er 5 000 innenlandske sendinger, og en postnummerfil i formatet Excel eller CSV må lastes opp i Min Post/Forhåndsmelding senest 5 virkedager før innleveringen. Det er kun sendinger innenlands som skal tas med i postnummerfilen.

5. Store sendinger

Maksimumsmål:

Format Tykkelse Lengde Bredde
B4 2 cm 35,5 cm 25 cm

I formatet store sendinger kan du sende ikke maskintilpassede sendinger, eller tilpasse dine sendinger innenfor en av nevnte 4 rabattkategorier og oppnå rabatt.

Maskintilpassede store sendinger:

Rabattkategori Minsteantall
MV1: Nøytrale, tilnærmet hvite konvolutter 200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)
MV2: Konvolutter med reklametrykk 2000 sendinger
MV3: Sendinger uten konvolutt, åpne/i plast/papiromslag 200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)
MV4: Sendinger i eske eller lignende 200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)

Les mer om de ulike rabattvilkår for maskintilpassede sendinger. Sendingene må innfri krav til tilrettelegging og minste antall for den enkelte rabattkategori:

Rabattkategorier på maskintilpassede store sendinger

 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 200 stk
  • Skal leveres i kassett
  • Alle sendingene i kassetten må stå samme vei, med adressesiden opp

  Har du mer enn 20 000 sendinger må de i tillegg:

  • Leveres i kassett sortert på de første 2 sifrene i postnummeret, helst i stigende postnummerrekkefølge
  • Pakkes på pall til terminaler

  Vilkår for sortering av sendinger i kassett

  Rabattkategori 200 5000 20000
  Maskintilpasset MV1 x x x
  Distribusjons-
  tetthet
    x x
  Volum   x x
 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 2000 stk 
  • Leveres i kassett
  • Alle sendingene i kassetten må ligge samme vei, med adressesiden opp

  Har du mer enn 20 000 sendinger må de i tillegg:

  • Leveres i kassett sortert på de første 2 sifrene i postnummeret, helst i stigende postnummerrekkefølge
  • Pakkes på pall til terminaler

  Se vilkår for sortering av sendinger i kassett

  Rabattkategori 2000 5000 20000
  Maskintilpasset MV2 x x x
  Distribusjons-
  tetthet
    x x
  Volum   x x
 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 200 stk
  • Leveres i kassett
  • Alle sendingene i kassetten må ligge samme vei med adressesiden opp
  • Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering*

  Se Vilkår for pakking og merking av bunter*

  Har du mer enn 5 000 sendinger må de i tillegg:

  • Leveres sortert og pakket i bunter*
  • Buntene skal ha maskinlesbar adressering
  Rabattkategori 200 5000
  Maskintilpasset MV3 x x
  Distribusjons-
  tetthet
    x
  Buntsortert   x
  Volum   x
 • Krav til tilrettelegging

  Minsteantall 200 stk
  Leveres i egnet lastbærer

  Har du mer enn 5 000 sendinger må de i tillegg:
  Sorteres i lastbærere til "postnummerområder" etter sorteringsliste definert av Posten

  Se vilkår for sortering i lastbærer

  Rabattkategori 200 5000
  Maskintilpasset MV4 x x
  Distribusjons-
  tetthet
    x
  Volum   x

Rabattkategorier på ikke maskintilpassede store sendinger

 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 200 stk
  • Kassetter kan benyttes

  Har du mer enn 5 000 sendinger må de i tillegg:

  • Leveres sortert og pakket i bunter
  • Buntene skal ha maskinlesbar adressering

  Se Vilkår for pakking og merking av bunter

  Rabattkategori 200 5000
  Distribusjons-
  tetthet
    x
  Volum   x
 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 200 stk
  • Kassetter kan benyttes
  • Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering*

  Se vilkår for pakking og merking av bunter

  Har du mer enn 5 000 sendinger må de i tillegg:

  • Leveres sortert og pakket i bunter
  • Buntene skal ha maskinlesbar adressering
  Rabattkategori 200 5000
  Distribusjons-
  tetthet
    x
  Volum   x
 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 200 stk
  • Leveres i egnet lastbærer

  Har du mer enn 5 000 sendinger må de i tillegg:

  • Sorteres i lastbærere til "postnummerområder" etter sorteringsliste definert av Posten

  Se vilkår for sortering i lastbærer

  Rabattkategori 200 5000
  Distribusjons-
  tetthet
    x
  Volum   x

* Jfr. punkt 10 om leveringstid. Unntak: Leveringstid fra Postens Østlandsterminal til Tromsø/Bodø er 3-4 virkedager

Når innleveringen består av sendinger med ulike vekter, skal vektvariasjonene spesifiseres i ordreregistreringen og sendingene tilrettelegges per vektvariasjon (slik tilrettelegging gjelder ikke for sendinger sortert på 4 eller 2 siffer i postnummeret).

1) Pakningsliste for sendinger sortert i kassett - 2 første siffer i postnummeret
Når du leverer sendinger sortert i kassett på 2 siffer og volumet utgjør minst 20 kassetter til en terminal, skal kassettene pakkes direkte til terminalen. Mer info i Vilkår for sortering av sendinger i kassett

2) Pakking og merking av bunter
Sendinger sortert i bunt skal ha maskinlesbar adressering og pakkes og merkes etter Vilkår for pakking og merking av bunter. 

Bunter sortert på 4- og 2- siffer i postnummeret skal leveres på pall etter gjeldende pakningsliste. Se pakningsliste i vilkår for pakking og merking av bunter.

5.1. Rabatt for distribusjonstetthet – store sendinger

Rabatten gis for sendinger som skal omdeles i områder med høy distribusjonstetthet. Minste antall er 5 000 innenlandske sendinger pr innlevering.

Sendingene må være adressert til en postadresse innenfor definerte postnummer-områder. Utsendelsen må bestilles i Min Post, og det må samtidig lastes opp en postnummerfil i formatet Excel eller CSV. Rabatten beregnes automatisk av den andel sendinger som er adressert til et postnummer innenfor de definerte områdene. I ordrebekreftelsen vises rabatten som en snittrabatt fordelt på alle sendingene i bestillingen. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

I kombinasjon med rabatt for forhåndsmelding, brukes samme postnummerfil som du lastet opp til forhåndsmeldingen.

Endringer i postnummer gjennomføres en gang pr år, og kan medføre endring i postnummer som omfattes av rabatten.

5.2. Rabatt for forhåndsmelding – store sendinger

Rabatten forutsetter at en forhåndsmelding er registrert i Min Post minst 15 virkedager før innleveringsdagen. Ved minst 5 000 sendinger skal det i tillegg lastes opp postnummerfiler i formatet Excel eller CSV. Filene må lastes opp senest 5 virkedager før innlevering. Ved delinnleveringer skal alle postnummerfiler for hele innleveringsperioden lastes opp senest 5 virkedager før første innlevering. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

Rabattsatser
Minsteantallet gjelder pr rabattkategori. For delinnleveringer gjelder minst 20 000 sendinger pr delinnlevering

 • 12,5 % rabatt ved minst 1 000 store sendinger 
 • 14 % rabatt ved minst 100 000 store sendinger 

Rabatten reduseres ved endring av:

 • Antall på mer enn 15 %
 • Format, innleveringsdato og innleveringssted hvis endringen gjøres etter registreringsfristen på 15 virkedager og senest 5 virkedager før innlevering.
 • I rabattkategorien for 1 000 sendinger reduseres rabatten fra 12,5 % til 5 % 
 • I rabattkategorien for 100 000 sendinger reduseres rabatten fra 14 % til 5 %

Rabatten faller bort hvis innleveringen ikke er i henhold til registrert forhåndsmelding eller hvis det er foretatt endringer etter fristen på 5 virkedager. Det samme gjelder dersom postnummerfiler ikke er lastet opp innen fristen på 5 virkedager før innlevering.

Etter fristen, eller som avvik ved innlevering, aksepteres følgende avvik uten at det medfører reduksjon i forhåndsmeldingsrabattren: (hvis en forhåndsmelding er registrert)

 • Endring i antall på under +/- 15 % 
 • Endring i vekt
 • Endring mellom maskintilpasset/ikke maskintilpasset.

5.3. Rabatt for buntsortering 

Gjelder store sendinger uten konvolutt, åpne/i plast/papiromslag som skal forhåndssorteres og pakkes i bunter. Rabatten gis på den andelen sendinger som kan pakkes i bunter med minst 10 sendinger til samme postnummer i Norge (4 siffer). Minsteantallet for formatet store er 5 000 innenlandske sendinger, og en postnummerfil i formatet Excel eller CSV må lastes opp i Min Post/Forhåndsmelding senest 5 virkedager før innleveringen Det er kun sendinger innenlands som skal tas med i postnummerfilen.

6. Ekstra store sendinger 

Maksimumsformat:

Format Tykkelse Lengde Bredde
Ekstra store 7 cm 35,5 cm 25 cm

I formatet ekstra store sendinger kan du sende ikke maskintilpassede sendinger, eller tilpasse dine sendinger innenfor rabattkategori MV4 og oppnå rabatt. 

Maskintilpassede ekstra store sendinger:

Rabattkategori Minsteantall
MV4: Sendinger i eske eller lignende 200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)

Les mer om rabattvilkår for maskintilpasset post. Sendingene må innfri krav til tilrettelegging og minste antall for den enkelte rabattkategori:

Rabattkategorier på ekstra store sendinger

 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 200 stk
  • Leveres i egnet lastbærer

  Har du mer enn 5 000 sendinger må de i tillegg:

  • Sorteres i lastbærere til "postnummerområder" etter sorteringsliste definert av Posten

  Se sorteringsliste for lastbærer

  Rabattkategori 200 5000
  Maskintilpasset MV4 x x
  Distribusjons-
  tetthet
    x
  Volum   x

   

 • Krav til tilrettelegging

  • Minsteantall 200 stk
  • Leveres i egnet lastbærer

  Har du mer enn 5 000 sendinger må de i tillegg:

  • Sorteres i lastbærere til "postnummerområder" etter sorteringsliste definert av Posten

  Se sorteringsliste for lastbærer

  Rabattkategori 200 5000
  Distribusjons-
  tetthet
    x
  Volum   x

   

Når innleveringen består av sendinger med ulike vekter, skal vektvariasjonene spesifiseres i ordreregistreringen og sendingene tilrettelegges per vektvariasjon (slik tilrettelegging gjelder ikke for sendinger som skal sorteres til postnummerområder).

6.1 Rabatt for distribusjonstetthet – ekstra store

Rabatten gis for sendinger som skal omdeles i områder med høy distribusjonstetthet. Minste antall sendinger er 5 000 innenlandske sendinger pr innlevering. 

Sendingene må være adressert til en postadresse innenfor definerte postnummer-områder. 

Utsendelsen må bestilles i Min Post, og det må samtidig lastes opp en postnummerfil i formatet Excel eller CSV. Rabatten beregnes automatisk av den andel sendinger som er adressert til postnummer innenfor de definerte områdene. I ordrebekreftelsen vises rabatten som en snittrabatt fordelt på alle sendingene i bestillingen. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

Endringer i postnummer gjennomføres en gang pr år, og kan medføre endring i postnummer som omfattes av rabatten.

7. Innleveringssted- og tid

Innleveringer på inntil 5 000 sendinger kan leveres inn på postterminal, bedriftssenter, postkontor og Post i Butikk.

Inntil 10 000 sendinger kan leveres på postterminal, bedriftssenter og postkontor

Mer enn 10 000 sendinger skal alltid leveres til postterminal eller definerte innleveringssteder

Informasjon om innleveringssteder og åpningstider finner du på bring.no/kart

Post som ved innleveringen ikke tilfredsstiller vilkårene, kan bli forsinket eller returnert.

8. Delinnleveringer

Store innleveringer til ett og samme innleveringssted kan deles opp i flere delinnleveringer over 8 kalenderdager. Hver delinnlevering må ha samme format og rabattkategori.  

Alle delinnleveringer på en ordre må innleveres i samme kalenderår.

Minimumsantall er 20 000 pr delinnlevering. Sluttleveringen kan ha færre sendinger enn 20.000.

For å oppnå forhåndsmeldingsrabatt på delinnleveringer er minsteantallet for små sendinger 50 000 pr delinnlevering. Se punkt 4.1 for registrering av forhåndsmelding.

9. Frankering og merking

Fakturert post skal være utstyrt med frankeringsmerket P.P.Norge (porto betalt). Sendinger til utlandet må i tillegg tydelig merkes med Priority til venstre for frankeringsmerket.  

For innenlands sendinger uten konvolutt (åpne/i plast) kan frankeringsmerket erstattes med teksten “NORGE P.P.”

10. Leveringstid og utleveringsdager

  Leveringstid Utlevering i postkassen
Til Norge 2-3 virkedager, og for postboks blir det 2 dager Mandag-fredag
I Europa Tidligst fremme etter 3-7 virkedager Mandag-fredag, noen land mandag-lørdag
Utenfor Europa Tidligst fremme etter 5-9 virkedager Mandag-fredag, noen land mandag-lørdag

Post til utlandet sendes alltid frem på raskeste måte såfremt den er merket Priority. Leveringstiden er avhengig av avstand og postgangen i det enkelte land. Sendinger som er merket feil eller ikke merket med Priority blir sendt fram med forlenget leveringstid.

11. Adressering

Adressering med korrekt navn og adresse sikrer at posten kommer frem til rett mottaker uten forsinkelse. Se retningslinjer og regler for korrekt adressering på bring.no:

12. Avsender og returadresse (avsenderadresse)

Samme avsender
Utsendelse av post betalt med faktura, forutsetter at alle sendingene i en utsendelse/ordre har samme avsender. Hvem som er avsender skal framkomme tydelig på sendingene, enten i form av bedriftens navn eller logo. I tillegg skal sendingene ha en fullstendig norsk returadresse

Unngå forveksling mellom mottaker- og returadresse
Nesten all post sorteres i dag helt eller delvis maskinelt. Det er derfor viktig at returadressen plasseres slik at den ikke kan forveksles med mottakeradressen. Det anbefales at returadressen plasseres på baksiden. 

Avsender og returadresse
Avsenders egen adresse er vanligvis også returadressen. Plassert på forsiden anbefales bruk av nøkkelord for å unngå forveksling med mottakeradressen. 

Flere returadresser
Avsender har anledning til å bruke flere returadresser i samme utsendelse. Brukes flere returadresser må avsenders navn/logo framkomme tydelig på sendingens forside. Dersom sendingen har flere adresseangivelser , i tillegg til mottakeradresse og returadresse, skal det benyttes nøkkelord foran returadressen. Returadressen plasseres fortrinnsvis på baksiden. Plassert på forsiden anbefaler vi at returadressen settes på én linje.

Anbefalt skrivemåte
Returadresse: Bedriften AS, Postboks 10, 9000 Tromsø

Alternativ skrivemåte

Returadresse:
Bedriften AS
Postboks 10
9000 Tromsø

Følgende nøkkelord er godkjent for returadresser
Avsender, Retur Adr, Returadresse, Fra/From, Sender og Return to

Rabatt for maskintilpassede sendinger
Du kan oppnå rabatt på dine utsendelser om du utformer og adresserer dine sendinger etter rabattvilkår for maskintilpassede sendinger.

13. Bestilling/ordreregistrering

Hver utsendelse må bestilles i Min Post. Fraktbrev skal printes ut og følge sendingene. Dersom Min Post ikke benyttes, skal en korrekt utfylt ordreseddel følge sendingene. I spesifikasjonen skal destinasjon, format, priskategori, antall og vekt per sending (gram) eller totalvekt fylles ut. Totalvekten angis i kilo med en desimal. Antall sendinger med formattillegg og/eller antall sendinger med tilleggstjenester må oppgis.

Informasjon om innhold og mottakergruppe
Når du bestiller krysser du av for innhold og mottakergruppe i Min Post eller på ordreseddelen. Med denne informasjonen bidrar du til utarbeidelse av offentlig statistikk og utvikling av våre tjenester. Som et ledd i kartleggingen av reklamemarkedet, rapporterer Bring til statistikkleverandører, som Nielsen Media Research. Rapporteringen inneholder historiske tall på brutto distribusjonsomsetning per måned, spesifisert på kundenivå (før rabatter og eksklusiv MVA).

14. Fakturering

Registrert ordre/ordreseddel danner grunnlag for fakturering. 
Vil du betale kontant tar du kontakt med kundeservice på telefon 04045 eller kundeservice@bring.com for prisberegning og innbetalingskort med KID nummer. 

15. Innhold og emballasje

Sendingene må ha et innhold som er tillatt å sende i posten og emballeres godt, så det slutter godt om innholdet slik at innholdet ligger støtt.

Se gjeldende bestemmelser for forbudt innhold og for farlig gods i begrensede mengder

Sendinger som inneholder farlig gods i begrensede menger skal merkes. Merking skal plasseres på forsiden av sendingen sammen med mottakeradressen.

Det er avsenders ansvar at innhold i forsendelsen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner, som avsender plikter å gjøre seg kjent med. Posten bærer intet ansvar for forsendelsens innhold.

16.Tolldokumentasjon for postsendinger til utlandet og Svalbard

Sender har ansvaret for at postsendinger som inneholder f.eks. en gjenstand har tolletikett CN23 festet på forsiden. Tollinformasjon skal registreres i Min post, som genererer tolletikett CN23 for utskrift. Les mer om toll

17. Generelle betingelser

Utover vilkår beskrevet her, gjelder Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester og Postens generelle betalingsbetingelser

Posten Norge AS forbeholder seg rett til å gjennomføre endringer i pris- og tjenestevilkår etter forutgående varsel, senest 2 måneder før endringen trer i kraft. Informasjon om endringer i pris- og tjenestevilkår offentliggjøres på bring.no.