Vilkår for pakking og merking av bunter

Innlevering av post med like formater i bunter må merkes for maskinell sortering. Utgjør antallet mer enn en halv pall eller 300 kg skal buntene pakkes direkte til postterminalene. 

Vilkår for pakking og merking av bunter 15.04.2024 (pdf)

Pakningsliste:

Pakningsliste for sendinger sortert i bunt 06.03.2023 (pdf)