Vilkår for pakking og merking av bunter

Gjelder fra 1.3.2019

Innlevering av post med like formater i bunter må merkes for maskinell sortering. Utgjør antallet mer enn en halv pall eller 300 kg skal buntene pakkes direkte til postterminalene. 

Vilkår for pakking og merking av bunter (PDF)

Pakningsliste:

Pakningsliste for sendinger sortert i bunt 2018 (PDF)

 

 1.3.2019 V01