Vilkår for sortering i lastbærere

Sortering i lastbærer gjelder ved innlevering av minst 5 000 sendinger

For post med like formater gjelder sortering i lastbærer for Store og Ekstra store maskintilpassede sendinger (MV4), samt ikke maskintilpassede sendinger.

Ved innlevering skal sendingene være sortert i lastbærere til postnummerområder i henhold til tabellen nedenfor.

Lastbærere merkes i henhold til opplysninger i kolonnene ”Postnummerområder” og ”Adresse til sorteringsterminaler”. Merkeskilt for lastbærere fås ved henvendelse til Bring kundeservice.

For øvrig gjelder vilkår for Post med like formater.
 

Postnummerområder Adresse til terminal
Utland 0019 Oslo Utland
0000 - 1499 0020 Oslo
1500 - 3099, 3300-3699 0020 Oslo
3100 - 3299, 3700-3999, 4500-4999 0020 Oslo
4000-4499, 5500 - 5599 0020 Oslo
5000 - 5299, 5800 - 5899 0020 Oslo
5300 - 5499, 5600 - 5799, 5900 - 5999, 6800 - 6999 0020 Oslo
6000- 6799 0020 Oslo
7000 - 7999 0020 Oslo
8000 – 8499, 8600 - 8999 0020 Oslo
8500 – 8599, 9000 – 9999 0020 Oslo