Vilkår for sortering av sendinger i kassetter

Pakningslisten gjelder for Post med like formater som skal leveres i kassetter, sortert på de 2 første siffer i postnummeret og pakkes direkte til postterminaler.

Når antallet sendinger utgjør 20 kassetter til et postnummerområde skal kassettene pakkes på pall og utstyres med merkeskilt i henhold til tabellen nedenfor.

Er det mindre enn 20 kassetter til et postnummerområde skal kassettene pakkes samlet på pall og merkes med sorteringsterminalens adresse.

Direktepakking av kassetter gjelder for sendinger i formatene:

Små

  • Ikke maskintilpassede sendinger
  • Sendingene bør legges i kassettene i stigende postnummerrekkefølge.

Store

  • Maskintilpassede sendinger i konvolutt, rabattkategori MV1 og MV2

Tabellen viser hvilke postnummerområdene. Når du har 20 kassetter til et område merker du pallen med hvilke postnummerområder den inneholder og adresse til sorteringsterminal.

Merkeskilt for lastbærere fås ved henvendelse kundeservice.

PostnummerområderAdresse til terminal
2 -siffer: 0000 - 3099, 3300 - 36990020 Oslo
2 -siffer: 3100 - 3299, 3700 - 3999, 4500 - 49990020 Oslo
2 -siffer: 4000 - 4499, 5500 - 55990020 Oslo
2 -siffer: 5000- 5499, 5600 - 5999, 6800 - 69990020 Oslo
2 -siffer: 6000 - 67990020 Oslo
2 -siffer: 7000 - 79990020 Oslo
2 -siffer: 8000 – 8499, 8600 - 8999 0020 Oslo
2 -siffer: 8500 – 8599, 9000 – 99990020 Oslo

For øvrig gjelder vilkår for Post med like formater der krav til minsteantall og tilrettelegging er beskrevet for alle rabattkategorier.

Gjeldende fra 06.03.2023