Pakking av uadressert post og reklame

Pakking av uadressert post og reklame

Pakkes på EUR-paller

 • Kun EUR-paller kan benyttes
 • Maks vekt pr pall er 800 kg
 • Maks høyde pr pall er 120 cm

Sendingene

 • Må pakkes slik at de ikke stikker utenfor pallens bredde eller lengde. Eventuell plast og/eller stropper rundt pallen må ikke være så stram at sendingene blir bøyd.
 • Skal så langt det er mulig ligge samme vei
 • må fordeles jevnt utover pallen, spesielt når det er få sendinger på pallen
 • Må alltid være tilstrekkelig festet, slik at pallen trygt kan transporteres. Merk at pallene i enkelte tilfeller transporteres to i høyden
 • Må pakkes slik at det kun er ett forhandlerpåtrykk pr pall

Har du spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson eller kundeservice på telefon 04045.

Enkeltvis på pall

Når sendingene stables enkeltvis på EUR-pall, kan sikring av pallen gjøres på forskjellige måter, avhengig av sendingenes utforming:

 • Plast, pallelokk og stropper begge veier
 • Pallelokk og stropper begge veier
 • Plaststropper begge veier

Bunter på pall

Sendinger som ikke egner seg for pakking enkeltvis på pall, og sendinger med spesielle formater skal buntes med stropper (ikke pakkes i plast eller i esker) før pakking på EUR-pall.  Det må være likt antall sendinger i hver bunt. Maks vekt pr bunt er 6 kg.

Bunter uten pall

Hvis sendingene ikke dekker et lag på pallen kan buntene leveres løse eller i esker. Buntene må være godt stroppet. Maks vekt pr bunt er 6 kg.

Løst i pappesker

Alternativt kan sendingene pakkes løst i pappeske dersom bunting ikke er mulig/egnet. Maks vekt pr eske er 6 kg.

Sendinger pakket i bunt eller eske må pakkes slik at det kun er ett forhandlerpåtrykk pr bunt/eske.

Palleskilt og fraktbrev

Paller, esker og bunter skal merkes med palleskilt før innlevering, og følges av et fraktbrev. Palleskiltet settes på pallens kortside. Unngå stropper eller flere lag plast over strekkodene.

Palleskilt og fraktbrev printes ut av den som står for pakking og innlevering av sendingene:

 • Ved bestilling i Min Post mottar du en e-post med lenke direkte til vår nettside for pakningsmateriell
 • Ved bestilling hos kundeservice, logg inn på Mybring – (Mer/Pakningsmateriell uadressert)

På nettsiden for pakningsmateriell finner du også nødvendige opplysninger om hvor mange eksemplarer som skal pakkes til hvert av våre postreklamesenter.

Beregn antall palleskilt ut fra hvor mange sendinger det er plass til pr pall, bunt eller eske, og print ut palleskilt og fraktbrev. Palleskilt printes ferdig nummerert, for eksempel:

 • Østlandsterminalen PRS: 1 av 4
 • Østlandsterminalen PRS: 2 av 4

Viser det seg at beregningen av antall paller ble feil, må antallet korrigeres og nye palleskilt printes ut. Merk at palleskiltene er utstyrt med en unik strekkode, og må av den grunn ikke kopieres. Husk også å printe ut nytt fraktbrev etter korrigeringer.

Innlevering

Fraktbrevet må følge med sendingene ved innlevering. Fraktbrevet brukes bl a som fakturagrunnlag.

Sammen med fraktbrevet leveres 15 veieeksemplarer. Dette for å unngå at pallene må åpnes ved innleveringen. Stikkprøver av innholdet på en pall vil likevel kunne forekomme.

Innleveringssted og –dato er oppgitt på palleskiltet og må overholdes. Ved endring må du kontakte din kontaktperson eller kundeservice på telefon 04045.

Konsekvenser ved avvik

Posten krever at pallene pakkes slik at sendinger som ligger i topp og bunn ikke blir skadet. Sendinger som blir skadet på grunn av utilstrekkelig pakking erstattes ikke av Posten. Skadde sendinger kan føre til at deler av utsendelsen ikke kan distribueres.

Avvik fra vilkårene kan føre til at sendingene ikke blir tatt i mot ved innleveringsstedet. Avvik som oppdages etter at sendingene er tatt i mot av Posten kan føre til stort merarbeid, og sendingene kan komme for sent i postkassen. Eventuelle merkostnader vil bli belastet kunden.