Vilkår for post frankert med frimerker

Gjelder fra 7.7.2020