Vilkår for Retur Pakke i postkassen 01.01.2022

Vilkår Retur pakke i postkassen

EDI-meldte returpakker med mulighet for opphenting fra postkassen. Gjeldende fra 01.01.2022.

Utskriftsvennlig versjon av vilkårene (PDF)

1. Hva kan returneres?

Retur Pakke i postkassen er en tjeneste for bedrifter som ønsker å tilby sine kunder en enkel og attraktiv returløsning for små pakker av ulik vekt og størrelse. Pakken kan returneres via opphenting i postkassen eller via innlevering på postkontor/Post i butikk. Returen bestilles med EDI (Electronic Data Interchange) og leveres med sporing til fast pris. Retur Pakke i postkassen kan kun sendes til adresser i Norge.

Adresseetiketten som skal brukes er integrert i EDI-løsningen (se punkt 5). Etiketten er utstyrt med EDI-strekkode.

2. Hvem kan kjøpe tjenesten?

Tjenesten kan kjøpes av bedrifter. Tjenesten forutsetter innvilget, godkjent kreditt. 

3. Formater, mål og vekt 

Minimumsmål:

 • Pakken kan ikke være mindre enn 9 x 14 cm
 • Rull: Lengde må være minimum 10 cm. Lengde + diameter x 2 ikke under 17 cm

Maksimumsmål:

 • Lengde maks 45 cm. Lengde + bredde + tykkelse kan ikke være over 90 cm
 • Rull: Lengde kan maks være 45 cm. Lengde + diameter x 2 kan ikke være over 90 cm

Maksimumsvekt:

 • Inntil 5 kg 

Ved opphenting fra postkassen er kravet at sendingen må kunne legges i postkassen for opphenting av postbudet. 

4. Priser 

Retur Pakke i postkassen er satt opp med en fast pris for frakt + eventuelt pristillegg for opphenting.
Ved innlevering på postkontor/Post i butikk tilkommer ikke pristillegg. 

5. Adresseetikett

Adresseetiketten er den samme som en standard etikett for tjenesten Pakke i postkassen. Etiketten, kalt Harmonized label, er en integrert del av programvaren som leveres av EDI-leverandøren. 

Hele adresseetiketten må ligge flatt på en av pakkens sider.

Adresseetiketten (Harmonized label) inneholder:

 • Returavsenders navn og returadresse
 • Mottakers (bedriftens) navn  
 • Mottakers (bedriftens) postadresse 
 • Mottakers (bedriftens) mobilnummer/e-postadresse
 • Frankeringsmerket P.P Norge (porto betalt)
 • EDI-strekkode
Adresseetikett Retur Pakke i postkassen
Adresseetikett Retur Pakke i Postkassen

6. Mottakers postadresse

Adresseetiketten må inneholde mottakers (bedriftens) navn og en fullstendig norsk postadresse.  

7. Returadresse

Avsenderfeltet på adresseetiketten må inneholde returavsenders navn og en fullstendig returadresse.  

8. Bestilling 

Retur Pakke i postkassen kan forhåndmeldes samtidig som bestilling av ordinær utsendelse, fortløpende med EDI, eller enkeltvis i etterkant ved behov. Bestilling gjøres vanligvis med et enkelt dataprogram fra en EDI-leverandør eller ved bestilling i Mybring. EDI-bestillingen overfører automatisk informasjon om returen til Postens systemer. 

I EDI-bestillingen må hver pakke inneholde korrekt informasjon om mottakers (bedriftens) mobilnummer og/eller epost-adresse.

9. Tilrettelegging og sortering

Retur Pakke i postkassen sorteres og distribueres til mottaker (bedriften) i brevstrømmen.  

10. Innlevering

Retur Pakke i postkassen kan innleveres ved opphenting fra returavsenders egen postkasse eller ved innlevering på postkontor/Post i Butikk

10.1 Opphenting fra postkassen

Bedrifter som ønsker å tilby opphenting fra postkassen, kan gjøre dette samtidig som de bestiller returen. Dette gjøres ved å legge inn Vas 1073 Pick up i EDI meldingen. Bedriften blir fakturert i etterkant for opphentingen.

Selve opphentingen fra postkassen må returavsender selv bestille på Posten.no/retur

Dersom bedriften ikke tilbyr opphenting fra postkassen, kan returavsender bestille og betale dette selv på samme link. 

10.2 Innlevering på postkontor / Post i butikk

Retur Pakke i postkassen kan leveres inn på alle postkontor/Post i Butikk uten tillegg i prisen.

11. Leveringshastighet og utlevering

Retur Pakke i postkassen er en innenlands tjeneste.

DestinasjonLeveringstidUtlevering
Postnummer som starter med 0-72-3 virkedager over hele landetMandag-fredag
Postnummer som starter med 8-93-5 virkedager over hele landetMandag-fredag

Returen leveres til bedriftens postadresse eller i henhold til avtale med Bring.

12. Fakturering

Tjenesten faktureres, og kan ikke kjøpes kontant. Fakturering er basert på fastpris pr pakke og eventuelt tillegg for opphenting fra postkassen. Fakturagrunnlag for frakt og ev pristillegg for opphenting skjer på følgende måte:
1. Fakturagrunnlag for pristillegg for opphenting fra postkassen: 
a. Når pakken registreres ved skann fra postbudet ved opphenting fra postkassen
2. Fakturagrunnlag for frakt:
a. Ved registering på MVU/sorteringsmaskin når pakken ankommer postterminalen

13. Avvik

Pakker som ikke er EDI-meldt kan bli forsinket eller levert tilbake til returavsender. Det samme gjelder hvis sendingen ikke er utstyrt med adresseetiketten Harmonized label eller på annen måte ikke tilfredsstiller de til enhver tid gjeldene vilkår for tjenesten. 

14. Innhold og emballasje

Pakkene må ha et innhold som er tillatt å sende med Posten. Se gjeldende bestemmelser for farlig gods. Det er returavsenders ansvar at innhold i forsendelsen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner, som avsender plikter å gjøre seg kjent med. Posten bærer intet ansvar for forsendelsens innhold. Emballasjen må slutte godt om innholdet slik at det ligger støtt. 

15. Sporing

For 9650 Retur Pakke i postkassen brukes EDI til å fange følgende sporingshendelser: 
1. Ved opphenting fra postkassen: 
a. Når pakken registreres ved skann fra postbudet ved opphenting
2. Ved innlevering postkontor/Post i Butikk:
a. Når pakken ankommer postterminal ved registrering på MVU/sorteringsmaskin
I tillegg til sporing på nett får returavsender melding på SMS/e-post når pakken er hentet fra postkassen.

16. Generelle betingelser og erstatningsansvar

Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester og Postens generelle betalingsbetingelser gjelder for tjenesten Pakke i postkassen. Tjenesten Retur Pakke i postkassen er en uregistrert postsending i relasjon til Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester og postlovgivningen. Det ytes ikke noen form for erstatning for uregistrerte postsendinger. Stoppkrav (jfr. Postens generelle leveringsvilkår pkt 4.9) gjelder ikke for tjenesten Retur Pakke i postkassen.

Posten forbeholder seg retten til å gjennomføre endringer i priser og tjenestevilkår etter forutgående offentliggjøring. Informasjon om endringer i pris og tjenestevilkår offentliggjøres på bring.no.

V01-010122