Vilkår for pakker til bedrifter i utlandet (Business Parcel)

Vilkår for pakker til bedrifter i utlandet (Business Parcel)

Se gjeldende vilkår for tjenesten under

En Bring-lastebil som kjører over en bro

Avsender

Bedrifter

Mottaker

Bedrifter

Forutsetninger for å benytte produktet

Avtale med Bring Parcels

Destinasjoner

Hele verden

Henting

Inkludert i tjenesten. (Forutsetter et visst minimumsantall pakker per år.)

Tidtabell

Varierer med destinasjon/land. Se tidtabell på Se tidtabell. Omfatter ikke tidsløfte eller noen form for leveringsgaranti.

Utlevering

På døren* hos mottaker i prissone 1-6. Øvrige land utlevering via postkontor.

*Levering til døren/porten, resepsjonen eller varemottagelsen. Forsendelser til øyer uten broforbindelse leveres normalt til havnekontoret eller kaien.

Pakker som ikke kan leveres

Pakker som ikke kan leveres, returneres til avsender med mindre avsender tydelig har angitt på transportetiketten at han gir avkall på pakken. Returprisen belastes avsender i henhold til avtale.

Tidsgaranti

Nei

Ansvar

Ansvar reguleres av NSAB 2015. Erstatningsansvar er i henhold til disse bestemmelsene begrenset til 8,33 SDR pr kg for det tapte godsets bruttovekt. Det ytes ikke erstatning for forsinkelse eller følgeskader. Erstatning utbetales normalt til avsenderen. Det må dokumenteres at pakken er innlevert. Utover reglene om reklamasjon i NSAB 2015, gjelder at etterspørsler og reklamasjon må framsettes senest 6 måneder etter innlevering. For pakker sendt med tilleggstjenesten Cash On Delivery (postoppkrav), må reklamasjonen være i Bring Parcels råderett innen 2 måneder.

Maks vekt / Maks mål

Maks vekt til Danmark, Finland og Sverige: 35 kg.
De fleste øvrige land: 30 kg.
Lengde innen Norden 200 cm, øvrige verden 150 cm. Lengde + omkrets maks 300 cm.

Håndteringsavgift kommer i tillegg for pakker som krever manuell håndtering eller ikke kan sorteres maskinelt, for eksempel pakker med en side over 120 cm, to sider over 60 cm eller under minimumsmål. Det kan også gjelde for pakker med uregelmessig form, rulleform, rør eller lignende.

Ved eventuelt overskredet fysisk vekt eller ved volumvekt over 70 kg, anses og belastes pakken som pall.

Minimumsmål

23 x 13 x 1 cm

Pris

Prisen beregnes ut fra den til enhver tid gjeldende prisliste. Prisen består av grunnpris + kilotillegg. Prisen er avhengig av vekt og mottakerland/-sone. Prisen bestemmes etter pakkens fraktberegningsvekt, det vil si som er høyest av virkelig vekt og volumvekt. Eksportdeklarering er inkl i prisen. Standard importdeklareringsavgift er inkl i prisen til prissone 1-6. Evt. toll og moms betales alltid av mottaker. For pakker med lengde over 120 cm og bredde og/eller høyde over 60 cm beregnes et pristillegg. Det samme gjelder for pakker i rulleform og for uemballerte pakker. Pakker med vekt over maksimumsvekt eller om fraktberegningsvekten overstiger 70 kg, betraktes og faktureres pakken som pall.

Merking

Det må benyttes godkjente adressekort/transportetiketter med kundens navn og adresse. Ved bruk av ikke godkjente
transportetiketter kan pakkene bli avvist. Kunden må selv bære kostnadene for produksjon av transportetiketter. Både mottakerens navn, postadresse og leveringsadresse må angis tydelig, samt helst også telefonnummer. Dersom leveringsadressen ikke er påført, kan et feiladresserings-gebyr bli belastet avsender. Det er avsenders ansvar å vedlegge nødvendig tolldokumentasjon.

Innpakking

Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket. Ofte er det flere omlastninger og omsorteringer underveis, og det må tas hensyn til dette når emballasje skal vurderes. Emballasjen må være solid og passe stor i forhold til det som skal sendes. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet. Gods plassert på pall bør som hovedregel være plastret, stroppet eller emballert på en slik måte at godset er best mulig sikret mot skade, og at det holder seg samlet på pallen under hele transporten.

Forbudt innhold:

Fraktrestriksjoner - forsendelser må ikke inneholde:

  • penger, verdipapirer, edle metaller, edelstener, ekte perler eller lignende verdisaker
  • våpen*, våpendeler og ammunisjon
  • alkoholholdige drikker**
  • sigaretter, snus, tobakk eller lignende
  • menneskelige rester, urner eller lignende med aske
  • levende eller døde dyr
  • temperaturfølsomt innhold
  • farlig gods med unntak av begrensede mengder

Innholdets verdi må ikke overstige 100.000 NOK per pakke og 1.000.000 NOK per pall/transportoppdrag.

Enkelte varer kan være underlagt handelsrestriksjoner, som kan endres løpende. Det er kundens ansvar å holde seg oppdatert og overholde gjeldende lover og regler. Det er også kundens ansvar ikke å eksportere eller importere forbudt innhold til det gjeldende mottaker- eller avsenderlandet.

Som våpen* regnes alle varer som er definert/klassifisert i tolltariffen som våpen. Alle skytevåpen, armbrøst, stikkvåpen med knivblad på mer enn 12 cm, springkniver, dolker, stikke- og borevåpen, slåsshansker, politikøller og klubber, og andre lignende artikler.

Alkoholholdige drikker** (**Forbud mot sending av alkoholholdige drikkevarer gjelder for alle B2C-pakker som leveres i Sverige. Videre er import og eksport av alkoholholdige drikkevarer underlagt obligatoriske lovbestemmelser i forskjellige land.)

Sporing

Ja.

I de tilfeller der Bring tilbyr sporing har Bring rett til å formidle informasjon og personopplysninger angående avsender og mottager, og alt som er forbundet til dette, til eksterne samarbeidspartnere for å muliggjøre sporing i aktuelle sporingsverktøy. Kunden aksepterer denne prosedyren og kunden er ansvarlig i forhold til Bring for å innhente samtykke fra avsender og mottager.

EDI (Electronic Data Interchange)

Ja

Tolldokumentasjon

To eksemplarer av handels- eller proformafaktura pr kolli. For å oppnå preferanse-tollbehandling må opprinnelsesland på EU/EØS-varer dokumenteres. Nødvendige lisenser/tillatelser må også ligge ved.

Spesielle prisforhold

Bring Parcels har rett til å endre prisen som kompensasjon for økte drivstoffkostnader, valutaendringer og statlige pålegg eller andre forhold utenfor Bring Parcels kontroll, alternativt ta ut en avgift (drivstofftillegg) utover avtalt pris. Bring Parcels har rett til å endre denne avgiften uten forutgående varsel til kunden. Drivstofftillegget må spesifiseres på fakturaen og gjelder ordinære transporter og eventuelt også pallelaster.

Bring Parcels forbeholder seg retten til å ta ut en avgift for feiladresse og for manglende, mangelfull eller forsinket EDI-overføring til Bring Parcels. Avgiften blir spesifisert på fakturaen.

Tilleggstjenester

Ad Hoc Pickup

Ja, til Danmark, Sverige og Finland

Cargo Insurance (transportforsikring)

Ja

e-Advising

Ja, til Sverige, Danmark og Finland

Flex Delivery

Ja, kun til Danmark og Sverige