Vilkår for post med blandede formater

Vilkår for post med blandede formater

Med mindre annet er skriftlig avtalt, gjelder følgende vilkår:

1. Hva kan sendes

Postsendinger med ulik vekt og format kan leveres samlet med pris basert på gjennomsnittsvekt.

2. Formater, mål og vekt

Maksimumsmål:

  • Lengde inntil 60 cm. Lengde + bredde + tykkelse ikke over 90 cm
  • Rull: Lengde inntil 90 cm. Lengde + dobbel diameter må ikke være over 104 cm

Minimumsmål:

  • 9 x 14 cm
  • Rull: Lengde minst 10 cm. Lengde + dobbel diameter må være minst 17 cm.

Maksimumsvekt

2 kilo pr sending

3. Priser

Prisen er basert på en gjennomsnittsvekt. Total vekt dividert med antall sendinger gir gjennomsnittsvekt for beregning av pris pr sending

  • Alle sendinger i en ordre/innlevering skal ha samme avsender
  • Ingen krav til minsteantall, men det må betales en minstepris pr ordre/innlevering
  • Inn- og utland må holdes adskilt for separat prisberegning

Formattillegg

For ekstra store sendinger betales et tillegg pr sending, se priser og mål i prislisten.

Pris for rull

Sendinger i form av rull prises alltid som ekstra store sendinger:

  • Formattillegg 1: Diameter inntil 7 cm eller lengde maks 35,3 cm
  • Formattillegg 2: Diameter mer enn 7 cm eller lengde mer enn 35,3 cm

4. Tilrettelegging og sortering

Sendingene skal innleveres separat fra annen post og inndeles etter inn- og utland. Ekstra store med formattillegg holdes adskilt.

5. Innleveringssted og -tid

Post betalt med faktura, blandede formater kan leveres inn på Bedriftssenter, Postkontor og Post i Butikk. Kunder med egen avtale kan også levere på terminal.

Vær oppmerksom på lokale innleveringsfrister. Innlevert post som ikke tilfredsstiller vilkårene kan bli forsinket og i noen tilfeller returnert.

6. Frankering og merking

Fakturert post skal være utstyrt med Postens frankeringsmerke P.P. Norge (porto betalt). Sendinger til utlandet må i tillegg tydelig merkes med Priority til venstre for frankeringsmerket.  

For innenlands sendinger uten konvolutt (åpne/i plast) kan frankeringsmerket erstattes med teksten “NORGE P.P.”

7. Leveringstid og utleveringsdager

DestinasjonLeveringstidUtlevering i postkassen
I Norge2 -3 virkedager over hele landet, til postboks tar det 2 dagerMandag-fredag
Til EuropaTidligst framme etter 3-7 virkedagerMandag-fredag, noen land mandag-lørdag
Utenfor EuropaTidligst framme etter 5-9 virkedagerMandag-fredag, noen land mandag-lørdag

Post til utlandet sendes alltid frem på raskeste måte såfremt den er merket Priority (A-post). Leveringstiden er avhengig av avstand og postgangen i det enkelte land.

8. Adressering

Adressering med korrekt navn og adresse sikrer at posten kommer frem til rett mottaker uten forsinkelse. Se retningslinjer og regler for korrekt adressering på bring.no.

9. Avsender og returadresse

Samme avsender

Utsendelse av post betalt med faktura, forutsetter at alle sendingene i en utsendelse/ordre har samme avsender. Hvem som er avsender skal framkomme tydelig på sendingene, enten i form av bedriftens navn eller logo. I tillegg skal sendingene ha en fullstendig norsk returadresse

Unngå forveksling mellom mottaker- og returadresse

Nesten all post sorteres i dag helt eller delvis maskinelt. Det er derfor viktig at returadressen plasseres slik at den ikke kan forveksles med mottakeradressen. Det anbefales at returadressen plasseres på baksiden.

Avsender og returadresse

Avsenders egen adresse er vanligvis også returadressen. Plassert på forsiden anbefales bruk av nøkkelord for å unngå forveksling med mottakeradressen.

Flere returadresser

Avsender har anledning til å bruke flere returadresser i samme utsendelse. Brukes flere returadresser må avsenders navn/logo framkomme tydelig på sendingens forside. Dersom sendingen har flere adresseangivelser, i tillegg til mottakeradresse og returadresse, skal det benyttes nøkkelord foran returadressen. Returadressen plasseres fortrinnsvis på baksiden. Plassert på forsiden anbefaler vi at returadressen settes på én linje.

Anbefalt skrivemåte

Returadresse: Bedriften AS, Postboks 10, 9000 Tromsø

Alternativ skrivemåte

Returadresse:
Bedriften AS
Postboks 10
9000 Tromsø
Følgende nøkkelord er godkjent for returadresser:
Avsender, Retur Adr, Returadresse, Fra/From, Sender og Return to

Rabatt for maskintilpassede sendinger

Du kan oppnå rabatt på dine utsendelser om du utformer og adresserer dine sendinger etter rabattvilkår for maskintilpassede sendinger.

Alle sendingene skal ha samme avsender og en fullstendig norsk avsenderadresse (returadresse).

10. Bestilling/ordreregistrering

Hver utsendelse må bestilles i Min Post. Fraktbrev skal printes ut og følge sendingene. Dersom nettbutikken ikke benyttes, skal en korrekt utfylt ordreseddel følge sendingene. Ordreseddelen skal inneholde leveringshastighet, antall og totalvekt til inn- og utland. Totalvekt angis med minimum èn desimal.

For ekstra store sendinger med formattillegg oppgis korrekt antall.

Informasjon om innhold og mottakergruppe

Når du bestiller krysser du av for innhold og mottakergruppe i Min Post eller på ordreseddelen. Med denne informasjonen bidrar du til utarbeidelse av offentlig statistikk og utvikling av våre tjenester. Som et ledd i kartleggingen av reklamemarkedet, rapporterer Bring til statistikkleverandører, som Nielsen Media Research. Rapporteringen inneholder historiske tall på brutto distribusjonsomsetning per måned, spesifisert på kundenivå (før rabatter og eksklusiv MVA)

11. Fakturering

Registrert ordre/ordreseddel danner grunnlag for fakturering. Skal du levere inn på Bedriftssenter, postkontor eller Post i Butikk og vil betale kontant tar du kontakt med kundeservice på telefon 04045 eller kundeservice@bring.com for prisberegning og innbetalingskort med KID nummer.

12. Innhold og emballasje

Sendingene må ha et innhold som er tillatt å sende i Posten og emballeres godt, slik at innholdet ligger støtt.

Se gjeldende bestemmelser for forbudt innhold og for farlig gods i begrensede mengder.
Sendinger som inneholder farlig gods i begrensede menger skal merkes. Merking skal plasseres på forsiden av sendingen sammen med mottakeradressen.

Posten bærer intet ansvar for forsendelsens innhold. Det er avsenders ansvar at innhold i forsendelsen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner, som avsender plikter å gjøre seg kjent med.

13. Tolldokumentasjon for postsendinger til utlandet og Svalbard

Sender har ansvaret for at postsendinger som inneholder f.eks. en gjenstand har tolletikett CN23 festet på forsiden. Tollinformasjon skal registreres i Min post, som genererer tolletikett CN23 for utskrift. Les mer om toll.

14. Generelle betingelser

Utover vilkårene beskrevet her gjelder Posten Brings generelle leveringsvilkår for posttjenester og Generelle betalingsbetingelser for Posten Bring AS.

Posten Bring AS forbeholder seg rett til å gjennomføre endringer i pris- og vilkår etter forutgående varsel, senest 2 måneder før endringen trer i kraft. Informasjon om endringer i pris- og produktvilkår offentliggjøres på bring.no.