Vilkår for Svarsendinger

Vilkår for bruk av Svarsendinger

Det må inngås en skriftlig avtale før tjenesten tas i bruk.

1. Avtalen

Bestill en svarsendingsavtale på bring.no eller ring kundeservice på telefon 04045. Avtalen inneholder ditt unike avtalenummer og adressen som skal brukes på svarsendingene.

2. Hva kan sendes

Svarsendinger kan ha form som brev, postkort, kuponger, annonser og adressekort for retur av brevpost og småpakker innenlands. For internasjonale svarsendinger kontakt kundeservice på telefon 04045.

3. Formater, mål og vekt

Svarsending sendes som brevpost og følger samme mål og vekt som brevpostsendinger.

Minimumsmål 

Brev og kort: 9 x 14cm
Rull: Minste lengde må ikke være under 10 cm. Lenge + diameter x 2 ikke under 17 cm. 

Maksimumsmål

Brev og kort: Lengde høyst 60 cm. Lengde + bredde + tykkelse ikke over 90 cm.
Rull: Lengde høyst 90 cm. Lengde + diameter x 2 ikke over 104 cm. 

Vekt: Inntil 2 kg

4. Priser og fakturering

Svarsendinger prises pr mottatt svarsending. Prisen er basert på vekt pr sending etter gjeldende prisliste.

I tillegg må det betales en årsavgift pr avtalenummer. Årsavgiften fastsettes etter hvor mange ganger pr uke du velger å motta svarsendinger. Se prislisten.

Mottatte svarsendinger faktureres den 15. og siste i hver måned.
Årsavgiften beregnes fra det tidspunkt avtalen inngås og betales forskuddsvis for 12 måneder.

5. Leveringstid

Vi leverer svarsendinger annenhver dag. Dersom ditt firma har postboks leverer vi hver virkedag.

Det vil normalt ta 3 - 4  virkedager fra dine kunder postlegger en svarsending til ditt firma mottar svarsendingene fra oss: 3 dager dersom dere har postboks og 3-4 dersom dere får svarsendingene til gateadresse. 

6. Mottaksfrekvens


Du kan velge mellom 3 alternativer for hvor ofte du ønsker å motta svarsendinger:

  • 1 gang i uken
  • 2 ganger i uken
  • 5 ganger i uken (mandag-fredag). 5 ganger forutsetter at du leier en postboks. 

Dersom ditt firma ikke har postboks i dag, men vurderer å leie så kan du lese mer om hvordan du leier postboks finner du mer informasjon her.

7. Adressering

Tjenesten forutsetter bruk av tildelt avtalenummer og svarsendingsadresse.

8. Utforming (layout)

Svarsendinger skal være utformet etter gjeldene grafiske maler. Se punkt 11 nedenfor.

9. Frankeringsmerke

For lett å identifisere en svarsending blant annen brevpost skal svarsendinger påtrykkes et "frankeringsmerke" med teksten "Adressaten betaler for sending i Norge"

10. Innhold og emballasje

Sendingene må ha et innhold som er tillatt å sende i Posten og emballeres godt, slik at innholdet ligger støtt. Se gjeldende bestemmelser for forbudt innhold og for farlig gods i begrensede mengder.
Sendinger som inneholder farlig gods i begrensede menger skal merkes. Merking skal plasseres på forsiden av sendingen sammen med mottakeradressen. 
Posten bærer intet ansvar for forsendelsens innhold. Det er avsenders ansvar at innhold i forsendelsen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner, som avsender plikter å gjøre seg kjent med

11. Generelle betingelser

Utover vilkår beskrevet her, gjelder Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester og Postens generelle betalingsbetingelser

Posten Norge AS forbeholder seg rett til å gjennomføre endringer i pris- og produktvilkår etter forutgående varsel, senest 2 måneder før endringen trer i kraft. Informasjon om endringer i pris- og produktvilkår offentliggjøres på bring.no.

12. Illustrasjoner – slik utformer du svarsendinger

Svarsendinger konvoluttmal