Pakker og gods - sikkerhetsbestemmelser

Pakker og gods - sikkerhetsbestemmelser

Fremføring av pakker og gods er underlagt offentlige sikkerhetsbestemmelser. Avsender plikter å sikre at innholdet i forsendelsen er forskriftmessig pakket og merket, og at det er tillatt fremsendt i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav for den aktuelle transporten.

Pakker og gods som for deler av strekningen skal befordres med fly, skal sikkerhetskontrolleres. Dette kan innebære at forsendelsen må åpnes av sikkerhetskontrollør for nærmere undersøkelse. Sikkerhetskontrollen utføres av en autorisert tredjepart etter instruks fra luftfartsmyndighetene.

Posten og Bring plikter å følge det til enhver tid gjeldende regelverk for transport og sikkerhet, og hefter ikke for forsinkelser, eller følgeskader grunnet forhold knyttet til forsendelsens beskaffenhet eller omstendigheter som faller utenfor Postens og Bring kontroll.