Vilkår for bulk til privatpersoner i utlandet (PickUp Parcel Bulk)

Vilkår for bulk til privatpersoner i utlandet (PickUp Parcel Bulk)

Se gjeldende vilkår for tjenesten under

En Bring-lastebil som kjører over en bro

Avsender

Bedrifter

Mottaker

Privatpersoner

Forutsetninger for å benytte produktet

Avtale med Posten Bring AS (Bring)

Destinasjoner

Nærmere spesifisert i avtalen

Henting

Inkludert i tjenesten.

Tidtabell

Nærmere spesifisert i avtalen. Omfatter ikke tidsløfte eller noen form for leveringsgaranti.

Utlevering

Avhenger av mottakerlandets regler, på døren* hos mottaker eller utleveres via postkontor

*Levering til døren/porten, resepsjonen eller varemottagelsen. Forsendelser til øyer uten broforbindelse leveres normalt til havnekontoret eller kaien.

I tilfeller med manglende kapasitet på utleveringsstedet, eller andre faktorer utenfor Brings kontroll på leveringstidspunktet, forbeholder Bring seg retten til å levere til et annet utleveringssted enn kunden opprinnelig valgte eller spesifiserte via EDI.

Pakker som ikke kan leveres

Pakker som er forsøkt utlevert, eller som skal sendes direkte til postkontor har hentefrist på minimum 14 dager (i noen land inntil 4 uker). Dersom pakken ikke er hentet innen fristen, vil den bli returnert (med mindre avsender tydelig har angitt på adressekortet/
transportetiketten at han gir avkall på pakken). Returprisen belastes avsender i henhold til avtale

Tidsgaranti

Nei

Ansvar

Tap, manko eller skade på godset er speditørens ansvar begrenset til SDR 8,33 pr kilo bruttovekt for den del av godset som er tapt, mangler eller er skadet. Det ytes ikke erstatning for forsinkelse eller følgeskader. Erstatning utbetales normalt til avsenderen. Det må dokumenteres at pakken er innlevert. Utover reglene om reklamasjon i NSAB 2015, gjelder at etterspørsler og reklamasjon må framsettes senest 6 måneder etter innlevering. 

For pakker sendt som bulk, dvs. samlastet på lastbærer eller pall, er Bring ansvarlig for hver enkelt pakke først fra det første utførte skannepunktet etter deling av lastebærer / pall.

Maks vekt / Maks mål

Kolli

Maks vekt 20 kg til de fleste land. 35 kg ved Home Delivery, og for pakker med Flex Delivery.
Lengden må ikke overstige 200 cm til Finland, resten av verden 150 cm. Lengde + omkrets maks 300 cm

Håndteringsavgift kommer i tillegg for pakker som krever manuell håndtering eller ikke kan sorteres maskinelt, for eksempel pakker med en side over 120 cm, to sider over 60 cm eller under minimumsmål. Det kan også gjelde for pakker med uregelmessig form, rulleform, rør eller lignende.

Til pakkeautomat
Maks 60 x 40 x 40 cm ved leveranse til pakkeautomat.

Minimumsmål

23 x 13 x 1 cm

Til Sverige:
Minimum
23 X 13 X 3,5 cm

Pris

Pris i henhold til avtale. Eksport- og standard importdeklareringsavgift er inkludert i prisen. Avsender må ha en agent eller et ombud som kan stå ansvarlig for toll og moms i mottakerlandet.

For pakker med lengde over 120 cm og bredde og/eller høyde over 60 cm beregnes et pristillegg. Det samme gjelder for pakker i rulleform og for uemballerte pakker. Pakker med vekt over maksimumsvekt eller om fraktberegningsvekten overstiger 70 kg, returneres.

Merking

Det må benyttes godkjente transportetiketter med kundens navn og adresse. Ved bruk av ikke godkjente transportetiketter kan pakkene bli avvist. Kunden må selv bære kostnadene for produksjon av transportetiketter. Både mottakerens navn, postadresse og leveringsadresse må angis tydelig, samt helst også telefonnummer. Ved hjemkjøring er det et krav at telefonnummer angis. Det er avsenders ansvar å vedlegge nødvendig tolldokumentasjon.

Innpakking

Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket. Ofte er det flere omlastninger og omsorteringer underveis, og det må tas hensyn til dette når emballasje skal vurderes. Emballasjen må være solid og passe stor i forhold til det som skal sendes. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet. Gods plassert på pall bør som hovedregel være plastret, stroppet eller emballert på en slik måte at godset er best mulig sikret mot skade, og at det holder seg samlet på pallen under hele transporten.

Forbudt innhold:
Fraktrestriksjoner - forsendelser må ikke inneholde:

  • penger, verdipapirer, edle metaller, edelstener, ekte perler eller lignende verdisaker
  • våpen*, våpendeler og ammunisjon
  • alkoholholdige drikker**
  • sigaretter, snus, tobakk eller lignende
  • menneskelige rester, urner eller lignende med aske
  • levende eller døde dyr
  • temperaturfølsomt innhold
  • farlig gods med unntak av begrensede mengder

Innholdets verdi må ikke overstige 100.000 NOK per pakke og 1.000.000 NOK per pall/transportoppdrag.

Enkelte varer kan være underlagt handelsrestriksjoner, som kan endres løpende. Det er kundens ansvar å holde seg oppdatert og overholde

gjeldende lover og regler. Det er også kundens ansvar ikke å eksportere eller importere forbudt innhold til det gjeldende mottaker- eller avsenderlandet.

Som våpen* regnes alle varer som er definert/klassifisert i tolltariffen som våpen. Alle skytevåpen, armbrøst, stikkvåpen med knivblad på mer enn 12 cm, springkniver, dolker, stikke- og borevåpen, slåsshansker, politikøller og klubber, og andre lignende artikler.

Alkoholholdige drikker** (**Forbud mot sending av alkoholholdige drikkevarer gjelder for alle B2C-pakker som leveres i Sverige. Videre er import og eksport av alkoholholdige drikkevarer underlagt obligatoriske lovbestemmelser i forskjellige land.)

Sporing

Ja, til Danmark, Finland og Sverige.

I de tilfeller der Bring tilbyr sporing har Bring rett til å formidle informasjon og personopplysninger angående avsender og mottager, og alt som er forbundet til dette, til eksterne samarbeidspartnere for å muliggjøre sporing i aktuelle sporingsverktøy. Kunden aksepterer denne prosedyren og kunden er ansvarlig i forhold til Bring for å innhente samtykke fra avsender og mottager.

EDI (Electronic Data Interchange)

Ja

Tolldokumentasjon

To eksemplarer av handels- eller proformafaktura pr BulkSplit-parti. For å oppnå preferansetollbehandling må opprinnelsesland på EU/EØS-varer dokumenteres. Nødvendige lisenser/tillatelser må også ligge ved.

Spesielle prisforhold

Bring har rett til å endre prisen som kompensasjon for økte drivstoffkostnader, valutaendringer og statlige pålegg eller andre forhold utenfor Bring kontroll, alternativt ta ut en avgift (drivstofftillegg) utover avtalt pris. Bring har rett til å endre denne avgiften uten forutgående varsel til kunden. Drivstofftillegget må spesifiseres på fakturaen og gjelder ordinære transporter og eventuelt også pallelaster.

Bring forbeholder seg retten til å ta ut en avgift for feiladresse og for manglende, mangelfull eller forsinket EDI-overføring til Bring. Avgiften blir spesifisert på fakturaen.

Tilleggstjenester

Ad Hoc Pickup

Nei

Home Delivery (hjemkjøring)

Ja, kun til Danmark, Finland og Sverige

Cash On Delivery (postoppkrav):

Nei

Cargo Insurance (transportforsikring)

Ja

SMS Advising

Ja, kun til Danmark, Finland og Sverige

Flex Delivery

Ja, kun til Danmark og Sverige