Vilkår for Aviser til abonnenter fra 01.01.2022

Vilkår for Aviser til abonnenter

Aviser til abonnenter 

Posten distribuerer aviser til gateadresser annenhver dag (mandag – fredag). Postbokser får post hver dag (mandag – fredag).

Til et definert geografisk område tilbyr Posten distribusjon av aviser tirsdag, torsdag og fredag fra 2.7. 2024. Vil du vite mer om hva dette innebærer så kan du lese mer her. (PDF)

Det må inngås en skriftlig avtale minst 3 uker før distribusjonsstart. 

1. Hva kan sendes

Minst 200 aviser pr innlevering/ordre. Færre kan leveres inn når det betales for 200 sendinger. Minimumsantallet gjelder samlet for adresserte og unavna enkeltaviser til abonnenter, utvidet distribusjon og løssalgspakninger. 

Enkeltavis til abonnenter

Regelmessig distribusjon av aviser fra samme avsender (utgiver) til samme mottakere (abonnenter). Innleveringsfrekvens må minimum være én gang per uke i minst 48 av årets uker. Aviser kan ikke inneholde individuelle meddelelser. Vi skiller mellom adresserte og unavnede enkeltaviser:

 • Adressert til abonnenter
  Avisene leveres inn med abonnentens navn og postadresse printet direkte på avisen.
 • Unavnede aviser
  Aviser til definerte distribusjonsområder kan etter nærmere avtale leveres inn unavnede. Abonnentenes navn og adresse overføres elektronisk til vår digitale rutebok senest 2 uker før oppstart. 

Utvidet distribusjon til utvalgte mottakergrupper (Fulldistribusjon)

Det kan avtales utvidet distribusjon (Fulldistribusjon) til mottakere utover ordinære abonnenter. Planlagt utvidet distribusjon må bestilles/registreres i avisplan, se punkt 4. Distribusjonen må avgrenses til et definert geografisk område, og omfatte alle Husholdninger og/eller Virksomheter i Postens register for uadresserte sendinger, som ikke har reservert seg mot gratisavis.

Utvidet distribusjon kan bestilles på ukedagene mandag til torsdag. Utvidet distribusjon vil strekke seg over to dager fra og med bestillingsdato og vil bli distribuert sammen med vanlig brevpost. Maksimum én tittel/avis per dag i samme geografiske distribusjonsområder. Postmottakere som har merket postkassen med ”Nei takk til gratisavis” vil ikke motta aviser i utvidet distribusjon.

Spesielle forhold knyttet til bevegelige helligdager:

 • Påske: Sendinger som skal distribueres i påskeuka må leveres senest mandag (dagen etter palmesøndag).
 • Jul: Siste innleveringsmulighet er to hverdager før juleaften. 
 • Nyttår: Siste innleveringsmulighet er to hverdager før nyttårsaften.

Løssalgspakning til utsalgssted (butikk/kiosk/kommisjonær)
Pakninger inneholdende to eller flere aviser, kan fremsendes samlet til angitt utsalgssted for løssalg.

2. Formater, mål og vekt 

Avis kan bestå av én eller flere seksjoner, bilag og/eller innstikk. Disse skal være lagt i hverandre med seksjon 1 ytterst. Seksjoner, bilag og innstikk betraktes som del av avisen og inngår i enhetsvekt.  Seksjoner, bilag og innstikk kan ikke ha større ytre mål enn sendingens seksjon/del 1, og må legges inn i avisen slik at den enkelt kan brettes/falses før postkasselegging.

 • Maksimumsmål: Lengde 45 cm, bredde 35 cm og tykkelse 7 cm
 • Minimumsmål: Lengde 9 cm og bredde 14 cm
 • Vekt: Inntil 2 kg pr sending

Løssalgspakning til utsalgssted:

 • Maksimumsmål: Lengde maksimum 60 cm. Lengde + bredde + tykkelse inntil 90 cm.
 • Minimumsmål: Lengde 9 cm og bredde 14 cm
 • Vekt: Inntil 2 kg pr sending

Det er også mulig å sende aviser ut av landet.

3. Priser og rabatter

Aviser til abonnenter innenlands prises i tre alternativer; Lokaldistribusjon, Regionaldistribusjon og Riksdistribusjon.

 • Lokaldistribusjon er innlevering direkte til stedet postbudene går ut fra (distribusjonspunkt), eller til postboksanlegg.
 • Regionaldistribusjon er innlevering til terminal eller definerte regionale omlastingspunkter.
 • Riksdistribusjon er fremsending mellom regioner.

Prisen er sammensatt av følgende hovedkomponenter:

 • Pris per stykk pluss pris per kilo i to vektklasser for enkeltaviser, og en egen vektklasse for løssalgspakning.
 • Ved innlevering av færre enn 200 sendinger faktureres det for minimumsantall. 
 • Destinasjon: Norge (tre prisalternativer), Europa og Verden.

Det gis rabatt etter følgende vilkår, se også priser på bring.no:

 • Tilrettelegging til postkasseformat (enkeltavis)

Det gis rabatt på alle aviser som er falset og/eller produsert av kunde i tilnærmet
A4-format for effektiv levering i abonnents postkasse/postboks. Avisen skal være falset/produsert slik at påført adresse vises tydelig.

Volum

 • Ved innlevering av 1 500 aviser eller mer gis det volumrabatt.
 • Distribusjon av unavnede aviser

Det gis rabatt for det antall unavnede aviser som skal distribueres i avtalt geografisk område. Rabatten gis ikke ved utvidet distribusjon (Fulldistribusjon)

 • Buntsortert (enkeltavis)

Kunder som har sortert, pakket og buntet med 10 eller flere aviser per bunt etter 4 siffer i postnummeret, gis rabatt for det aktuelle antall sendinger. Rabatten gis ikke ved utvidet distribusjon (Fulldistribusjon), og for aviser i bunter med færre enn 10 eksemplarer. Se retningslinjer for pakking og merking av bunter i punkt 6.

Tilleggstjenesten postboks lørdag

Pris for utlevering av lørdagsaviser til abonnenter med postboksadresse på postkontor eller Post i Butikk er basert på lokal innlevering. Det gis ingen rabatter for aviser til postbokser. 

4. Kundeavtale og avisplan

Det må inngås skriftlig avtale mellom kunde (Utgiver) og Posten Norge AS minst 3 uker før distribusjonsstart. I avtalen skal det angis titler som omfattes av avtalen.

Det skal registreres en avisplan pr tittel. Tittelen i avisplan, skal være den samme som på avisens forside.

Avisplan skal registres minst 3 uker før distribusjonsstart. Avisplanen brukes bl.a. til Postens distribusjonsplanlegging og som delgrunnlag for prisberegning.

Ved varige endringer i registrert avisplan, skal Bring Kundeservice Storbedrift varsles på mail: kundeservice.storbedrift@bring.com, senest 15 virkedager før endringen skal iverksettes. Kunden må oppdatere avisplan dagen før distribusjonsdag slik at korrekt pris kan beregnes. Det aksepteres opp til 10 % avvik mellom innlevert antall og oppgitt antall i avisplan før denne må oppdateres. Ved avvik utover dette, kan utsendelsen bli forsinket eller holdt tilbake.  

Utvidet distribusjon (Fulldistribusjon) må bestilles i nettbutikken gjennom oppdatering av gjeldende avisplan senest 15 virkedager før innlevering til Posten. Bring Kundeservice vil bekrefte bestilling av utvidet distribusjon (Fulldistribusjon) basert på eventuell ledig kapasitet hos lokal distribusjonsenhet. Les mer om registrering av avisplan i brukerveiledningen.

5. Adressering

a)  Adressert - påført abonnentens navn og leveringsadresse

Korrekt adressering med abonnentens navn og adresse sikrer at avisene kommer frem til rett mottaker i rett tid.

Navn og adresse skal stå på lys bakgrunn, på forsiden og på samme sted på alle aviseksemplarer. Det kan brukes klebeetikett eller trykkes direkte på avisen. Navn og adresse skal vende ut når avisen er falset. Rundt adressefeltet skal det være minst 1 cm frisone fra kanter og til annen tekst/trykk. Bokstavene må være tydelige og ikke flyte i hverandre.

b)  Unavnede - uten abonnentens navn og leveringsadresse

Abonnementenes navn og leveringsadresser overføres til Bring i avtalt filformat, minst 2 uker før distribusjonsstart. Abonnementsdata lastes ned i postbudets digitale rutebok og må inneholde abonnentenes fornavn, etternavn og fullstendig postadresse. 

Endringer i abonnementslisten, tilgang og avgang, må overføres i avtalt filformat senest kl. 20:00 dagen før distribusjon.  

Aviser til abonnenter med postboksadresse må alltid påføres navn og adresse.

Les mer om abonnementsdata og filformater (pdf)

c)  Returadresse

Returadresse skal være påført avisens for- eller bakside.

6. Vilkår for sortering, pakking og merking av aviser

Aviser må ved innlevering til Posten alltid være forhåndssortert og pakket i bunter etter følgende hovedprinsipper:

 • Lokal- og regionaldistribusjon skal enten pakkes i bunter etter alle fire siffer i postnummeret(4-siffer bunt) eller i samlebunter som inneholder alle aviser til et distribusjonspunkt eller postboksanlegg.
 • Riksdistribusjon skal pakkes i bunter der avisene ligger i stigende postnummerrekkefølge.
 • Aviser til abonnenter i utlandet skal pakkes i bunter etter egne retningslinjer.
 • Aviser for løssalg (Løssalgspakning) i butikk, kiosk, bensinstasjon mm, skal pakkes i egen bunt merket og adressert til det enkelte utsalgssted.

Øverst i hver bunt skal det plasseres et toppark (pdf), som nærmere angir hvor og hvordan bunten skal sorteres og fremsendes i Postens distribusjonssystem.

Mer detaljerte opplysninger og retningslinjer for sortering, pakking og merking finner du i Vilkår for sortering, pakking og merking av aviser (pdf).

Oversikt over innleveringssteder, innleveringsfrister og hvilke postnummer som skal være i de ulike samlebuntene finner du i oversikten over alle postnummer (excel)

Postboks lørdag

Aviser som skal leveres ut i postbokser på postkontor og Post i Butikk på lørdager skal være adressert med abonnentens navn og adresse med postboksnummer.

7. Bestilling/ordreregistrering 

Distribusjon av aviser til abonnenter bør primært bestilles elektronisk, men kan også unntaksvis bestilles manuelt. Følgende bestillingsalternativer er tilgjengelig:

 • I nettbutikken; for registrerte kunder med tilgang til nettbutikken.
 • Direkteordre; for registrerte kunder med tilgang til nettbutikken, og hyppig innleveringsfrekvens per uke. Krever egen avtale.
 • Manuelt utfylt ordreseddel; for registrerte kunder uten tilgang til nettbutikken.

Ordreregistrering utføres av kunde før avisene innleveres til Posten. Utskrevet fraktbrev fra nettbutikken Min Post eller ferdig manuelt utfylt ordreseddel, skal leveres sammen med ett veieeksemplar av avisen til avtalt hovedinnleveringsted.

8. Innleveringssted og – frist

Følgende tidsfrister for innlevering gjelder for de forskjellige alternativer:

Alternativ

Innleveringssted

Innleverings-frist

Lokaldistribusjon

Ved distribusjonspunkt og Postkontor/Post i Butikk med postboksanlegg

Senest kl 07:00 på utleveringsdag

Regionaldistribusjon

Ved terminaler eller omlastingspunkter

Senest kl 00:30 på utleveringsdag

Riksdistribusjon og aviser til utland

Innleveres ved hovedinnleveringsted i henhold til kundeavtale.

Lokale tidsfrister gjelder

Aviser som skal leveres i abonnentens postboks på lørdager må leveres inn direkte til lokalt postkontor/Post i Butikk der abonnenten har sin postboksadresse

9. Fremsending og utlevering

Gitt korrekt adressering, pakking og merking og i henhold til tidsfrist, vil sendingene ha følgende veiledende leveringstider:

 • Lokal- og regionaldistribusjon*: utleveres samme dag eller dagen etter (lørdag, søndag og helligdager kommer i tillegg)
 • Riksdistribusjon: 2 - 3 dager (lørdag, søndag og helligdager kommer i tillegg) 
 • Utland: 3 – 14 dager (lørdag, søndag og helligdager kommer i tillegg) 

Aviser adressert til mottakere i Norge utleveres mandag – fredag og vil normalt være utlevert i abonnentens postkasse senest kl. 17:00.

Postboks lørdag: Aviser innlevert til lokalt postkontor/Post i Butikk legges i postboksen lørdag.

Posten forholder seg retten til å kunne stanse distribusjon/holde tilbake innleverte sendinger som ikke oppfyller vilkårene (f.eks. med hensyn til adressering). Posten vil etter nærmere kontakt med kunden, avklare den videre behandling av sendingene i Postens verdikjede.

Dersom videre fremsending ikke kan gjennomføres uten vesentlige ulemper/merkostnader for Posten, skal det avtales eventuell videre fremsending eller retur. Kunden vil i slike tilfeller dekke Postens dokumenterte merkostnader.

10. Fakturering

Registrert ordre/ordreseddel sammen med avisplan og veieeksemplar danner grunnlag for fakturering.

11. Generelle betingelser

Utover produktvilkår som beskrevet her, gjelder Posten Bring generelle leveringsvilkår og Posten Bring generelle betalingsbetingelser.

Posten Bring AS forbeholder seg rett til å gjennomføre endringer i pris- og produktvilkår etter forutgående varsel, senest 2 måneder før endringen trer i kraft. Informasjon om endringer i pris- og produktvilkår offentliggjøres på bring.no.

*) Deler av distribusjonen i Nord-Norge er avhengig av flyavganger i området og leveringstiden kan i enkelte tilfeller bli to dager