Vilkår for Retur til bedrift

1. Hva kan returneres?

Retur til bedrift er en tjeneste for nettbutikksbedrifter og andre som ønsker å tilby sine privatkunder en enkel returløsning for varer kjøpt på nett. Pakken kan returneres fra post i butikk, pakkeboks eller egen postkasse (eventuelt dør). Pakken leveres direkte på bedriftens dør.

Bring ansvar inntrer idet sendingen anses som mottatt av Bring i henhold til følgende alternativer:

 • Hentested: når pakken er registrert Innlevert på hentested.
 • Pakkeboks: når pakken er plassert i pakkeboks, luken er lukket, og den er registrert Innlevert.
 • Postkasse (dør): når pakken er registrert Innhentet av postbud/sjåfør.

2. Hvem kan kjøpe tjenesten?

Tjenesten kan kjøpes av nettbutikker (bedrifter) som oppfyller fastsatte krav til volum per dag/uke. Tjenesten benyttes av privatkunder for retur av varer kjøpt i nettbutikken.

Tjenesten kan brukes av nettbutikker som mottar tre (3) eller flere pakker levert på døren i snitt per dag (man-fre) til samme adresse. Antall kan telles opp fra flere ulike tjenester; Pakke til bedrift, Retur fra Bedrift og Retur til Bedrift.

Tjenesten forutsetter innvilget, godkjent kreditt.

3. Formater, mål og vekt

Maks. mål:

 • Lengde + omkrets 360 cm, maks lengde 240 cm

Maks. vekt:

 • Inntil 35 kg reel vekt (per kolli)
 • Kun enkeltvis pakker, ikke flerkolli

4. Priser

Prisen er i henhold til gjeldende prisliste (enkeltkolli) dersom ikke annet er avtalt. Se prisliste her.

5. Adresseetikett

Adresseetiketten er den samme som en standard etikett for pakketjenestene, og er en integrert del av programvaren som leveres av EDI-leverandøren.

9350 Retur til bedrift

Hele adresseetiketten må ligge flatt på en av pakkens sider. Adresseetiketten inneholder:

 • Returavsenders navn og returadresse
 • Mottakers (bedriftens) navn
 • Mottakers (bedriftens) leveringsadresse (ikke postboks)
 • Mottakers (bedriftens) mobilnummer/e-postadresse (oppgis i EDI men ikke på etiketten)
 • EDI-strekkode
 • Kolli/sendingsnummer- for sporing
 • Tjenestekode (9350)
 • Navn på tjenesten (Retur til bedrift)
 • Prioriteringskode (R2)
 • Kundenummer

6. Mottakers postadresse/returadresse

Adresseetiketten må inneholde returmottakers (bedriftens) navn og en fullstendig norsk gateadresse (ikke postboks), samt mobilnummer/e-postadresse.

7. Avsender adresse

Avsenderfeltet på adresseetiketten må inneholde returavsenders navn og en fullstendig adresse.

8. Bestilling

Retur til bedrift kan forhåndmeldes samtidig som bestilling av ordinær utsendelse, fortløpende med EDI, eller enkeltvis i etterkant ved behov. Bestilling gjøres vanligvis med et enkelt dataprogram fra en EDI-leverandør eller ved bestilling i Mybring/returportalen. EDI-bestillingen overfører automatisk informasjon om returen til Postens systemer.

I EDI-bestillingen må hver pakke inneholde korrekt informasjon om mottakers (bedriftens) mobilnummer og/eller e-postadresse.

9. Tilrettelegging og sortering

Retur til bedrift sorteres og distribueres til mottaker (bedriften) i bedriftspakkestrømmen.

10. Innlevering

Retur til bedrift skal innleveres på Posten og Bring betjente innleveringssteder.

10.1 Innlevering på Post i butikk eller postkontor

Retur til bedrift kan leveres inn på alle postkontor eller Post i Butikk uten tillegg i prisen.

11. Leveringshastighet og utlevering

Retur til bedrift følger leveringshastigheten til bedriftspakker.

Returen leveres fortløpende på dør til bedriftens oppgitte leveringsadresse mellom kl 08.00 og 16.00.

12. Fakturering

Tjenesten faktureres, og kan ikke kjøpes kontant. Fakturering er basert på gjeldene prisliste. Fakturagrunnlag for frakt registreres vewd skann fra sjåføren når pakken utleveres.

13. Avvik

Pakker som ikke er EDI-meldt kan bli forsinket eller levert tilbake til returavsender. Det samme gjelder hvis sendingen ikke er utstyrt med riktig adresseetiketten eller på annen måte ikke tilfredsstiller de til enhver tid gjeldene vilkår for tjenesten.

14. Innhold og emballasje

Pakkene må ha et innhold som er tillatt å sende med Posten. Se gjeldende bestemmelser for farlig gods. Det er returavsenders ansvar at innhold i forsendelsen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner, som avsender plikter å gjøre seg kjent med. Posten bærer intet ansvar for forsendelsens innhold. Emballasjen må slutte godt om innholdet slik at det ligger støtt.

15. Sporing

Full sporing, inkludert følgende:

 • Innlevert post i butikk, pakkeboks eller hentet i egen postkasse (egen dør)
 • Mottaker (bedrift) varsles om at retur er på vei.

16. Generelle betingelser og erstatningsansvar

Posten forbeholder seg retten til å gjennomføre endringer i priser og tjenestevilkår etter forutgående offentliggjøring. Informasjon om endringer i pris og tjenestevilkår offentliggjøres på bring.no.