Vilkår for Verdibrev

Vilkår for Verdibrev

Verdibrev

Sender du Verdibrev, får du kvittering på at brevet er innlevert. Mottaker varsles om at sendingen er ankommet det lokale postkontoret og må legitimere seg og signere for at brevet er mottatt.

Adressering

Begrenset til en mottaker. Brevet kan adresseres til et firma eller én person, ikke flere personer.

Verdi

Verdien på innholdet begrenses oppad til kr 40 000,-. Sendes flere verdibrev fra én avsender til én og samme mottaker er begrensningen kr 40 000,- pr dag.

Merking og forsegling

Verdien må skrives på brevet. Verdien kan angis med virkelig eller lavere verdi, maks kr 40 000,-. Penger og frimerker må oppgis med virkelig verdi.

Brevet forsegles med forseglingstape godkjent av Posten. Navnetrekk eller firmastempel skal settes under tapen. Forseglingstape får du kjøpt på Posten.

Innlevering

Postkontor, utvalgte Post i Butikk og landpostbud.

Leveringstid

Verdibrev kan kun sendes innenlands. Leveringstiden vil være 5-6 virkedager.  

Sporing

Verdibrev kan spores i vår sporingstjeneste

Erstatning

Inntil kr. 40 000,-

Posten er ikke ansvarlig for følgeskader, jf. Postens generelle leveringsvilkår, punkt 14.2. Dersom du ønsker forsikring mot følgeskader anbefales tjenesten Ekspress neste dag som har følgeskadeerstatning som del av vilkårene

Vekt

Inntil 2 kg

Format

Som for postsendinger.

Kvittering

Ja, med sporingsnummer.

Utlevering

Hentes av mottaker mot fremvisning av hentemelding. Mottaker må signere og forevise godkjent legitimasjon. Rekommandert brev kan hentes av andre mot fullmakt. 

Hentefrist er 3 uker
Er sendingen ikke hentet innen fristen, blir den sendt i retur. Påminnelse blir sendt mottakeren etter 5 dager.

Erstatningsansvar

Postens erstatningsansvar er regulert i Postloven § 28 og i Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester.