Vilkår for Rekommanderte brev

Vilkår for Rekommanderte brev

1. Hva kan sendes

Postsendinger inntil 2 kg kan sendes som rekommandert brev. Tjenesten inkluderer kvittering for innlevert sending, og utlevering til mottaker mot signatur og gyldig legitimasjon.

2. Formater, mål og vekt

Rekommanderte brev prises i tre formater:

Mål og vekt: Små:  Store Maxi: 
Maksimums-mål: 17,6 x 25 cm (B5) 25 x 35,3 cm (B4)

Post som er større enn25 x 35,3 cm (B4) eller mer enn 2 cm tykk

Tykkelse: Inntil 2 cm Inntil 2 cm Post som er større enn25 x 35,3 cm (B4) eller mer enn 2 cm tykk
Vekt: Inntil 2 kg Inntil 2 kg Inntil 2 kg
Minimums-mål: Minimumsmål for postsendinger er 9 x 14 cm

Maksimumsmål for brevpost:
Lengde maks 60 cm
Lengde + bredde + tykkelse ikke over 90 cm
Større sendinger kan sendes med vår pakketjeneste.

Mål for rull:
Minimum: Lengde minst 10 cm. Lengde + dobbel diameter må være minst 17 cm.
Maksimum: Lengde maks 90 cm. Lengde + dobbel diameter må ikke være over 104 cm.

3. Priser og rabatter

Rekommanderte brev prises i tre formater, med rabattert pris for EDI meldte sendinger og manuelt tilrettelagte sendinger.  Porto kan betales med faktura eller med frankeringsmaskin og frimerker. Se prislister ((pdf)

4. Frankering og merking

Brevet må frankeres med frankopåtrykk for fakturert post, eller frankeres med frankeringsmaskin eller frimerker. I tillegg må sendingene ha en etikett med sendingsnummer/strekkode. Etiketter bestilles i Min Post.
Brukes EDI meldte sendinger printes sendingsnummeret/strekkoden automatisk på etiketten.

5. Avsender/returadresse

For fakturert post med frankopåtrykk må avsender/returadresse tydelig framkomme på sendingen.

6. Adressering

Et rekommandert brev kan ikke være adressert til to eller flere personer med unntak av når disse utgjør et firma eller lag.

7. Innholdsbegrensninger

Rekommanderte brev innenlands kan ikke innehold penger eller omsettelige verdipapirer.

Til utlandet kan rekommanderte brev ikke inneholde penger, gull, sølv, platina, edelstener eller andre verdigjenstander. Gjelder også mynter og pengesedler til samlebruk. For øvrig gjelder det enkelte lands egne toll- og innholdsbegrensninger. Se Postens landinformasjon. Avsender er ansvarlig for at en forsendelse ikke inneholder noe som er forbudt å innføre i det aktuelle mottakerlandet.

8. Innlevering

Rekommanderte brev må alltid leveres inn adskilt fra annen post. Innleveres på bedriftssenter, postkontor eller Post i Butikk. Har bedriften avtale om henting av post, kan de rekommanderte brevene leveres til sjåføren som henter posten. Brevene må være frankert, påsatt nummeretikett for rekommanderte brev og ført på kvitteringsliste.

Rekommanderte brev kan ikke legges i vanlige postkasser.

9. Leveringstid

Leveringstiden vil normalt være 3 virkedager ved elektronisk varsling til mottaket. Dersom varselet sendes i posten tar det 2-3 dager ekstra. Hvis mottakers mobilnummer registreres ved innlevering, kan vi varsle elektronisk.

For sporing av rekommanderte sendinger brukes sendingsnummeret på sendingen.

10. Utlevering

Rekommanderte brev utleveres ved fremvisning av hentemelding. Mottaker må signere og forevise godkjent legitimasjon. Les mer om hva som er godkjent legitimasjon her.  Rekommandert brev kan hentes av andre mot fullmakt. 

Hentefrist
Rekommanderte brev som ikke er hentet på utleveringsstedet innen 3 uker returneres til avsender. Det sendes en påminnelse om henting til brevets mottaker etter 5 dager.

11. Fakturering

EDI melding, fraktbrev fra Min Post eller ordreseddel danner grunnlag for fakturering. Generelle betalingsbetingelser for Posten Norge AS gjelder.

12. Erstatningsansvar

Postens erstatningsansvar er regulert i Postloven § 28 og Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester. Erstatningsansvaret for rekommanderte brev er inntil kr 1 000,- pr sending.

13. Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes uten ugrunnet opphold. Se Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester. Du kan reklamere her.