Forhåndsmelding og postnummerfiler

Bestill utsendelsen i Min Post minst 15 virkedager før innlevering og få rabatt

Forhåndsmeldingsrabatt 

Store sendinger

Skal du sende mellom 1.000 og 5.000 store sendinger rekker det å registrere utsendelsen som en forhåndsmelding i Min Post. Skal du sende mer enn 5.000 store sendinger må du i tillegg laste opp en postnummerfil som viser antall sendinger per postnummer

Små sendinger

Minsteantall for små sendinger er 50 000. Du registrerer utsendelsen som en forhåndsmelding i Min Post og må passe på at du alltid laster opp en postnummerfil som viser antall sendinger per postnummer.

Se brukerveiledning for registrering av forhåndsmelding i Min Post (pdf)

Postnummer - filformater

Postnummerfiler kan lastes opp i filformatene Excel eller CSV.

Rabatt for distribusjonstetthet - kan kombineres med forhåndsmeldingsrabatt

Har du allerede lastet opp postnummerfiler i forbindelse med registrering av forhåndsmelding vil rabatt for distribusjonstetthet beregnes automatisk. Rabatten gis for de sendingene som er adressert til postnummer definert som områder med høy distribusjonstetthet. Les mer om distribusjonstetthet

Kontakt oss på 04045 om du behøver hjelp

Logg inn på Min Post for bestilling og opplasting