Rabatt for distribusjonstetthet

Rabatt for distribusjonstetthet

Post med like formater

Skal du sende minst 5 000 sendinger innenlands, kan du få rabatt for sendingene som skal distribueres i definerte postnummerområder med høy distribusjonstetthet. 

Utsendelsen må bestilles i Min Post, og du må samtidig laste opp en postnummerfil som viser hvilke postnummer utsendelsen er adressert til. Rabatten beregnes automatisk av den andel sendinger som er adressert til et postnummer innenfor de definerte områdene. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tar du ikke med i postnummerfilen.

Slik gjør du:

  •  For deg som allerede har bestilt utsendelse med en forhåndsmelding i Min Post og lastet opp postnummerfiler i den forbindelse, behøver du ikke å laste opp en ny fil. Rabatten for distribusjonstetthet beregnes automatisk av allerede opplastet fil.
  • Skal du foreta en ny bestilling uten forhåndsmelding er det bare å huke av for Rabatt for distribusjonstetthet når du har tastet inn hva du skal sende.
  • Underveis i bestillingen får du melding om å laste opp postnummerfilen
  • Bruk din vanlige adressefil som utgangspunkt for å utforme en postnummerfil i Excel eller CSV
  • Rabatten beregnes automatisk av den andel sendinger som er innenfor definerte postnummerområder
  • I ordrebekreftelsen vises rabatten som en snittrabatt fordelt på alle sendingene i bestillingen  

Rabatten kan kombineres med andre rabatter - se prisliste og vilkår for Post med like formater

Oversikt over postnummer som inngår i rabatt for distribusjonstetthet
Postnummerliste - last ned (Excel)

Har du spørsmål kan du ta kontakt med din faste kontakt i Bring eller kundeservice på telefon 04045

Kart Dist tetthet 2019