Nye priser

Oversikt over våre prisjusteringer

Bring lastebil på bro

Logistikktjenester - prisjustering fra 01.07.2021

Vi gjennomfører prisendringer på våre logistikktjenester i Norge. Nedenfor finner du linker til tjenestene det gjelder, med mer detaljert prisinformasjon. Nederst på siden ligger en oppsummeringstabell som viser prosentvis prisøkning per tjeneste.

Transportguide for pakker og gods i Norge (reviderte tjenester) fra 01.07.2021 (pdf). Den inneholder samlede prislister, beskrivelser av vilkår samt steds- og soneregister. 

Har du fortsatt avtale på en av våre tjenester som skal fases ut, vennligst klikk på tjenestenavnene som står opplistet i parentes.

Pakker og gods nasjonalt

Pakke til bedrift (Bedriftspakke)
Ekspress neste dag (Bedriftspakke Ekspress - over natten (til bedriftEkspress - over natten (til privat)
Pakke til hentested (Klimanøytral servicepakke - hentes på Posten)
Pakke levert hjem (Pakke på døren - hjemlevering)
Pakke i postkassen
Stykkgods til bedrift (Stykk- og partigods)
Partigods til bedrift 

Tilleggstjenester og pristillegg

Hente og bringe
Håndteringstillegg for pakker
Svalbard - pristillegg

Tjenester nasjonalt Prisjustering i prosent fra 01.07.2021 Pristabell
Pakke i postkassen 4,9 %  Prisliste Pakke i Postkassen (pdf)
Pakke levert hjem
(Pakke på døren)
2,0 %
(2,0 %)
Prisliste Pakke levert hjem (pdf)
(Prisliste Pakke På Døren (pdf))
Pakke til hentested
(Klimanøytral servicepakke)
2,0 %
(2,0 %)
Prisliste Pakke til hentested (pdf)
(Prisliste Klimanøytral servicepakke (pdf))
Ekspress neste dag
(Bedriftspakke ekspress - over natten / Ekspress - over natten)
2,1 %
(2,1 %)
Prisliste Ekspress neste dag (pdf)
(Prisliste Bedriftspakke Ekspress - over natten (pdf))
(Prisliste Ekspress - over natten (pdf))
Pakke til bedrift
(Bedriftspakke)
3,1 %
(3,1 %)
Prisliste Pakke til bedrift (pdf)
(Prisliste Bedriftspakke (pdf))
Stykkgods til bedrift
(Stykk- og partigods nasjonalt)
3,1 %

(3,1 %)
Prisliste Stykkgods til bedrift (pdf)

(Prisliste Stykk- og partigods nasjonalt (pdf) 
Prisliste Stykk- og partigods lokalt (pdf))
    Transportguide for pakker og gods i Norge fra 01.07.2021 (pdf), for tjenester som skal fases.
Partigods til bedrift
(Stykk- og partigods nasjonalt)
3,1 %
(3,1 %)
 
Før 07:00 til bedrift 3,1 %  
Pall til bedrift 0,0 % Ny tjeneste, ingen prisjustering 01.07.2021.
Hente og bringe 2,0 %  

Nye priser på engelsk finner du nedenfor: