Nye priser

Nye priser

Oversikt over våre prisjusteringer

Bring varebil foran bygning

Logistikktjenester - nye priser fra  01.07.2024

Vi gjennomfører prisendringer på våre logistikktjenester. Nedenfor finner du en oppsummeringstabell som viser prosentvis prisøkning på listepris per tjeneste.

Nederst på siden ligger linker til tjenestene det gjelder, med mer detaljert prisinformasjon.

Transportguiden fra 01.07.2024 (pdf). Den inneholder samlede prislister, beskrivelser av vilkår samt steds- og soneregister. 

Tjenester nasjonaltPrisjustering i prosent fra 01.07.2024Pristabeller fra 01.07.2024
Pakke i postkassen3,9 %Priser Pakke i postkassen (pdf)
Pakke levert hjem2,5 %Priser Pakke levert hjem (pdf)
Pakke til hentested2,5 %Priser Pakke til hentested (pdf)
Ekspress neste dag4,0 %Priser Ekspress neste dag (pdf)
Pakke til bedrift2,5 %Priser Pakke til bedrift (pdf)
Stykkgods til bedrift4,0 %Priser Stykkgods til bedrift (pdf)

Partigods til bedrift

5,0 %Priser Partigods til bedrift (pdf)
Pall til bedrift4,0 %Priser Pall til bedrift (pdf)
Før 07:00 til bedrift4,0 % 
Hente og bringe2,5 %Priser Hente og bringe (nye avtaler) (pfd)
Priser Hente og bringe (pdf)
Home delivery - hjemlevering av tyngre gods6,5 % 

 

Tjenester internasjonaltPristabeller fra 01.07.2024
Business PalletPriser Business Pallet (pdf)

Pakker og gods nasjonalt

Tilleggstjenester og pristillegg

Internasjonale pakketjenester

For internasjonale pakketjenester endrer vi prisene for noen tilleggstjenester/pristillegg, og det er enkelte vilkårsendringer.

Mer informasjon om prisjusteringene publiseres her fortløpende.

Nye priser for andre land finner du nedenfor: