Nye priser

Oversikt over våre prisjusteringer

Bring lastebil på bro

Logistikktjenester - prisjustering fra 01.07.2020

Vi gjennomfører prisendringer på våre logistikktjenester. Nedenfor finner du linker til tjenestene det gjelder, med mer detaljert prisinformasjon. Nederst på siden ligger en oppsummeringstabell som viser prosentvis prisøkning per tjeneste.

Transportguide for pakker og gods i Norge fra 01.07.2020 (pdf) inneholder samlede prislister, beskrivelser av vilkår samt steds- og soneregister. 

Pakker nasjonalt

Bedriftspakke
Bedriftspakke Ekspress - over natten (til bedrift)
Ekspress - over natten (til privat)
Klimanøytral servicepakke - hentes på Posten
Pakke på døren - hjemlevering
Pakke i postkassen

Tilleggstjenester og pristillegg

Hente og bringe
Håndteringstillegg for pakker
Svalbard - pristillegg

Gods i Norge

Stykk- og partigods
 

Tjenester Prisjustering i prosent Pristabell
Pakke i postkassen 4,0% Prisliste Pakke i Postkassen (pdf)
Pakke på døren 2,9% Prisliste Pakke På Døren (pdf)
Klimanøytral Servicepakke 2,9% Prisliste Klimanøytral Servicepakke (pdf)
Bedriftspakke Ekspress over natten 1,9% Prisliste Bedriftspakke Ekspress (pdf)
Bedriftspakke 2,9% Prisliste Bedriftspakke (pdf)
Stykkgods nasjonalt 2,9% Prisliste Stykkgods nasjonalt (pdf) 
Prisliste Stykkgods lokalt (pdf)
Partigods nasjonalt 2,9% Prisliste Partigods nasjonalt (pdf) 
Prisliste Partigods lokalt (pdf)
Hente og bringe 2,9%  
Pakke levert hjem 2,9%  
Pakke til hentested 2,9%  
Ekspress neste dag 1,9%  
Pakke til bedrift 2,9%  
Stykkgods til bedrift 2,9%  
Partigods til bedrift 2,9%  


Nye priser på engelsk kan du finne nedenfor: 

Bring.no/english/newprices