Nye priser

Nye priser

Oversikt over våre prisjusteringer

Bring-varebil_50

Logistikktjenester - prisjustering fra og med 01.12.2022 og 01.01.2023

Vi gjennomfører prisendringer på våre logistikktjenester. Nedenfor finner du linker til tjenestene det gjelder, med mer detaljert prisinformasjon. Nederst på siden ligger en oppsummeringstabell som viser prosentvis prisøkning per tjeneste.

Transportguide for pakker og gods i Norge (reviderte tjenester) fra 01.12.2022 (pdf). Den inneholder samlede prislister, beskrivelser av vilkår samt steds- og soneregister. 

Har du fortsatt avtale på en av våre tjenester som skal fases ut, vennligst klikk på tjenestenavnene som står opplistet i parentes.

Pakker og gods nasjonalt

Pakke til bedrift (Bedriftspakke)
Ekspress neste dag (Bedriftspakke Ekspress - over natten (til bedriftEkspress - over natten (til privat)
Pakke til hentested (Servicepakke - hentes på Posten)
Pakke levert hjem (Pakke på døren - hjemlevering)
Pakke i postkassen
Stykkgods til bedrift (Stykk- og partigods)
Partigods til bedrift (Stykk- og partigods)
Pall til bedrift 
Før 07:00 til bedrift (Før 07)
Supply Base Logistics

Tilleggstjenester og pristillegg

Hente og bringe
Håndteringstillegg for pakker
Svalbard - pristillegg

Pakker og gods internasjonalt

Business Parcel 
Business Parcel Bulk
Business Pallet 
PickUp Parcel 
PickUp Parcel Bulk
Home Delivery Parcel 
Internasjonal veitransport 
Intermodal transport

Bud og ekspress nasjonalt og internasjonalt

Bud
Flyfrakt ekspress

Tjenester nasjonalt Prisjustering i prosent fra 01.12.2022 Prisjustering i prosent fra 01.01.2023 Pristabeller fra 01.12.2022 Pristabeller fra 01.01.2023
Pakke i postkassen   7,9 %    Prisliste Pakke i Postkassen (pdf)
Pakke levert hjem
(Pakke på døren)
3,9 % 
(3,9 %)
  Prisliste Pakke levert hjem (pdf)
(Prisliste Pakke På Døren (pdf))
 
Pakke til hentested
(Servicepakke)
5,9 %
(5,9 %)
  Prisliste Pakke til hentested (pdf)
(Prisliste Servicepakke (pdf))
 
Ekspress neste dag
(Bedriftspakke ekspress - over natten)
5,9 %
(5,9 %)
  Prisliste Ekspress neste dag (pdf)
(Prisliste Bedriftspakke Ekspress (pdf))
 
Pakke til bedrift
(Bedriftspakke)
6,9 %
(6,9 %)
  Prisliste Pakke til bedrift (pdf)
(Prisliste Bedriftspakke (pdf))
 
Stykkgods til bedrift
(Stykk- og partigods nasjonalt)
8,9 %

(8,9 %)
  Prisliste Stykkgods til bedrift (pdf)

(Prisliste Stykk- og partigods nasjonalt (pdf) 
Prisliste Stykk- og partigods lokalt (pdf))
 

Partigods til bedrift
(Stykk- og partigods nasjonalt)

8,9 %

(8,9 %)

     
Pall til bedrift 8,9 %   Pall til bedrift (pdf)  
Før 07:00 til bedrift

8,9 %

     
      Transportguide for pakker og gods i Norge fra 01.12.2022 (pdf) for tjenester som skal fases ut  
Hente og bringe 5,9 %      
Supply Base Logistics   6,22 %    
Bud og ekspress   6,9 %    

 

Tjenester internasjonalt Prisjustering i prosent fra 01.12.2022 Prisjustering i prosent fra 01.01.2023
Business Parcel 0,0 %  
Business Parcel Bulk 9,9 %  
Business Pallet 9,9 %  
PickUp Parcel 0,0 %  
PickUp Parcel Bulk 9,9 %  
Home Delivery Parcel 9,9 %  
Bud og ekspress   6,9 %
Cargo internasjonalt 12,5 %   
Intermodal transport   12,5 %

Mer informasjon om prisjusteringene publiseres her fortløpende.

Nye priser for andre land finner du nedenfor: