Nye priser

Nye priser

Oversikt over våre prisjusteringer

Bring varebil foran bygning

Logistikktjenester - nye priser fra 01.12.2023 og 01.01.2024

Vi gjennomfører prisendringer på våre logistikktjenester.  Nedenfor finner du en oppsummeringstabell som viser prosentvis prisøkning per tjeneste. Nederst på siden ligger linker til tjenestene det gjelder, med mer detaljert prisinformasjon.

Transportguiden fra 01.12.2023 (pdf) inneholder samlede prislister, beskrivelser av vilkår samt steds- og soneregister. 

Tjenester nasjonaltPrisjustering i prosent fra 01.12.2023Prisjustering i prosent fra 01.01.2024Pristabeller fra 01.07.2023Pristabeller fra 01.01.2024
Pakke i postkassen 6,9 % Priser Pakke i postkassen (pdf)
Pakke levert hjem7,5 % Priser Pakke levert hjem (pdf) 
Pakke til hentested5,5 % Priser Pakke til hentested (pdf) 
Ekspress neste dag6,5 % Priser Ekspress neste dag (pdf) 
Pakke til bedrift6,5 % Priser Pakke til bedrift (pdf) 
Stykkgods til bedrift6,9 % Priser Stykkgods til bedrift (pdf) 

Partigods til bedrift

6,9 %   
Pall til bedrift6,9 % Priser Pall til bedrift (pdf) 
Før 07:00 til bedrift6,9 %   
Hente og bringe5,5 % Priser Hente og bringe (nye avtaler) (pfd)
Priser Hente og bringe (pdf)
 
Bud og ekspress 6,6 %  
Tjenester internasjonaltPrisjustering i prosent fra 01.12.2023Prisjustering i prosent fra 01.01.2024Pristabeller fra 01.07.2023
PickUp Parcel7,5 % Priser PickUp Parcel (pdf)
PickUp Parcel Bulk7,5 %  
Home delivery Parcel7,5 %  
Business Parcel7,5 % Priser Business Parcel (pdf)
Business Parcel Bulk7,5 %  
Business Pallet7,5 % Priser Business Pallet (pdf)
Express Nordic 09:00 Bulk 6,6 % 
Internasjonal veitransport 4,2 % 
Bud og ekspress 6,6 % 

 

Pakker og gods nasjonalt

Tilleggstjenester og pristillegg

Internasjonale tjenester

Mer informasjon om prisjusteringene publiseres her fortløpende.

Nye priser for andre land finner du nedenfor: