Nye priser

Nye priser

Oversikt over våre prisjusteringer

Bring lastebil på bro

Logistikktjenester - prisjustering fra og med 01.07. og 01.08.2022

Vi gjennomfører prisendringer på våre logistikktjenester. Nedenfor finner du linker til tjenestene det gjelder, med mer detaljert prisinformasjon. Nederst på siden ligger en oppsummeringstabell som viser prosentvis prisøkning per tjeneste.

Transportguide for pakker og gods i Norge (reviderte tjenester) fra 01.07.2022 (pdf). Den inneholder samlede prislister, beskrivelser av vilkår samt steds- og soneregister. 

Har du fortsatt avtale på en av våre tjenester som skal fases ut, vennligst klikk på tjenestenavnene som står opplistet i parentes.

Pakker og gods nasjonalt

Pakke til bedrift (Bedriftspakke)
Ekspress neste dag (Bedriftspakke Ekspress - over natten (til bedriftEkspress - over natten (til privat)
Pakke til hentested (Klimanøytral servicepakke - hentes på Posten)
Pakke levert hjem (Pakke på døren - hjemlevering)
Pakke i postkassen
Stykkgods til bedrift (Stykk- og partigods)
Partigods til bedrift 
Pall til bedrift 

Tilleggstjenester og pristillegg

Hente og bringe
Håndteringstillegg for pakker
Svalbard - pristillegg

Tjenester nasjonalt Prisjustering i prosent fra 01.07.2022 Prisjustering i prosent fra 01.08.2022 Pristabeller fra 01.07.2022 Pristabeller fra 01.08.2022
Pakke i postkassen   4,9 %    Prisliste Pakke i Postkassen (pdf)
Pakke levert hjem
(Pakke på døren)
3,0 % 
(3,0 %)
  Prisliste Pakke levert hjem (pdf)
(Prisliste Pakke På Døren (pdf))
 
Pakke til hentested
(Klimanøytral servicepakke)
4,9 %
(4,9 %)
  Prisliste Pakke til hentested (pdf)
(Prisliste Klimanøytral servicepakke (pdf))
 
Ekspress neste dag
(Bedriftspakke ekspress - over natten)
3,7 %
(3,7 %)
  Prisliste Ekspress neste dag (pdf)
(Prisliste Bedriftspakke Ekspress (pdf))
 
Pakke til bedrift
(Bedriftspakke)
4,6 %
(4,6 %)
  Prisliste Pakke til bedrift (pdf)
(Prisliste Bedriftspakke (pdf))
 

Stykkgods til bedrift


(Stykk- og partigods nasjonalt)

5,6 %(5,6 %)
  Prisliste Stykkgods til bedrift (pdf)

(Prisliste Stykk- og partigods nasjonalt (pdf) 
Prisliste Stykk- og partigods lokalt (pdf))
 
Før 07:00 til bedrift 5,6 %      
      Transportguide for pakker og gods i Norge fra 01.07.2022 (pdf) for tjenester som skal fases ut  
Partigods til bedrift
(Stykk- og partigods nasjonalt)
6,6 %
(6,6 %)
     
Pall til bedrift 5,6 %   Prisliste Pall til bedrift (pdf)  
Hente og bringe 4,9 %      

Mer informasjon om prisjusteringene publiseres her fortløpende.

Nye priser på engelsk finner du nedenfor: