Distribusjonsavtale for postboksanlegg

Registrerte tilbydere av posttjenester kan distribuere adressert post gjennom Postens postkasseanlegg.

En mann som sjekker postboksen sin

Du må inngå en avtale med Posten om distribusjon til postboksanlegg. Avtalen omfatter utlevering av adressert brevpost på inntil 2 kg. 

Posten må leveres inn dagen før ønsket utlevering i postboksen, og blir distribuert sammen med øvrig post etter gjeldene utleveringsfrister for det aktuelle postkontoret eller Post i Butikk.

Våre postboksanlegg er plassert på postkontorer, Post i Butikk og Bedriftssenter, og du bestiller distribusjon til det enkelte anlegg gjennom Min post:

  • Logg inn og velg Distribusjonsavtale for postboksanlegg
  • Legg inn antall sendinger og velg innleveringssted
  • Print ut fraktbrevet som skal leveres inn sammen med sendingene
  • Sendingene leveres inn lokalt, direkte til poststedet 

Logg inn for bestilling   

For avtale eller mer informasjon kontakt oss på telefon 04045 eller e-post kundeservice@bring.com.