Distribusjonsavtale for postboksanlegg

Registrerte tilbydere av posttjenester kan distribuere adressert post gjennom Postens postkasseanlegg.

Bedrift - Mann som henter post i postboks

Du må inngå en avtale med Posten om distribusjon til postboksanlegg. Avtalen omfatter utlevering av adressert brevpost på inntil 2 kg. 

Posten må leveres inn dagen før ønsket utlevering i postboksen, og blir distribuert sammen med øvrig post etter gjeldene utleveringsfrister for det aktuelle postkontoret eller Post i Butikk.

Våre postboksanlegg er plassert på postkontorer, Post i Butikk og Bedriftssenter, og du bestiller distribusjon til det enkelte anlegg gjennom Min post:

  • Logg inn og velg Distribusjonsavtale for postboksanlegg
  • Legg inn antall sendinger og velg innleveringssted
  • Print ut fraktbrevet som skal leveres inn sammen med sendingene
  • Sendingene leveres inn lokalt, direkte til poststedet   

Logg inn for bestilling    

For avtale eller mer informasjon kontakt oss på telefon 04045 eller e-post kundeservice@bring.com