Stykkgods til bedrift

Fleksibel godstjeneste for opptil 3.500 kg. Vi dekker hele Norge, inkludert Svalbard.

NB: Denne tjenesten erstatter Stykk- og partigods
 • Fleksibelt - mange tilleggstjenster som tilpasser transporten etter dine behov
 • Gunstig - opphenting er inkludert i fraktprisen
 • Kapasitet - samlet vekt opptil 3500 kg i en sending.

Stykkgods passer for deg som kan samle flere kolli i ulike størrelser til en felles sending. Det er kostnadseffektivt fordi du kan kombinere enkeltpakker og paller i én og samme sending.

Bring får varene dine trygt frem til mottaker, med stor lokalkjennskap og presisjon . Vi har topp moderne terminaler som takler høy belastning og fremtidige krav. Vi kjører over hele Norge, og med faste ruter over store deler av landet sikres effektive fremsendingstider.

bring sjåfør losser varepall

Hva må du vite?

Tjenestens spesifikasjoner

Maks vekt totalt: 3500 kg
Maks/kolli: 1200 kg. Ved høyere vekt per kolli påløper tillegg for spesialgods.

Maks format: 2,4 m eller to sider over 2 m. Utover dette påløper tillegg for spesialgods.

Slik går du frem

Pakking og emballering

Pakk dine varer på en sikker måte, med støtdempende materiale og forsvarlig ytteremballasje. Flere gode tips om hvordan du pakker og merker finner du her.

Bestilling og opphenting

Bestill her, i ditt TA-system eller via EDI. Som Bringkunde kan du også bestille direkte i Mybring, vårt nettbaserte transportverktøy. Bestill senest kl. 11:30 for opphenting samme dag. Godset hentes på ett bestemt sted, f.eks. på et varemottak.

Under transport

Stykkgods omlastes på terminal og distribueres videre. Med vår sporingstjeneste kan du følge din forsendelse underveis. Fremføringstiden er 1 dag til store deler av landet. Du finner tiden for din sending i Mybring.

Utlevering og mottak

Mottaker får forsendelsen levert på døren mellom kl. 08-16, mandag til fredag. 

Tilleggstjenester

 • Når bedriften din skal sende kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter og artikler, som har en slik egenskap at de representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved uhell skal sendes som farlig gods. Det er egne krav i forbindelse med informasjonsplikt, merking og transport av farlig gods, og disse må overholdes. Brudd på ansvar som ligger hos avsender / kunde vil  bli belastet fraktbetaler.

 • Når du skal sende gods som krever temperatur over 0 grader. Gjelder fra oktober til mars.

  Se fremføringstider for Varmegods 2018-19 (PDF). Tabellen er veiledende, og lokalt kontor vil kunne svare deg dersom du har spørsmål angående avganger for varmegods.

 • Mottakeren din får beskjed via SMS eller epost når sendingen er på vei.

 • Vi kontakter mottaker og avtaler leveringstidspunkt. Mottakeren din vil da bli varslet 30 - 60 minutter i forkant av leveransen.

 • For transportoppdrag hvor det er bruk for kranbil.

 • Vi merker godset for deg.

 • Ønsker du innhenting av gods til vår terminal etter at transportør har vært innom ditt kontor, kan vi sende egen innhentingsbil.

  Dette innebærer at vi sender egen innhentingsbil slik at ditt gods likevel kan lastes på linjebil til utlandet. Tidsfrister for denne tjenesten er i henhold til oppsatt ruteplan for den enkelte terminal.

 • Trenger bedriften din hjelp til ADR-last, kan en rådgiver bistå med blant annet utfylling av dokumenter for farlig gods og gjennomføring av kurs

 • Ønskes en ytterligere fullverdiforsikring av godset utover NSAB, anbefales det å tegne en transportforsikring. Ta kontakt med din lokalavdeling.

 • Frakten skal normalt forhåndsbetales. Dersom mottaker har en godkjent kundeavtale med Bring kan frakten betales etterskuddsvis av mottaker. Dette mot et systemtillegg pr sending.

  Sendinger som må adviseres, levering til ubetjent adresse mellom 08.00 – 16.00, sendinger med utleveringsforbehold, til byggeplasser, privatadresser, skip og leveringsadresse med begrensning i leveringstid, skal alltid betales av avsender.

 • Ønsker bedriften din at en tredjemann skal betale for sendingen blir det inngått en kontrakt. Hvis tredjemann ikke er kredittverdig faktureres bedriften din med et tillegg pr. sending.

 • Hvis mottakers adresse avviker fra normal transportrute blir godset fraktet til nærmeste terminal. Dersom mottaker ønsker utkjøring avtales pris og tid med lokal avdeling.

 • Vi skriver ut en kopi av fraktbrevet.

 • Utveksling av paller utføres ut fra en gyldig og utfylt pallekvittering. Tjenesten krever skriftlig avtale.

 • Vi varsler deg via sms eller e-post dersom noe uforutsett inntreffer og sendingen din blir forsinket. Tjenesten gir deg kun informasjon om dine sendinger, og kun dersom det faktisk har skjedd noe uforutsett i framføringen. Dersom du oppgir mottakers epostadresse, vil også mottaker bli varslet. For å benytte deg av tjenesten, oppretter du et abonnement i Mybring.

 • Forenklet utlevering er en tjeneste der avsender tillater at Bring setter igjen varen hos mottaker uten at mottaker er tilstede for å ta imot leveranse.