Prisliste tilleggstjenester gods

Prisliste for tilleggstjenester gods

Med våre tilleggstjenester kan du tilpasse godstransporten slik at leveringen blir akkurat som dine kunder ønsker det.

Bring lastebil på mindre landsvei.

Tabellen under viser tilleggstjenestene og for hvilke av våre godstjenester de kan benyttes. Prisene nedenfor gjelder for Stykkgods til bedrift, Partigods til bedrift og Pall til bedrift. Står det en hake i kolonnen for transporttjenesten, kan du bestille servicetillegget.

Priser per 01.12.2022

Pris gjelder per sending, dersom ikke annet er oppgitt.

Tilleggstjeneste Priser 01.12.2022 Stykkgods til bedrift Partigods til bedrift Pall til bedrift
Forenklet utlevering 0,-
Avtalt levering (Advisering) 299,-  
Merking 126,-/kolli
Mottaker betaler frakt 295,-
Tredjepart betaler frakt 268,-
Utskrift av fraktbrev 134,-
Manuell EDI 133,-  
Pallehåndtering* 66,-/pall
Sikkerhetsrådgiver Pris per time  
Sjåfør ringer 124,-
Legitimasjonsplikt 14,  
Alderskontroll 37,-
Sosial kontroll 52,-
Leie av utstyr (f.eks. kranbil) Pris per time  
Pall og emballasje i retur Pris i henhold til avtale  
Desktop delivery Pris i henhold til avtale  
Spesialgods 25 % av netto kundefrakt  
Farlig gods 25 % av netto kundefrakt
Frostfritt 25 % av netto kundefrakt
Manuell bestilling av henting 133,-  
Elektronisk varsling til avsender om utlevering 0,-  
Elektronisk varsling til tredjepart 0,-
Endre utleveringsadresse 183,-  
Levert på terminal 1,-/kg**  
Hentet på terminal 1,-/kg**  

*(Utveksling av EUR-pall)
** Min kr. 250,- / maks kr. 1 000,- per sending.

Del artikkel