Godstransport – på vei mot en grønnere fremtid

Sier man «stykkgods» og «tungtransport» vil mange tenke på tunge kjøretøy med negativ påvirkning på miljøet. Det er i ferd med å endre seg. I Posten og Bring er vi allerede godt på vei med omstillingen til en grønnere bilpark. Nå står de største bilene for tur, slik at du som stykkgodskunde kan være trygg på at godset ditt fraktes både trygt og bærekraftig.

bring lastebil kjører på kystvei med havet som bakteppe

Statistikk fra Miljødirektoratet* viser at ca. 32 prosent av klimagassutslippene kommer fra transport, og veitrafikken står for cirka halvparten av dette. I mange år har transportutslippene vist en stigende kurve, men i 2014 snudde trenden. Økt bruk av biodrivstoff i kjøretøy er en viktig faktor for reduksjonen, men også elektrifiseringen har bidratt til endringene i utslippsmengden.

Posten og Bring har lenge vært i forkant av utviklingen, med mål om å være best på bærekraftig verdiskapning**. Siden 2010 har vi jobbet systematisk med bærekraft. Omstillingen av vår bilpark er et godt eksempel på det. Innen utgangen av 2025 skal vi kun bruke fornybare energikilder i alle våre kjøretøy. Vi har allerede kommet langt når det gjelder å bytte ut våre varebiler til elbiler. Nå har turen kommet til omstilling av våre tyngre kjøretøy.

Slik jobber vi for en grønnere transport:

Økt bruk av jernbane

Jernbane er lavutslippstransport, og sto for 0,07 prosent av Norges totale transportutslipp i 2019. Posten og Bring er en av de største brukerne av tog i Norden, og en stor del av alt stykkgods fraktes på bane. 

 • Fra 2019-2020 økte vi bruken av tog med 14,7 prosent.
 • Totalt fraktet vi 208 767 containere på norske og internasjonale toglinjer i fjor.
 • I 2020 flyttet vi 8 427 trailere fra vei til bane. Det tilsvarer i snitt 23 færre trailere på våre veier hver dag**.

Fornybare kjøretøy

Totalt sett har Posten-konsernet Norges største bærekraftige kjøretøypark, med 1 577 fossilfrie kjøretøy. Vi er i en omstillingsfase der vi nå har startet med å bytte ut våre store, tunge fossile kjøretøy med fornybare alternativer. Over en lengre periode har vi testet ut elektriske lastebiler på Østlandet med gode resultater. Nå tester vi også ut langdistanse for el-kjøretøy. Nylig sendte vi en el-lastebil ut på en 1600 kilometer lang reise fra Oslo­ til Tromsø, den første i historien. Dette vil gi oss gode data og erfaring om hvordan store el-kjøretøy responderer på røffere forhold som kulde og vinterveier. Vil du vite mer om hvordan det gikk for verdens nordligste el-lastebil, kan du lese mer om den her.

Oppstilte bring kjøretøy og container på en rekke
Vår bilpark består i økende grad av fornybare og mer bærekraftige alternativer, også når det gjelder tyngre kjøretøy.

Gjenbruker dekk til våre biler

Vi har inngått dekkavtaler som lar oss kjøpe regummierte dekk isteden for nye. I løpet av høsten 2020 fikk vi levert 380 regummierte dekk for tyngre kjøretøy i Norge. Ved å kjøpe denne typen dekk isteden for helt nye, sparer vi miljøet for 50 kilo råmateriale per dekk. Gjennom våre innkjøp av gjenbrukte dekk i 2020, sparte vi 19 tonn med råmateriale.

Våre dieselkjøretøy oppfyller de strenge utslippskravene

I alle våre egne kjøretøy innen tungtransport sitter det Euro6-motorer som er de mest miljøvennlige dieselmotorene i bransjen. Euro6 har en renseteknologi som fjerner alt NOx-utslipp fra den egne eksosen. Målinger fra Transportøkonomisk institutt viser at utslipp fra tunge kjøretøy med Euro6-teknologi har svært lave utslipp når det gjelder NOx og partikler, sammenlignet med forrige generasjon Eurodiesel motorer. Dersom dine varer sendes som stykkgods på vei, transporteres det med lastebiler som har bransjens laveste utslippsnivåer.  

Miljø og bærekraft i førersetet på alle våre terminaler

Vår stykkgodstjeneste leverer på rampe eller dør over hele Norge. For å oppnå kostnadseffektiv transport om- og samlastes godset på en av alle våre godsterminaler. Flere ulike enheter er også ofte samlokalisert på terminalene, noe som reduserer antall kjørte kilometer mellom terminaler. Vi produserer fornybar energi ved flere av våre bygg, og fem av våre terminaler har solcellepaneler på takene. Alle nybygde terminaler har energiklasse A, en klassifisering som baseres på mange bestemte spesifikasjoner. Det går på riktig u-verdi på vinduer, mengde isolasjon i gulv, tak og vegger og at oppvarming skjer på mest mulig bærekraftig måte. I tillegg jobber vi med å energioptimalisere alle eksisterende terminaler og redusere strømforbruket i disse, i tillegg til å redusere avfall og øke kildesorteringsgraden.

Grønne bring-trailere laster gods på bring terminal.
Alle våre bygninger skal være utslippsfrie innen utgangen av 2025.

Fokus på plassutnyttelse

Med stykkgods kan du som bedrift sende varer av varierende størrelse i én og samme sending. Når en sending består av f.eks. både pakker og pall blir det å kunne frakte mindre luft og mest mulig gods et viktig miljøtiltak. Bedre plassutnyttelse gir oss økt kapasitet per bil, samtidig som vi kan redusere antall kjøretøy på veien. For stykkgodstransporter har vi tatt i bruk pallesystemet til Spaceinvaders, som gjør det mulig å stable gods i høyden, og vi kan dermed fylle bilene opptil 100 prosent. Det gir deg som kunde en ekstra trygghet for ditt gods, da vi kan stable enda sikrere og mer effektivt.

Dette lover vi deg som en grønnere logistikkpartner på stykkgods:

 • Vi stiller høye krav til at også våre underleverandører håndterer arbeidsforhold, miljø og etikk på en seriøs måte. Det innebærer blant annet at de skal:
  • bidra til å redusere klimautslipp 
  • ha ordentlig arbeidsavtaler med dokumentert lønn for sine ansatte
  • organisasjonsfrihet
  • fokus på sine ansattes helse og sikkerhet.

Slik blir hele leverandørkjeden for dine transportbehov mer bærekraftig.

 • Arbeidet med å erstatte vår bilpark med bærekraftige kjøretøy fortsetter. I 2020 fikk vi levert to mindre elektriske lastebiler på 7,5 tonn. Vi har i år økt bilparken med to store elektriske lastebiler og en trekkvogn på flytende biogass. Seneste tilskuddet er en stor elektrisk tre-akslet lastebil som vi tester på ulike vei- og kjøreforhold
 • Du får en transportpartner hvis klima- og miljøarbeid blir lagt merke til. Sustainable Brand Index (SB Index) kåret oss til Norges mest bærekraftige merkevare i vår bransje for 2020. I PWC Klimaindeks 2021 ligger vi i toppen i kategorien "Selskaper som leder an i den grønne omstillingen". Rapporten viser at vi er en av kun fire blant norges største bedrifter som kutter sine utslipp i henhold til Paris-avtalen.

Visste du dette om vår tjeneste Stykkgods til bedrift?

 • Du kan transportere alt slags gods med oss. Vi henter og leverer både farlig gods (ADR), varmesensitivt gods og annet gods som er utenfor vanlig standard.
 • Du kan hente ut klima- og miljørapporter på alle dine forsendelser i Mybring, vårt digitale selvbetjeningsverktøy. Her kan du ta ut detaljerte rapporter med oversikt over klimagassutslipp samlet per måned, eller detaljert per sending.
 • Du kan gi dine kunder en bedre mottaksopplevelse og forutsigbarhet med vårt servicetillegg Estimert ankomsttid (ETA). Allerede i bestillingsøyeblikket får kundene dine beskjed om forventet leveringsdag og tidsvindu.
 • Du kan benytte Stykkgods til bedrift for sendinger opptil 10 tonn. Vi leverer over hele Norge, inkludert Svalbard, med faste ruter over store deler av landet. Med et av de største transportnettverkene i Norden, er det enkelt og trygt for deg og du sikres presise og effektive transporttider.

Lyst å vite mer om hva Stykkgods til bedrift kan gjøre for deg?

Del artikkel