Ta et bedre valg med bærekraftig emballasje

Ta et bedre valg med bærekraftig emballasje

I takt med at miljø og bærekraft blir stadig viktigere øker også etterspørselen etter bærekraftige emballasjeløsninger. Hvordan du emballerer og sender dine varer har en stor påvirkning på miljøet, så hvordan kan din bedrift pakke med mindre miljøpåvirkning? Og hva definerer egentlig at en emballasje er bærekraftig?

Bringansatt håndterer pakke på terminal.

Netthandelen vokser i rekordfart, og det stiller strengere krav til mer bærekraftige prosesser for hele logistikkjeden. Transportbransjen jobber aktivt for å redusere fossile utslipp, og satser hardt på innovasjon. Emballasjeindustrien spiller også en viktig rolle, og de merker godt den økte etterspørselen etter bærekraftig emballasje.

Vi har snakket med RAJA, en av Europas største emballasjeleverandører. De ser at etterspørselen etter bærekraftig emballasje øker, og de får mange spørsmål om nettopp dette fra kundene. Her deler de gode råd og eksempler på hva som defineres som bærekraftig emballasje. De snakker om trendutviklingen for emballasje med mindre klimapåvirkning, samt hvordan du kan sende varene dine på en mer bærekraftig måte, som skåner miljøet mer.

Hva definerer bærekraftig emballasje?

Først og fremst må emballasjen bestå av resirkulert materiale og kunne gjenvinnes. Emballasje som er bærekraftig, både i plast og papir, må også ha en miljømerking som indikerer at den faktisk er resirkulert og gjenvinningsbar. Det er ikke bare pappemballasje som er laget av resirkulert materiale, mange plastprodukter har fulgt den samme prosessen. 
 
Det er også viktig å velge riktig fyllmateriale. Papir brytes for eksempel ned bedre enn plast, men pakken din kan bli dyrere å frakte, siden papir veier mer og koster mer i produksjon. Færre bruker i dag bobleplast, men det er verdt å nevne at det i dag finnes andre typer plast, resirkulert, som du kan bruke som fyll. Det veier mindre og dermed kan pakken din bli billigere. Det finnes også papir som kan fylles med luft og som gir god støtdemping. Her kan du lese mer om hvilke fyllmaterialer som RAJA mener er best å bruke til produktene dine.  
 
Det er viktig å huske på at selv om emballasjen er resirkulerbar, blir den ikke sirkulær og kan brukes på nytt før den faktisk er sortert til gjenvinning av mottakeren. Det kan derfor være en fordel å informere kundene dine om hvordan de resirkulerer den på riktig måte.  
 
– Send gjerne med et informativt lite kort som minner kunden din om at de skal resirkulere emballasjen og hvor bra dette er for miljøet: "Slik resirkulerer du meg", tipser Cecilie Buck Rustad, kunderådgiver i RAJA. 

Cecilie Buck Rustad
Informer kundene dine om hvordan de kan resirkulere tipser Cecilie Buck Rustad, kunderådgiver, RAJA

Papir eller plast?

Hvilken type emballasje og fyllmateriale du skal bruke, avgjøres av mange ulike faktorer. Det er en pågående debatt om papir- eller plastemballasje er den mest bærekraftige å bruke. Det er fordeler og ulemper med begge deler, og det er fint å være klar over dette.  

– Det finnes ikke noe riktig svar, og både papir og plast vil fortsette å eksistere. Det krever mye arbeid for å gjøre begge typer materialer så bærekraftig som mulig. Men det viktigste er at materialet må være nedbrytbart, produsert av resirkulert materiale og det må være mulig å gjenvinne det. Kvalitet er en viktig faktor, og plastens egenskaper har blitt veldig bra. I dag finnes det veldig sterk plast som kan resirkuleres flere ganger, sier Rustad. 

Papir kan ikke gjenvinnes uendelig mange ganger. Vanligvis kan du resirkulere papp opptil 8 ganger. Etter det er fibrene i papiret i veldig dårlig forfatning. Papiremballasje fører ofte også til større CO2-utslipp da det kreves mange trær til produksjonen. Plast er imidlertid resirkulerbart i det uendelige. Så det er ikke så ille som du tror, ​​men det er veldig viktig at plastemballasjen da faktisk resirkuleres, og gjenvinnes på korrekt måte. 

Det store skiftet 

Det er for tiden et sterkt fokus på klima og miljø i hele Europa, og RAJA merker en kraftig økning i etterspørselen etter bærekraftige emballasjeløsninger i mange land. Både forbrukerne og bedriftene har tydelige krav til bærekraft. Våre egne forbrukerundersøkelser fra Bring Research viser også at miljø og bærekraft blir stadig viktigere for både nettkunder og nettbutikker. Flere nettkunder velger nå bevisst å handle fra nettbutikker med en klar miljø- og bærekraftprofil. 

Det utvikles fortløpende nye, smartere og mer bærekraftige produkter innen forpaknings- og emballasjeindustrien som du bør følge med på, og ta i bruk. Om bedriften din bruker bærekraftig emballasje, er det noe du med fordel kan synliggjøre. Mange kunder ønsker å få tydelig informasjon om miljøarbeidet til bedriften de vurderer å handle fra. Slik informasjon kan gjøre at kunden velger deg istedenfor en konkurrent som for eksempel ikke bruker bærekraftig emballasje til sine varer.  

Hvordan kan du emballere mer bærekraftig?

I tillegg til å bruke bærekraftig emballasje, handler det også om å pakke smartere. Det gjelder å bruke riktig kvalitet og kvantitet, og riktig type emballasje til det du sender. Unngå å pakke for mye i hver eske, slik at den blir for tung og risikerer å revne.

Unngå overforbruk av strekkfilm og tape. Strekkfilmen i dag er så god at ett lag er nok.

Cecilie Buck Rustad, kunderådgiver | RAJA

Mye tape på esken gjør det også tungvint å resirkulere, da tapen må fjernes fra esken først. Papirtape kan da være et godt alternativ. Den trenger du ikke å fjerne, da den kan resirkuleres sammen med esken. Selve papirtapen er produsert av ubleket papir og er uten silikon, og har god klebeevne.

Det er viktig å bruke esker i riktig størrelse for det du skal sende, påpeker emballasjespesialistene i RAJA. Om du bruker for stor eske, må du fylle opp med unødvendig mye fyllmateriale for å beskytte varen, noe som hverken er bærekraftig eller økonomisk. Denne delen av smartere pakking har også en stor positiv innvirkning på miljøbelastningen i trafikken. Hege Sagplass, miljørådgiver i Posten og Bring bekrefter:  
 
– Når du pakker smartere ved å unngå mye luft og tomrom i eskene, gjør det at vi som transportør kan få plass til flere esker på hver bil. Det reduserer antall kjørte kilometer totalt. Det er bra for oss, for deg og dine kunder, og ikke minst – for miljøet! 

Et annet godt eksempel på dette er å bruke nøyaktig den tykkelsen på papp som kreves for at en eske skal klare å transportere varene dine.  

– Her er det mange kroner å spare hvis du sender store mengder på ett år, og her kan vi hjelpe kunden med å velge de rette dimensjonene, sier Rustad. Vi oppfordrer alltid kundene våre til å unngå overforbruk av emballasje. Tilstrekkelig kvantitet er best for miljøet, for kvaliteten, for kundeopplevelsen og for økonomien.   

Sist, men ikke minst så er kvaliteten på emballasjen veldig viktig. Ikke stirr deg blind på for eksempel pris per eske. Det kan være fristende å velge den tynneste og billigste esken, men husk å ta i betraktning hva du skal sende, og om du ønsker å kunne gjenbruke. 

Om du bruker emballasje av god kvalitet, kan det gjenbrukes for eventuelle returer.

Cecilie Buck Rustad, kunderådgiver | RAJA

Jo flere ganger en kan gjenbruke en eske, jo bedre er det for miljøet. Når esken ikke lenger egner seg for å frakte varene, kan du gjenbruke den som fyllmateriale.

Rustad avslutter med å minne oss på at det finnes mange ulike typer av smart-esker, som er esker med ulike smarte funksjoner. Eksempler på dette kan være limstripe for enkel retur, eller automatbunn som du slipper å tape.   

– Om du velger smart-esker vil stykkprisen være litt høyere, men de gjør det mye enklere for deg å pakke. Du får en mer smidig og raskere pakkeprosess, noe som totalt sett sparer deg for både tid og penger! 

Vi håper at denne artikkelen kan inspirere og hjelpe deg til å emballere mer bærekraftig. Lykke til!

Slik pakker du smartere og mer bærekraftig: 

  • Bruk bare emballasje som har miljømerke. Det betyr at det er nedbrytbart, produsert av gjenvunnet materiale og kan resirkuleres.  
  • Oppmuntre dine kunder til gjenbruk eller gjenvinning av emballasjen. Send med en lapp som forteller hvordan de gjør dette. 
  • Velg riktig fyllmateriale, både fra et bærekraftperspektiv og for det du skal sende. 
  • Fokuser mindre på papp versus plast, men mer på at alt du velger skal være produsert av gjenvunnet materiale, nedbrytbart og kunne gjenvinnes. 
  • Pakk riktig mengde varer i hver eske, og bruk egnet størrelse for innholdet. Unngå unødvendig luft i esken. 
  • Ikke bruk for mye tape og strekkfilm. En stripe er nok, og for mye tape gjør det vanskelig å gjenvinne emballasjen. 
  • Esker som ikke lenger egner seg til å sende varer i, kan du gjenbruke til fyllmateriale. 
  • Velg esker av god kvalitet, de er ofte sterkere og kan gjenbrukes flere ganger. Esker med smartfunksjoner sparer deg for moment i pakkeprosessen, du sparer tid. 
  • Fortell dine kunder om de miljøtiltakene du gjør ved hjelp av emballasje. 

Ønsker du mer informasjon om pakking og emballering?

Del artikkel