Staples bruker Mybring miljørapporter

Miljørapporter fra Mybring bidrar til konkrete miljøtiltak i Staples

Med digitale miljørapporter i Mybring kan kunder på en rask, enkel og nøyaktig måte hente ut utslippstall for egne sendinger. Staples har prøvd dette en stund og er veldig godt fornøyd med rapportene og mulighetene dette gir.

Hovedlageret til Staples på Lahaugmoen i Skedsmo kommune

Staples er en velkjent nasjonal aktør som selger produkter innenfor det som kalles Office og Facility. Office-delen er stort sett alt som vi trenger på et et (hjemme)kontor, og under Facility ligger det en rekke andre produkter, som renhold, dagligvarer, kontorutstyr, møbler og så videre. De selger dette gjennom flere salgskanaler, og en av dem er det som kalles Contract. Og Contract baserer seg i stor grad på anbud.

Stor fordel med miljørapporter i anbud 

Staples er med i mange anbud, og i mange tilfeller er det store kontrakter som inngås med en varighet på tre til fire år. Ofte er det offentlige virksomheter. De har høye og omfattende krav for miljø-/bærekraftskvalifisering av leverandører.

For å nå opp i slike anbud er det helt avgjørende å ha et rapporteringssystem som er tillitvekkende. Lars Nesteng, som er ansvarlig for Supply Chain i Staples, understreker at Bring har et svært godt produkt på det området.

Han forteller at Staples har tatt mål av seg til å bli den beste i bransjen, og at de derfor er helt avhengig av å ha en partner som også tar miljø og bærekraft på alvor – en partner som i tillegg har både ressurser og strategi om å være blant de beste i sin bransje på dette. Det har Bring. Og det skal de være stolte av, sier Nesteng.

Vi har jo hatt vår egen anbudsrunde. Og der ble Bring den store vinneren til slutt.

Lars Nesteng, Head of Supply i Staples

Lars Nesteng_ Staples_Head of Supply
Lars Nesteng, Head of Supply i Staples

Bring er nå hovedleverandør til Staples på  distribusjon. All distribusjon ut fra hovedlageret er det Bring som står for. Hovedlageret til Staples ligger på Lahaugmoen i Skedsmo kommune. 

Staples er godt fornøyd med miljørapportene i Mybring

En rekke kunder av Bring har over en lengre periode testet ut den selvbetjente løsningen for miljørapporter i Mybring. Staples er en av dem. Den store fordelen med den nye digitale miljørapportløsningen er at den er rask, enkel og ikke minst mye mer nøyaktig enn tilsvarende manuelle metoder. I rapporten finner du data for pakker og stykkgods i Norge (pakke i postkassen vil komme senere). Det er to ulike rapporter:

  • Klimagassutslipp på sendingsnivå
  • Klimagassutslipp per måned

Nesteng forteller at Staples blant annet har testet ut miljørapporten da de fikk forespørsler fra virksomheter som ønsket å se sine utslipp for i fjor. Han understreker at det er en stor fordel med miljørapporten at de kan gå tilbake i tid og se på hvilke utslipp en konkret kunde har hatt på sine leveranser. 

Inne på lageret_Staples
Mange pakker skal ut fra lageret til Staples

Og kundene til Staples fikk god valuta for miljørapporten.

– Miljørapporten ble tatt veldig godt imot av kundene som fikk den informasjonen. De fikk den i tillegg på en strukturert måte og i et veldig lett forståelig oppsett. De var nok litt overrasket at vi kunne presentere det på det nivået der, bekrefter Nesteng. 

Det som overrasket meg positivt, er at jeg kan gå langt tilbake i tid og ta ut rapporter. Hvis jeg skal være ærlig, må jeg si at det hadde jeg ikke forventet.

Head of Supply i Staples, Lars Nesteng

Nesteng forteller også at Staples nå er aktive med å promotere dette gode miljøverktøyet overfor kundene.

Viser tydelig potensial for utslippsreduksjon

Miljørapporten i Mybring er utformet slik at den veldig tydelig viser hvor mye av transporten som går på elektrisk, og hvor stor andel som gjenstår av denne omstillingen som Posten og Bring er oppe i, fra fossilt til elektrisk. Så her kommer det godt frem hvor det er potensial for forbedring. Nesteng bekrefter at han bruker det som en «vennlig påminnelse» eller oppmuntring til Bring om at de skal bli enda mer fossilfrie. – For det er jo både i Staples sin interesse og Bring sin interesse at flere og flere leveranser skjer fossilfritt med el-lastebiler, el-varebiler og/eller med tog.

Jeg har stor tro på at Bring får til den nødvendige raske omstillingen til fossilfritt, men dette er viktige saker, så vi kan ikke hvile noen av oss.

Lars Nesteng i Staples

Godt verktøy for bærekraftsrapporter og internkommunikasjon

Nesteng understreker også at miljørapportene i Mybring er et uvurderlig hjelpemiddel for det interne bærekraftsarbeidet i Staples. – Underlaget herfra vil bli brukt i vår bærekraftsrapport, og som grunnlag for å fortløpende dokumentere status på dette området overfor ansatte i selskapet og eksterne som kunder, leverandører og myndigheter.

Vi vurderer å bruke det som en indikator på intranettet vårt. Som synliggjør status for utslipp. Det hadde vært fint – så blir dette transparent for alle i selskapet.

Lars Nesteng i Staples

Dette er miljørapporter i Mybring

Kunder kan selv hente ut rapporter som viser egne sendingers klimaavtrykk.

Kundens viktigste behov er:

  • å hente ut denne informasjonen sortert på enkeltkunder
  • å hente ut totaltall for internrapportering, f.eks. ISO- rapportering

Utslippet beregnes pr. sending ut fra vekt, km kjørt, antall kolli, type nettverk og tjeneste.

Vi baserer oss på utslippsfaktorne til Greenhouse Gas Protocol (GHGP).

Du finner rapportene i en egen Miljøkategori under rapporter.

Del artikkel