Frakter pakker med færre fossiler 

Frakter pakker med færre fossiler 

Netthandelspakkene får en stadig grønnere reise fra A til Å. 

En mann i Bring-uniform som holder en sekketralle med fire pakker
Publisert 23.11.2020 Sist oppdatert 25.03.2021

Samtidig som nordisk netthandel vokser i et rasende tempo, stiller kundene stadig grønnere krav til handelen. Vår e-handelsrapport Bring Research viser en økning i antall nettkunder som bevisst velger å handle i nettbutikker som har en sterk miljøprofil- og bærekraftprofil. 

Mange nettbutikker gjør tiltak for å møte disse kundekravene, i form av alt fra resirkulerbar emballasje til mer miljøfokus på selve produksjonen. Men – også de som frakter pakkene fra nettbutikk til kunde har en del av ansvaret. Bring har jobbet systematisk med bærekraft siden 2008, og har satt seg en ambisjon om kun å benytte fornybare energikilder i alle kjøretøy og bygg innen 2025.

- Som en stor transport- og logistikkaktør som er til stede i hele Norden, er vi en del av utslippsproblemet. Men vi er også en viktig del av løsningen, og har et ansvar for å ta vare på behovene til de som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter. Alle må bidra der vi kan gjøre en forskjell, sier Hege Sagplass, seniorrådgiver Miljø i Posten. 

Stadig større kundekrav 

I tråd med at kunder stiller større miljøkrav til nettbutikkene, stiller igjen nettbutikkene nye krav til transportørene de benytter. Gunnar Henriksen, salgs- og markedsdirektør i E-handel og Logistikk i Bring, forteller at miljø og bærekraft er et stadig viktigere tema i kundemøter.

- Vi opplever at kundene, både nettbutikker som sender pakker til privatpersoner og andre virksomheter som sender pakker til bedrifter, har et stort og genuint søkelys på hva deres samarbeidspartnere faktisk har gjort og gjør på miljøsiden. Tiden med vyer og gode intensjoner er forbi. Nå er det dokumentasjon og konkrete tiltak på kort og lang sikt de etterspør, forteller Henriksen. 

Han legger til at kundene også ønsker at det gjenspeiles i tjenesteutviklingen, og Bring har jobbet spesielt med hjemleveringstjenestene – som nå er fossilfrie i Stockholm, Gøteborg og Malmø og i Oslo sentrum. Ambisjonen er klar: Å bli kundens førstevalg og å bli best i de store byene. 

- Da hjelper det også at Posten og Bring som konsern fremheves av PWC i deres årlige Klimaindeks, hvor vi har redusert vår karbonintensitet siste tre årene. Indeksen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan Norges 100 største selskaper jobber med bærekraft. Informasjonen er hentet fra selskapenes egen rapportering og analysert og vurdert av PwCs team. Vi er, etter min kunnskap, det eneste logistikkselskapet i Norge som rapporterer dette og hvor det blir etterprøvd av eksterne, sier Henriksen. 

Elektrisk lastebil av merket Volta
Bring skal teste ut verdens første spesialbygde helelektriske 16 tonns lastebil allerede i første kvartal 2021

Utslippsfrie byer

Rundt halve jordens befolkning bor i byer, og byene fortsetter bare å vokse – både når det gjelder infrastruktur og innbyggertall. Fra disse byene kommer 75 prosent av verdens karbonutslipp. Et av Brings mest sentrale tiltak de siste årene har derfor vært å minske utslipp i nettopp byene, og i dag er postdistribusjonen CO2-fri i omtrent 50 norske byer. Nå jobbes det intensivt med å gjøre pakkeleveransene grønnere. 

Vi har allerede fossilfri distribusjon av pakker med varebil i Oslo sentrum, og vi var de første i Norge til å ta i bruk slike biler. I tillegg har vi to elektriske lastebiler. Nå har vi gått til det som antagelig er Norges største innkjøp av store elektriske varebiler, 70 biler som skal benyttes i byer rundt om i landet. I tillegg er det bestilt over 60 nye små elektriske varebiler og vi har også bestilt større elektriske trekkvogner fra Nicola og Tesla, sier Hege Sagplass.

Fossilfrie kjøretøy 

Å fase ut fossile kjøretøy har Bring jobbet med i flere år, og de har i dag Norges største elektriske kjøretøypark. I fjor kjørte 1569 kjøretøy på fornybare energikilder som elektrisitet, biogass, HVO og RME. Siden 2012 er utslippet redusert med 35 prosent, noe som tilsvarer ett års utslipp fra 83 875 biler. 

- Gjennom flere år har vi vært pådriver for å teste ut og pilotere nye miljøeffektive løsninger og for å skape et marked for nullutslippsløsninger. 

Rundt juletider får Bring sin første lastebil som går på flytende biogass, samt to lastebiler som går på elektrisitet. 

Biler med Elskede by logo
Samarbeidet mellom Bring, Ragn-Sells og KLP Eiendom heter Elskede by, og bygger på at de samme kjøretøyene som bringer pakker inn til sentrum, tar med seg avfall tilbake.

Samarbeid på tvers av bransjer 

Selv om man kan gjøre mye alene, er samarbeid vel så viktig. Sammen med gjenvinningsselskapet Ragn-Sells og KLP Eiendom har Bring et samarbeid om henting av avfall. Miljøvennlige kjøretøy som el-sykler og el-biler frakter pakker og gods til kunder i sentrum, og tar med seg avfall tilbake igjen.  

Målet med samarbeidsprosjektet er å redusere utslipp, støy og trafikk i sentrum – og samarbeidet gir bedre omgivelser. Vi tror at ved å være villige til å teste ut og etterspørre miljøeffektive løsninger, og jobbe sammen med samarbeidspartnere og interessenter, kan vi bidra til bærekraftige transportløsninger, sier Sagplass. 

Foreløpig gjelder samarbeidet i Oslo, Trondheim, Stockholm og Malmø, men flere byer er på plakaten. Samarbeidet gir foreløpig en årlig reduksjon på 105 tonn CO2. 
 

Del artikkel