Elskede by: Inn med pakker, ut med avfall

Skal vi lykkes i å redusere trafikk, støy og utslipp må vi tenke nytt og åpne for samarbeid på tvers av bransjer. I Oslo går Bring, gjenvinnings-selskapet Ragn-Sells og KLP Eiendom nye veier for distribusjon og innsamling av gods, avfall og materialer i sentrum. 

Elektriske varebiler med logoen til Elskede by, parkert foran Posthuset i Oslo.

Samarbeidsprosjektet Elskede by er ferskt i Norge, og går ut på at miljøvennlige kjøretøy frakter pakker og gods til kunder i sentrum og tar med seg avfall ut igjen. Opplegget er allerede prøvd ut med suksess i Stockholm, også der med Bring som en av hovedaktørene.

Resultatene fra Stockholm er svært positive og viser at Älskade stad gir færre biler i sentrum, og dermed også mindre utslipp og støy. I Sverige har prosjektet fått flere nominasjoner og priser i kategorien miljø og bærekraft, og er også på vei til å lanseres i Malmö.

– Posten og Bring ønsker å bidra til at Oslo skal bli en enda bedre by å bo i – samtidig som vi skal gjøre det mulig å drive næringsvirksomhet også i sentrum av byen. Vi har også meget høye klima- og miljømål, og Elskede by kan bli et viktig bidrag for å nå disse målene, sa konsernsjef Tone Wille i Posten Norge da Elskede by ble lansert foran Posthuset mandag 8. april.

Begeistret byrådene

Byrådsleder Raymond Johansen var med på åpningen av Elskede by, og var svært positiv til det nyskapende og bransjeoverskridende samarbeidet.

– Dette er et fantastisk viktig initiativ fra Bring, Ragn-Sells og KLP. Det viser at de er villige til å gå foran. Oslo kommune har ingen sjanse til å forbedre klimaet uten samarbeid med næringslivet, sa byrådslederen.

Raymond Johansen og Lan Marie Berg på scenen under lanseringen av Elskede by.
Byrådsleder Raymond Johansen og Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel, var med på åpningen av Elskede by. Foto Birger Morken

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, og Johansen fortalte at kommunen har utfordret næringslivet til å komme opp med nullutslippsløsninger for transport.

– Når vi vet at transportsektoren står for 55 prosent av utslippene, er det svært gledelig å se at tre store næringslivsaktører går sammen for å redusere trafikken og bidra til at oslolufta blir reinere, sa byrådslederen.

Også miljøbyråd Lan Marie Berg skrøt av samarbeidet i sin tale under åpningen.

– Jeg vil veldig gjerne berømme de tre aktørene for et kjempegodt initiativ. Posten og Bring har tøffe målsetninger i sitt miljøarbeid, og dette er et svært viktig bidrag i kampen for å nå nullutslipp på transport i Oslo, sa hun.