Formet landet med innovasjon på transport: Fra hestekjerre til hydrogentrailer

I 372 år har ny teknologi vært en forutsetning for å få posten frem i Norge. Med dampskip, jernbane og fly var Postverket med på å bygge landet på 18- og 1900-tallet. Nå er det innovasjon på miljø og bærekraft som skal sørge for smidig transport og mindre miljøpåvirkning.

To postbud med hest og kjerre i Bergen. Foto: Norges Postmuseum

Målet er at det innen 2025 kun skal benyttes fornybare energikilder i alle konsernets biler og bygninger. Det er ambisiøst, men historien har vist at Posten Norge har lykkes med hårete mål i flere hundre år.

– Posten har vært her i 372 år og må fortjene retten til å være her i morgen også. Vi skal være her i lang tid fremover. Da må vi drive vår virksomhet på en måte som er bærekraftig både for oss som virksomhet og for omgivelsene rundt oss, sier konsernsjef Tone Wille.

Les også: Derfor har Posten Norge satt så ambisiøse miljømål

Bøndene var de første postbudene

Da Postverket ble etablert i Norge i 1647 var det bøndene som fikk ansvar for levering, rett og slett fordi de hadde hest og kjerre. Det var en stor utfordring å få til et brukbart postsystem i et så langstrakt, ugjestmildt, tynt befolket og problematisk land som Norge. Veiene som fantes var dårlige og harde vintre med isete veier førte til at postbøndene ofte måtte gå. Men posten skulle frem.

På 1600- og 1700-tallet var prinsippet at posten skulle fraktes over land, men det var tidkrevende. Postgangen til Europa og Nord-Norge var ofte preget av store forsinkelser.

Dampskipet Consititutionen
Dampskipet "Constitutionen" tegnet av eventyrforteller Asbjørnsen i en bok fra 1848. Foto: Nasjonalbiblioteket/Wiki Commons

Landets første dampskipreder

Seilskuter skulle gjøre postgangen raskere, men det ble ingen suksess. Forlis og vanskelige værforhold førte til at man var nødt til å tenke annerledes. og her er ved vi en av de første store milepælene på innovasjon: Postverket ble dampskipsrederi!

Norges to første dampskip ble kjøpt fra England i 1827, D/S «Constitutionen» og «Prinds Carl». Dette var starten på en lang periode med stor vekst i både post- og passasjertrafikken, og postvesenet støttet også mange private initiativ slik at flere ruter ble etablert.

I 1848 ble det for første gang sendt over 1 million brev, og det var av stor betydning at transporten ble enda mer smidig. Dermed var det på tide med nok et stort skritt inn i fremtidens logistikk.

Fikk opp dampen

Heldigvis gjorde dampmaskinen seg også gjeldende på land. I 1854 åpnet Norges første jernbanestrekning, mellom Christiania og Eidsvoll, og samarbeidet mellom postvesenet og jernbanen skulle vise seg å bli svært fruktbart. Som i de andre tilfellene var også hensynet til posten i bildet når man anla jernbaner.

Vi har alltid vært en innovativ virksomhet. Helt siden oppstarten for 372 år siden har vi vært i forkant og omstilt oss i takt med endringene i samfunnet. Det skal vi selvfølgelig fortsette med også i fremtiden

Postmenn sorterer post ombord på tog i 1914.
Posten sorteres på jernbanen mellom Oslo og Ed i 1914. Foto: Worm-Pettersen, Norges Postmuseum

På stasjonene ble det opprettet poståpnerier, og om bord i togene reiste det etter hvert postmenn som sorterte posten mens den var underveis. Dette var også en ordning som ble etablert på dampskipene. At satsingen førte frem viser statistikken; i 1857 ble 2,8 millioner brev behandlet av Posten. I 1905 var tallet steget til over 77 millioner.

Første flytur med Posten ombord

Men Posten hvilte ikke på laurbærene og fortsatte arbeidet med å forbedre seg og sine tjenester. I 1908 ble to biler importert fra Tyskland slik at distribusjonen til distriktene i Trøndelag kunne forbedres. Bilene kunne i tillegg til post også frakte åtte passasjerer.

To menn i flymaskin på 1920-tallet.
Tancred Ibsen (t.v.), barnebarn av dikteren, fløy post fra Kristiania til Kristiansand 19. juni 1920. Foto: Norsk Luftfartsmuseum

Sommeren 1920 åpnet den første offisielle flyruten i Norge, og Posten var med på første reise. Både i Norge og utlandet var det gjerne behovet for hurtigere postfremføring som la grunnlaget for de første kommersielle flygingene.

Elektrisk start på 1970-tallet

Allerede i 1973 testet Posten sin første elektriske bil, en norskprodusert sådan fra El-bil AS. Og den elektriske følelsen falt i smak. Under OL på Lillehammer ble den første el-bilen til konsernet tatt i bruk, og i 2011 ble 1300 fossile biler erstattet med elektriske. Og siden har det rullet på, bokstavelig talt, med nye og alternative transportmetoder. 

Posten biler lastebil elbil paxster
100 år med bilinnovasjon i Posten. Fiat -lastebil fra 1914 (t.v.) sammen med Ford el-varebil fra 2011 og elektriske Paxster-mopeder fra 2013. Foto: Posten Norge

Se hvordan: Vinteren 2019 startet testing av to elektriske varesykler i Oslo og Trondheim.

Videre elektrifisering av kjøretøy er sentralt dersom Posten og Bring skal nå målet om kun å bruke fornybare energikilder i bygninger og biler innen 2025. For å oppnå det er det viktig med videre utvikling av teknologi og drivstoff.

– Posten og Bring ønsker å ta ansvar og vise vei ved å gå foran og teste og pilotere nye, miljøeffektive og innovative løsninger for logistikk. Vi mener en proaktiv tilnærming også vil være viktig for oss som selskap for å etablere et marked for konkurransedyktig og bærekraftig drivstoff og miljøeffektive kjøretøy, sier Colin Campbell, konserndirektør for HMS og samfunnsansvar.

Den hydrogendrevne trekkvognen Nikola Tre slik den kan se ut med Bring-profilering.
Konsernet har bestilt den hydrogendrevne semitraileren Nikola Tre. Slik kan den bli seende ut med Bring-profilering. Illustrasjon: Nikolamotor/Posten Norge

 

Høydepunkter i Posten Norges innovative historie

1647 Det kongelige norske Postverket opprettes.

1730 Postbøndene får posthorn og postskilt.

1827 Postverket blir landets første dampskipsreder for å bedre postgangen langs kysten og til utlandet.

1854 Posten er med ved etableringen av den første jernbanen fra Christiania til Eidsvoll.

1855 Det første norske frimerket blir utgitt.

1908 Posten importerer to biler fra Tyskland.

1920 Første offisielle flyrute åpnes, og Posten er ombord.

1973 Posten tester norskprodusert elbil fra Elbil AS.

1994 Tar i bruk den første elbilen under OL på Lillehammer.

2008 Merkevaren Bring lanseres og Posten-logoen moderniseres.

2011 Digipost, den digitale postkassen lanseres.

2017 Konsernet beslutter målet om at Posten og Bring skal arbeide for kun å benytte fornybare energikilder på kjøretøy og i bygg innen 2025.

2018 Posten bestiller tre semi-trailere med alternativt drivstoff, Nikola Two og Tre, samt Tesla.