Ambisiøse miljømål: Sikter mot nullutslipp i 2025

Miljø er et av de viktigste satsingsområdene i Posten og Bring. Både nasjonalt og internasjonalt stilles det tøffe klimakrav, og det krever at konsernet setter seg ambisiøse mål: Innen 2025 skal konsernet kun bruke fornybare energikilder i biler og bygninger.

Varesykkel med Bring-container sykles av Bring-sjåfør. Høstbilde fra Akerselva i Oslo.
Av Nina Farstad Engebretsen

– Vi er en av Nordens største transport- og logistikkvirksomheter og vi har et viktig samfunnsansvar. Vår tanke er at vi er en del av problemet, slik at vi også må være en del av løsningen. Vi vil ta miljølederskap i bransjen vår, sier senior miljørådgiver Hege Sagplass i Posten Norge.

Vi er en del av problemet, derfor må vi også være en del av løsningen.

Hege Sagplass, senior miljørådgiver Posten Norge

Miljø kom på kartet i konsernet i 2009, da de første målene ble satt. I løpet av de ti årene som er gått er miljømålene overoppfylt to ganger; i 2014 nådde man 2015-målet med 30 prosent reduksjon av CO2, og i 2016 ble målet på 40 prosent for 2020 nådd.

Null utslipp fra bygninger og kjøretøy i 2025

I 2017 ble miljømålene revidert, og konsernet besluttet en svært ambisiøs miljømålsetting om å jobbe for å:

  • Kun benytte fornybare energikilder i biler og bygg innen 2025.
  • Kontinuerlig arbeide med tiltak for å redusere energiforbruk.
  • Kontinuerlig arbeide med tiltak for å redusere avfall og øke kildesorteringsgrad.

Konsernets største klimautfordringer er å redusere CO2-utslipp fra tyngre kjøretøy og minimere lokal forurensning. De største tiltakene er derfor å fase ut fossilt drivstoff for tyngre kjøretøy og elektrifisere kjøretøy i byene.

Bring alternative kjøretøy
Ekspressjåfør David Green og Trondheims eneste Bring-sykkelbud, Jan Sæther, kjører miljøvennlig.

Har 1200 el-kjøretøy

– Vi er allerede et stykke på vei. I 49 norske byer leverer Posten Norge utslippsfritt i dag. Vi har nesten 1400 alternative kjøretøy, av disse er 1200 elektriske. Vi har også tatt i bruk flere elektriske varebiler og vi har bestilt tre elektriske semitrailere (Tesla og Nikola Two og Tre), sier Hege Sagplass.

Konsernet stiller tydelige miljøkrav til sine transportleverandører når det gjelder euroklasse, hastighetsbegrensning og opplæring i miljøeffektiv kjøring. Leverandørene må godkjenne konsernets miljøerklæring og besvare en årlig egenvurdering av sin miljøprestasjon.

Store aktører må etterspørre ny teknologi

– Transportsektoren skal gjennom en enorm transformasjon de neste årene. I følge nasjonale mål skal ikke-kvotepliktig sektor (bygg, landbruk, transport) redusere utslippene med 45 prosent innen 2030, og transport er nødt til å ta en stor del av dette, påpeker Hege Sagplass.

– Det er bare 11 år til 2030. Jeg tror ikke man forstår den enorme omstillingen samfunnet må gjennom for å nå klimamålene, sier hun.

FNs klimapanel satte ord på utfordringen i sin rapport fra høsten 2018. De neste 11 årene må verdens utslipp halveres. Men i stedet for å gå ned, økte utslippene med 2 prosent. Det betyr at ambisiøse mål om man skal oppnå positive endringer.

– Det er viktig at vi som en stor transport- og logistikkaktør tar ansvaret. Vi må etterspørre ny teknologi, nye løsninger og pushe leverandørene. Vi er helt avhengige av en fortsatt rask teknologiutvikling dersom vi skal klare dette. Men vi har fokus på løsninger, sier Hege Sagplass.

Del artikkel