Vi skal være markedets grønneste logistikkleverandør

Klima og miljø er et av de store satsingsområdene i Posten og Bring. Både nasjonalt og internasjonalt stilles det tøffe klimakrav, og konsernet har derfor som mål å bli best på bærekraftig verdiskapning.

Varesykkel med Bring-container sykles av Bring-sjåfør. Høstbilde fra Akerselva i Oslo.

– Vi er en av Nordens største transport- og logistikkvirksomheter, og vi har et viktig samfunnsansvar. Vår tanke er at vi er en del av problemet, slik at vi også må være en del av løsningen. Vi vil ta miljølederskap i bransjen vår, sier bærekraftansvarlig Colin Campbell i Posten Norge.

Klima- og miljømål i tråd med Parisavtalen

I 2021 ble miljømålene revidert og konsernet besluttet kvantitative klima- og miljømål etter rammeverket for Science based targets (SBT). Dette er et internasjonalt rammeverk som sørger for at målene som setter er i tråd med det vitenskapen sier må til for å nå målene i Parisavtalen. Målene er godkjent og revidert av SBTi og er todelt:

  1. Redusere egne utslipp med 42 prosent for scope 1 og 2 som inkluderer egne kjøretøy og bygg (i tråd med SBTi 1,5°C-scenariet).
  2. Redusere 32 prosent utslippsintensitet målt gCO2 per tonnkilometer for scope 3 som inkluderer kjøpt transport (i tråd med SBTi godt under 2°C-scenariet).

Målene skal nås selv om transportarbeidet er forventet å øke med 41 prosent mot 2030. Våre enheter i Sverige, Danmark og Finland har satt at ambisiøst delmål om kun å benytte fornybare energikilder i kjøretøy og bygg innen 2025.

Videre har vi satt mål om nettonull-utslipp for all veitransport innen 2040 og nettonull utslipp for hele virksomheten i 2050.

Bring alternative kjøretøy
Ekspressjåfør David Green og Trondheims eneste Bring-sykkelbud, Jan Sæther, kjører miljøvennlig.

Gode planer for å redusere utslipp

Som en stor nordisk transport- og logistikkleverandør er vi en del av problemet og derfor en viktig del av løsningen. Vi skal være ledende på klima og miljø i vår bransje. I 2021 utviklet konsernet en ny klima- og miljøstrategi mot 2023, der vi skal jobbe for å:

  1. Tilby flere grønne tjenester for B2B- og B2C-kunder
  2. Ha et nettverk som leverer fossilfri distribusjon i byer, fossilfri transport mellom utvalgte byer, klimaeffektive bygg og miljøkrav i anskaffelser
  3. Inngå strategiske partnerskap
  4. Kommunisere tydelig klimaarbeidet vi gjør for å styrke omdømmet, vårt verdiforslag til kunden, bygge stolthet internt og tiltrekke oss talenter

Vi øker omstillingstakten

De viktigste tiltakene for å redusere utslipp er å fase ut fossilt drivstoff for tyngre kjøretøy, og benytte innovative distribusjonsløsninger og kjøretøy på fornybare energikilder i byene.

Konsernet har derfor satt tak for bestilling av fossile varebiler. Vi har også startet omstillingen av tyngre kjøretøy og har 65 elektriske lastebiler og 70 biogassdrevne lastebiler i bestilling, hvor ca 100 av disse vil bli levert i 2022.

Vi er i ferd med å etablere ladeinfrastruktur ved våre terminaler og vil tilby lading for egne og innleide kjøretøy samtidig som vi øker produksjon av fornybar energi ved hjelp av solceller

Vi er inne i handlingens tiår

Det haster med å redusere utslippene dersom verden skal nå målene om å begrense global oppvarming til under 2 grader og helst 1,5 grader. De neste 7 årene må verdens utslipp halveres. Norge reduserte utslippene marginalt med 0,3 % i 2021, men utslippene i transportsektoren økte med 3,8%. Det betyr hele næringslivet nå må sette seg ambisiøse mål om man skal oppnå positive endringer.

– Det er viktig at vi som en stor transport- og logistikkaktør tar ansvaret. Som en av to av Norges største bedrifter kan Posten og Bring vise til faktiske utslippsreduksjoner i tråd med Parisavtalen. Sammenlignet med 2012 er utslippene mer en halvert, og er redusert med 51%.

Del artikkel