Posten Bring x Pride - viktig å være en del av

I Posten Bring har vi mange tusen medarbeidere – mennesker med ulike etnisiteter, ideologier, meninger og ikke minst følelser. Da er det viktig å gjøre det klart at vi står bak våre medarbeidere, alle som en. Og her spiller Pride en viktig rolle.

Publisert 27.06.2024

Pride er en bevegelse som representerer fellesskap, mangfold og kjærlighet. Dette er gode verdier som også vi i Posten Bring står for. Våre ansatte er våre helter, og dette skal være en inkluderende arbeidsplass der alle skal føle at de kan være seg selv.

Regnbuer overalt – også på våre transportmidler

Kanskje har du i år lagt merke til at regnbuens farger pryder flere av våre postkasser, containere og kjøretøy? Dette er en viktig del av arbeidet med å synliggjøre vårt engasjement. Sammen med regnbuen står det også tydelig skrevet «Vi leverer med stolthet».

– Jeg er ekstremt stolt av å jobbe i Posten Bring, og våre 12.500 ansatte skal være trygge på at når de går inn døren her på jobb, så er de alle like mye verdt. Mangfold, felleskap og kjærlighet er verdier vi står for og det skal kjennetegne vår kultur, sier Hans-Øyvind Ryen.

pride profilering.jpg
Hans-Øyvind Ryen. Foto: Posten Bring

Deltar i paraden

29. juni 2024 er vi til stede sammen med mange andre for å gå i Oslo Pride paraden.

– Vi deltar i paraden for å vise at vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass, og for å feire kjærlighet og mangfold, sier Victoria Dalgliesh Lindbak, fagansvarlig for mangfold og inkludering i Posten Bring.

Regnbue postkasser.jpg
Foto: Posten Bring

Fremmer retten til å elske den man vil

Samarbeidet med Oslo Pride har gått over flere år, og tidligere har vi i Posten Bring markert oss tydelig med reklamefilmer, profilering og andre tiltak som støtter oppunder verdiene til Pride. Blant annet kom vi i 2022 med «skeive frimerker» som en del av 50 års markeringen for at forbudet mot homofile ble opphevet. Retten til å elske hvem man vil var også tema for den populære julefilmen vår året før, «When Harry met Santa».

Vi kommer til å fortsette å stå for fellesskap, mangfold og kjærlighet, og hyller at vi som mennesker kan elske dem vi vil og være den vi vil!

Del artikkel