Bærekraft gjort klokt skaper verdier på alle plan

Siden 2012 har Posten Bring klart å kutte klimagassutslippene med over 50%. Vi skal være best på bærekraftig verdiskapning. Og en av dem som skal sørge for at dette skjer er vår egen spesialrådgiver for klima og miljø, Adrian Falck.

Adrian Falck på toppen av posthuset
Publisert 07.03.2024

Et naturlig behov for omstilling

«Jeg har alltid elsket å være ute i naturen, året rundt. På fjellet, på sjøen og i skogen, på ski eller på beina», sier Adrian. «Opplevelsene vi kan ha i naturen er så sterke. Det er virkelig noe som er større enn oss selv, og det tenker jeg vi må ta vare på. Men det går ikke riktig vei for verken klima eller natur. Selv om alle nå vet at vi står overfor en klimakrise fortsetter vi – meg selv inkludert – å velge feil. Vi vet at vi burde fly mindre, forbruke mindre og spise mindre kjøtt, men gjør det motsatte. Da jeg gikk på Norges Handelshøyskole (NHH)oppdaget jeg at de hadde en internasjonalt anerkjent master innen environmental economics. Etter studiene endte jeg opp i Footprint. Men så ringte de fra Posten Bring». 

Adrian tar en liten pause.

En elv med fjell rundt og solnedgang

«Som konsulent jobbet jeg med bærekraft på tvers av bransjer og med veldig ulike kunder. Jeg oppdaget at samme ting gikk igjen overalt – mange ledergrupper betraktet en bærekraftstrategi som et nice to have, og ikke et must have. Dette var også med på å definere hvor mye de klarte å utrette. Jeg var derfor nysgjerrig på hvordan ståa var hos Posten Bring, og fant ut at konsernet var kommet veldig langt. Konsernet lå fem-ti år foran mange andre, så dette var et sted jeg kunne jobbe med store endringer.  Ønsket om bærekraftig omstilling går hele veien til toppen og inkluderer alle deler av bedriften. I Posten Bring tenker vi langsiktig. Vi har satt oss ambisiøse mål i 2030 og 2040. Hele selskapet skal avkarboniseres, og dette krever nye måter å tenke på, nye løsninger og ny teknologi.

Heldigvis begynner flere piler å peke litt mer i riktig retning. Arbeidet med dyp avkarbonisering er jo egentlig i en veldig tidlig fase. Både teknologi og lover og regler vil gjøre store fremskritt år for år. Vi må bare kvitte oss med tanken om at det er mulig å gjøre for mye. Vi trenger grunnleggende endringer i samfunnet».

Spesialrådgiver Adrian Falck er ferdig snakket og kikker ut av vinduet, fra toppen av Posthuset i Oslo sentrum er utsikten spektakulær. Beliggenheten og høyden på hovedkontoret kan også ha en symbolsk betydning. Som et statseid selskap og Norges største aktør innen logistikk, skal Posten Bring være et selskap andre bedrifter kan se på – og inspireres av – når de søker etter bærekraftige løsninger.

En fremtid hvor alle kjøretøyer går på strøm – og mye går på skinner 

Når det dukker opp redskaper som kan gjøre oss bedre, tar vi dem i bruk. Vi skaffet våre første el-biler i 1994, og i dag er halvparten av kjøretøyene til Posten Bring drevet av elektrisitet eller biogass. Innen 2030 vil det gjelde alle kjøretøyene våre. Vi har allerede fått til massive kutt i klimagassutslippene våre, og har store ambisjoner mot 2030 og 2040. I dag er den elektriske flåten på over 2500 kjøretøy. Mange av terminalene våre et utstyrt med solceller på taket for å levere fornybar strøm til elbilene. Vi er også i ferd med å sette i drift tunge elektriske lastebiler, en teknologi som inntil nå har vært umoden.

Siden av en el-varebil fra Posten

Posten Bring er også i en kontinuerlig prosess med å flytte gods fra vei til bane. Som en av Nordens største brukere av tog frakter vi årlig over 170 000 containere med tog, dette tilsvarer ca. 85 000 vogntog fjernet fra norske veier. Mindre luftforurensning, mindre svevestøv og tryggere trafikk for alle som bor i Norge – og alle som bruker veiene våre. 

Hvis teknologien vi trenger ikke finnes, finner vi den opp 

I de snart 400 årene som har gått siden Posten Norge ble etablert, har vi vært gjennom flere omveltninger – små og store – enn vi har tall på. Det eneste som aldri endres, er at alt alltid forandrer seg. Dette har ført til at vi bestandig søker nye muligheter og løsninger som gjør arbeidsoppgavene våre bedre og mer effektive. 

Vi har vært med på å utvikle Paxteren, den lille elektriske doningen som frakter post og pakker rundt i Norge og omtrent 20 andre land. Vi tester en Paxter XL variant med plass til større last, og gjennom «2ndDrive»-konseptet blir gamle Paxtere strippet helt ned og bygget opp igjen. Dette vil legge til enda flere plusstegn i regnskapet. 

Paxter fra Posten kjører foran en kirke

Posten Bring har en egen avdeling for fremtidsteknologi som prøver ut alt fra droner til selvkjørende kjøretøy og kunstig intelligens. Mye av produksjonen vår er automatisert med roboter og terminalene er utstyrt med 3-D printere, her printes reservedeler til produksjons-linjen. Vi designer også forbedrede versjoner av delene vi erstatter, «alt kan bli bedre» er et viktig premiss for å opprettholde en høy innovasjonstakt. En egen gruppe forsker på utvikling av gjenbrukbar emballasje, et produkt som vil gi en svært positiv miljøeffekt. Vi investerer også i oppstartsselskaper vi tror kan tilføre noe nyttig til bransjen vår, til samfunnet og med potensialet til å bli gode samarbeidspartnere. Jo flere som trekker utviklingen i riktig retning, jo bedre er det. 

Alltid på plass for en lettere hverdag 

Som et 100% statseid selskap har Posten Bring et tydelig samfunnsansvar vi håndterer på mange ulike måter. I byene jobbes det for å frakte smartere. De døgnåpne pakkeboksene våre er plassert ut på over 1800 steder i Norge og spiller en positiv rolle, både for å gi kundene våre bedre fleksibilitet og for å redusere utslipp fra bilene som fremdeles går på fossilt drivstoff. Pakkeboksene gir mer effektive leveranser, færre biler og mindre tomgangskjøring.

En mann henter pakke fra en pakkeboks

I tillegg til Paxteren bruker vi også traller og varesykler, disse tar mindre plass i bybildet, lager minimalt med lyd og har ingen negativ påvirkning på luftkvaliteten. Slik er vi med på å skape et bedre bymiljø på flere måter. Satsingsområdene våre strekker seg også langt utenfor storbyene. I dag leverer vi elektrisk til om lag 60 kommuner, et antall som bare vil bli større. Vi jobber også aktivt med å gjøre transporten mellom byene elektrisk. Denne oppgaven vil kreve mye ressurser og fokus, teknologien for elektriske lastebiler har hittil ikke vært god nok.  Å forbedre denne står høyt på listen. 

Vi bringer bærekraft over grensen 

I Posten Bring har vi løftet blikket i takt med utviklingen av ny teknologi, og jobber aktivt for bærekraft på et Nordisk plan. Terminalene våre i Sør-Sverige har konsernets beste utbytte av solcelleanlegget på taket, ettersom lenger sør gir flere soltimer. Vi bruker lastesykler og alternative kjøretøy i både svenske og danske byer, som reduserer både belastningen og utslippene i store bykjerner. Vi jobber også aktivt for å elektrifisere transporten i nabolandene våre – I Sverige har vi kommet et godt stykke. Vi ligger litt lengre bak i Danmark, men planene er klare. 

Mange solcellepaneler

Vi har også lagt store ressurser i å øke bruken av tog mellom de skandinaviske landene. For å fjerne langtransport fra veiene, har vi bidratt til å utvikle en toglinje mellom Sør-Sverige og Oslo. Godset som fraktes på denne tilsvarer 18.700 færre trailere på veien – dette skaper positive ringvirkninger for begge landene. 

En nasjonal ressurs for alt. Og alle. 

Posten Bring skal være best på bærekraftig verdiskapning, som krever at vi klarer å se både detaljene og det store bildet på én gang. Samfunnet, ansatte, samarbeidspartnere, klima og miljø,- vi skal bidra til mest mulig positivt og minst mulig negativt. Dette høres ut som en selvsagt ting, men i et konsern med 12500 ansatte og 1400 salgssteder i Norge krever dette fokus, god dialog og gjennomføringsevne. Vi er opptatt av hele bærekraftspekteret, og følger opp leverandørene våre for å sikre at de ansatte har anstendige arbeidsforhold og at bedriften driver skikkelig.

Tjenestene våre skal være tilpasset alle. Mennesker med funksjonsvariasjoner og utfordringer skal forstå – og kunne bruke – produktene og tjenestene våre på en trygg måte.  Vi jobber aktivt med inkluderende design, og foretar jevnlige tester for å være helt sikre på at tjenestene våre er tilgjengelige og inkluderer alle. I Posten Bring har vi tett dialog og samarbeid med andre selskaper, forskere, gründere og organisasjoner. Her samarbeider vi om alt fra bærekraft til innovasjon og sikkerhet. 

Mobil som viser sende pakke inne på Posten-appen

Arbeidet med bærekraft er en kontinuerlig prosess som krever både evnen til å følge med i tidene og viljen til å endre seg. Og til tross for at utviklingen kan gå i uventede retninger de neste årene, er en ting sikkert - Posten Bring vil fortsette å legge inn en stor innsats for å kunne være best på bærekraftig verdiskapning.

Del artikkel