Hva gjør Bring for sirkulærøkonomien?

Hva gjør Bring for sirkulærøkonomien?

I 2021 var jordens ressurser brukt opp allerede i juli (overskuddsdagen). Og i august fikk vi tidenes kraftigste miljøadvarsel fra FNs klimapanel. Vi har alle en jobb å gjøre, og sirkulærøkonomi er en del av løsningen. Her får du vite litt mer om hvordan vi jobber for at du og dine kunder lettere kan bli en del av den sirkulære økonomien.

Et sykkelbud som sykler på en vei.
Publisert 03.09.2021

La det bli sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi (eller kretsløpsøkonomi) er ikke noen ny oppfinnelse. Men den har blitt stadig mer aktuell og nødvendig i takt med at den lineære økonomien (produser-bruk-kast) har påført jordkloden og verdenssamfunnet et alvorlig miljøproblem. Den er en del av den grønne omstillingen som må til for at både miljø og næringsvirksomhet skal være bærekraftig fremover.

Norske myndigheter lanserte i juni 2021 en nasjonal strategi for en grønn og sirkulær økonomi. Den har som forutsetning at en mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi er nødvendig for at vi skal nå de klima-, miljø- og bærekraftsmålene vi har forpliktet oss til.

Det er ambisjonen til regjeringa at Noreg skal vere eit føregangsland i utviklinga av ein grøn, sirkulær økonomi som utnyttar ressursane betre.

Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi

I strategien blir det lagt vekt på å videreutvikle rammevilkår som sikrer grunnlaget for verdiskapning og grønn konkurransekraft i Norge. Sirkulærøkonomi er grønn omstilling.

edward-howell-cMGg7PyBcOg-unsplash
Budskap om sirkulærøkonomi

Hva er sirkulær økonomi?

«I det lengste er ofte det beste.» Denne omformuleringen av et kjent slagord passer godt til å beskrive kjernen i sirkulærøkonomi. For det handler om et økonomisk prinsipp som har til hensikt å opprettholde verdien (og nytten) av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig – ved å utnytte og gjenbruke ressursene mer effektivt. Men hvordan gjør vi det?

El-sykkel-PMM-01452- Foto_Kimm_Såtvedt (1)
Bærekraftig logistikk med el-sykkel i byen

Dette har Bring gjort for sirkulærøkonomien så langt: 

Tilpasser forretningsmodellen til å bli mer sirkulær

I Bring jobber vi kontinuerlig med å utvikle forretningsmodellene, også med tanke på at de skal være ressurseffektive og sirkulære. Vi ønsker å gjøre det enkelt for kundene våre å ta sirkulære valg. Derfor er vi forpliktet til å jobbe mot det målet selv om det betyr at vi må gi slipp på deler av eller hele vår eksisterende forretningsmodell.

Bring er med i Skift. Et næringslivsdrevet klimainitiativ med klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030.

Det er et initiativ for de bedriftene som ønsker å gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

Her kan du lese mer om Skift og sirkulærøkonomi

Utforsker mulighetene med omvendt logistikk

Omvendt logistikk. Det har du kanskje hørt om? Det er et annet begrep som betegner mye av det samme som sirkulær økonomi. Vi tester flere sirkulære tjenester med den type logistikk i bakhodet. 

Det går ut på å forlenge levetiden til et produkt eller en råvare gjennom gjenbruk, reproduksjon eller resirkulering. Dette kan øke etterspørselen etter løsninger innenfor områder som retur av brukte og defekte produkter og distribusjon av resirkulerbare materialer.

Vi skaffer oss innsikt om omvendt logistikk og tester nye forretningsmodeller i mindre skala. Målet er å dele kunnskapen internt og utvikle konkrete forslag til konsepter som kan testes ut.

Vi har blant annet sett på hvordan vi kan gjøre det enklere for folk å reparere og vedlikeholde tingene sine. Og i en annen småskalatest undersøkte vi hvordan vi kan gjøre det enklere og mer attraktivt for folk å leie turutstyr etter behov. Du vet – du trenger jo ikke å ha utstyr til en middels polferd liggende innerst i boden hvis du bare sporadisk er ute på tur.  

Vi ville løse logistikken ved utleie, både ved utlevering og innlevering. Her ble vår lokale og populære produkt- og tjenesteplattform AMOI en viktig brikke. Med både turutstyr og mat som en perfekt kombinasjon. Du kan fortsatt leie turutstyr på AMOI. Det gjør du her.

Utvikler gjenbrukbar emballasje til netthandel

I vår avdeling for digital innovasjon har vi også hatt et prosjekt med utvikling og testing av gjenbrukbar emballasje. Ville det ikke vært smart å kunne velge et alternativ som holder emballasjen i sirkulasjon lenger? Testingen har foregått i samarbeid med ulike nettbutikker. Resultatene så langt er positive, med over 50 % som returnerer emballasjen. De fleste gjorde det fra egen postkasse. 

Utvider «Elskede by»

«Elskede by» er et samarbeid mellom Bring, Ragn-Sells og KLP for å utnytte eksisterende kjøretøy i byene. Samarbeidet er en felles løsning hvor vi kjører ut pakker og henter inn avfall med det samme elektriske kjøretøyet.

Tenk deg en elektrisk varebil fra Bring som har plukket opp varer som skal inn til en adresse i bykjernen. Varene blir levert som avtalt, men i stedet for å kjøre tilbake uten å utnytte den tomme plassen i varebilen, så kjører varebilen til et annet sted i byen for å ta med seg avfall og returnere det til riktig mottaker. Hele logistikkjeden er 100 prosent elektrisk.

Bringbil-i-urbane-omgivelser-PMM-64873- Foto_Aksel_Jermstad
El-varebil på logistikkoppdrag i sentrum

I 2020 ble «Elskede by» etablert i Trondheim, og den smarte returløsningen er nå tatt i bruk i fire skandinaviske storbyer. I Oslo, Trondheim, Stockholm og Malmö. Flere Elskede byer kommer fortløpende. Og ja, vi tror at det er god sirkulærøkonomi å åpne opp for å fylle opp returvarebilene med andre ting enn avfall også – bare vent og se. 

Her kan du lese mer om Elskede by

Tilbyr pakkeboks med retur

Pakkeboks ble lansert tidlig i 2020 og ble raskt en stor suksess. Den store økningen i netthandel ga god drivkraft for utrullingen. Pakkeboks er enkelt, smart og bærekraftig.

Pakkeboks legger til rette for gjenbruk av emballasje. Det blir færre reiser til by/postmottak for kunder og færre/kortere turer for de som leverer pakker. Det betyr igjen mindre slitasje på utstyr/kjøretøy og mindre bruk av drivstoff. 

Jente-ved-pakkeboks-PMM-64894- Foto_Aksel_Jermstad
Pakkeboks er en populær tjeneste 

Returer har lenge vært til hodebry for både kunder og nettbutikker, men med retur i pakkeboks blir returprosessen smidigere for alle parter. Det styrker den totale kjøpsopplevelsen og gjør at kundene vil handle igjen. E-handelen blir også mer sirkulær og bærekraftig.

Det er Bring i Danmark som var først i Norden til å tilby retur i pakkeboks (nærboks, som det heter der). Men vi jobber hardt for at retur i pakkeboks snart tilbys i Norge og Sverige også.

Mer om pakkeboks i Danmark her

I løpet av 2021 når vi en milepæl på 1000 utplasseringssteder og 4000 pakkebokser i Norden. Pakkeboks er også godt mottatt av gårdeiere, sameier og butikkeiere – det er en vinn-vinn-løsning for alle parter.

Satser på gjenbruk av dekk

Hvor mange mil kjører Bring i løpet av et år? Det er ikke få. Og det fører selvsagt til slitasje på dekkene enten det er kjøretøyer som går på fossilt drivstoff, HVO, biogass eller er elektriske. I stedet for å bare bytte (kaste) slitte dekk har vi derfor tatt initiativ til sirkulærøkonomi i praksis ved å inngå dekkavtaler hvor det tilrettelegges for kjøp av regummierte dekk. Det forlenger levetiden på dekkene og er kostnadseffektivt for oss. 

På dekk der gummien brukes om igjen, er det stammen som gjenbrukes og det legges på ny bane. Det er foreløpig dekk til tungtransport som vi regummierer. 

Når vi kjøper regummierte dekk i stedet for helt nye, sparer vi miljøet for 50 kilo råmateriale per dekk (som er primært stål, gummi og olje). I 2020 har vi spart 19 tonn med råmateriale med dette tiltaket.

Investerer i sirkulære start-ups

Posten-konsernet, som Bring er en del av, satser også på venture. Det investeres særlig i selskaper som har betydelig potensial for å tilføre kompetanse og/eller teknologi innenfor de to hovedsatsningsområdene: bærekraft og digitalisering.  

Wanda er et godt eksempel på det. Den norske startupen har lansert en helt ny type lagerløsning for bedrifter og privatpersoner. Via en nettside og app kan brukerne bestille lagring, inkludert henting og levering på dør, av alt fra møbler og hvitevarer til klær og utstyr som man ønsker å lagre for kortere eller lengre perioder.

Wanda satser på utnyttelse av eksisterende eiendom, elektrisk transport, samt lokalprodusert og resirkulerbar emballasje. Vi er ett av forhåpentligvis mange nye selskaper med en forretningsmodell som driver frem en sirkulær økonomi. Vårt mål er å gi alle plassen de trenger og at vi i fellesskap deler og tar vare på tingene vi allerede har.

Wanda

Dette er Wanda – det smarte lageret

Bring-J4A7378.jpg-PMM-01365- Foto_Veslemøy_Vråskar
Bud fra Bring som leverer pakke 

På vei til å bli den grønneste logistikkleverandøren

Vi ønsker å snu dagens utfordringer til morgendagens muligheter. Så selv om vi er i startfasen av å utnytte vårt potensial for sirkulærøkonomi, er vi fast bestemt på å utforske alle muligheter fremover. Derfor foregår det nå mange spennende initiativ hos oss som vi håper kommer både samfunnet og kundene våre til gode. Høres det bærekraftig ut? Ta kontakt, så finner vi ut hvordan du kan gjøre logistikken din grønnere.

Del artikkel