Posten Bring inngår samarbeid med Statens Vegvesen

I november underskrev Posten Bring AS og Statens Vegvesen en samarbeidsavtale der formålet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet og samtidig bidra til anstendige arbeidsvilkår i transportbransjen.

Posten-bil og Bring-lastebil
Publisert 04.12.2023
Skrevet av Aleksander Hømanberg

– Posten Bring har i dag et tett og godt samarbeid med våre transportpartnere, men vi ser noen steder enkelte utfordringer. Derfor ønsker vi gjennom det nye samarbeidet med Statens Vegvesen å få raskere tilgang til informasjon som vi kan benytte i vår kontrollvirksomhet, sier fagsjef for etikk i leverandørkjeden i Posten Bring, Stefan Midteide.

Får offentlig informasjon

Samarbeidet skal sørge for en bedre og raskere informasjonsflyt mellom Posten Bring og Statens Vegvesen.

Stefan_Midteide_Foto_Havard_Jorstad.jpg
POSTEN BRING: Fagsjef for etikk i leverandørkjeden, Stefan Midteide, i Posten Bring. Foto: Posten

– Vi får nå en lett og effektiv tilgang til offentlig informasjon som veivesenet sitter på om våre leverandører. Blant annet ved gjennomført kontrollvirksomhet. Målet er at disse opplysningene skal bidra til å gjøre våre egne kontroller bedre, i tillegg til at vi får veiledning i forhold til gjennomføringen av vår kontrollvirksomhet, fortsetter Midteide.

Informasjonen vil bli gitt på bakgrunn av innsyn Posten Bring ber om i veivesenets systemer. Dette vil da bli utlevert, hvis det er grunnlag for det etter norsk lovgivning. 

Personopplysninger vil ikke bli delt med Posten Bring. I tilfeller der dette framkommer i dokumentasjonen og konsernet får godkjent sin innsynsbegjæring, vil personopplysninger bli sladdet.

Avdelingsdirektør Per Herman Pedersen i Statens Vegvesen hilser det nye samarbeidet velkommen.

– En stor transportaktør som Posten har et viktig ansvar for å være en bidragsyter til å sikre like konkurransevilkår og en sunn og god transportbransje. Derfor er vi glade for at vi nå har kommet til enighet om et slikt samarbeid, forklarer han.

Per Herman Pedersen, Svv.jpeg
SAMARBEIDSPARTNER: Avdelingsdirektør Per Herman Pedersen i krimavdelingen i Statens Vegvesen. Foto: Stein Inge Stølen

Like konkurransevilkår

– I transportbransjen ser vi at det trengs omfattende kontrollvirksomhet, da det avdekkes avvik. Et samarbeid som dette håper vi fører med seg at også aktørene som leverer transporttjenester vil være ekstra nøye på å følge opp regelverket framover, fortsetter avdelingsdirektør Pedersen.

Fagsjef Midteide i Posten Bring er tydelig på at konsernet er fornøyd med leverandørene konsernet i dag benytter.

– Vi ønsker å ha en sunn bransje og bidra til like konkurransevilkår. Dette samarbeidet er en del av vårt arbeid med å sikre seriøse og gode samarbeidspartnere også i framtiden, avslutter Midteide.

Fakta

  • Posten Bring AS og Statens Vegvesen inngår nå en samarbeidsavtale der formålet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sikre anstendige arbeidsvilkår og skape mindre handlingsrom for useriøse aktører i transportbransjen.
  • Samarbeidet sikrer en raskere informasjonsflyt mellom Posten Bring og Statens Vegvesen, der førstnevnte vil få tilgang til blant annet kontrollvirksomhet som er foretatt mot konsernets leverandører.
  • Gjennom avtalen ønsker Posten Bring å styrke sin internkontroll.
  • Avtalen går over ett år, men kan fornyes av begge parter med ett år av gangen.
Del artikkel