IKEA har nådd målet om nullutslipp i Oslo

IKEA har nådd målet om nullutslipp i Oslo

Nå kan IKEA-kunder i Oslo glede seg over at BILLY, LACK og alle deres venner blir levert hjem med 100% elektriske kjøretøy fra Bring. Innen 2025 skal all hjemlevering i IKEA – verden over - være utslippsfritt, og nå er målet nådd i Oslo.

To av IKEA sine elektriske kjøretøy fra Bring

Gjennom medlemskap i The Climate Group og EV100 har IKEA har forpliktet seg til å fremskynde overgangen til elektriske kjøretøyog gjøre elektrisk transport til den nye normalen innen 2030. 

- Vi gjør mange tiltak for å bidra til en mer bærekraftig verden. Nullutslipp-transport i Oslo er en viktig milepæl for oss, og ved normal pågang klarer vi nå å levere hjem med 100% elektriske kjøretøy*. Vi jobber med å sikre at vi også skal ha gode back-up løsninger i situasjoner som krever det, sier Siri Norhagen, bærekraftsjef IKEA Norge.   

I tillegg til å jobbe med egen transport, har IKEA også installert hurtigladere ved alle varehus og vil øke antallet ladestasjoner i takt med det stadig økende behovet. 

Økt etterspørsel for hjemlevering 

Måten folk bor, lever og jobber på er i endring og kundene ønsker i større grad enn før å få levert ting rett hjem. Siden høsten 2020 har IKEA opplevd en 25 prosent økning i antall hjemleveringer. 

- Vi ser både et ansvar og en mulighet til å være i front i skiftet mot grønnere transport. Vi ønsker å bidra med mindre utslipp og bidra til å bedre miljøet i byene.IKEAs hjemlevering i Oslo tilsvarer mer enn hver fjerde levering på landsbasis, og det at de nåer utslippsfrie er et viktig steg i riktig retning for både oss, kundene og miljøet, sier Siri Norhagen. 

Grønn framtid

IKEA har samarbeidet med Bring om hjemlevering i flere år og sammen har de jobbet målrettet for å få på plass elektrisk hjemlevering, de jobber også for å få på plass samme tjeneste i andre deler av Norge. Totalt 20 elektriske kjøretøy vil transportere IKEA-varer hjem til kundene, enten direkte fra varehus eller via Bring sin hub i Oslo. 

- Vi er veldig glade å kunne utføre alle hjemleveranser fra IKEA i Oslo med elektriske kjøretøy. Rundt 40 prosent av kjøretøyene til Posten Norge går nå på fornybar energi og andelen øker fortløpende. For oss er det er viktig å ha ambisiøse samarbeidspartnere på miljøsiden og IKEA er definitivt en av dem, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef Posten Norge. 

Veien videre

- Vi har fremdeles en jobb foran oss for å nå vårt endelige mål med å være 100% nullutslipp i alle våre hjemleveringer innen 2025. Men med tett samarbeid med gode partnere de neste årene skal vi nå flere viktige milepæler på veien dit, avslutter Siri Norhagen 

*tallet kan avvike noe ved uforutsette hendelser, som ekstraordinær pågang, kjøretøy som tas ut av drift og lignende.   

Del artikkel