Posten Norge – helt i tet mot det grønne skiftet

For tredje år på rad har revisjon- og rådgivningsnettverket PwC gjennomført sin klimaindeks, og Posten Norge er igjen på topplisten.

Grønn elektrisk Bring-bil
Publisert 07.10.2022

PwCs undersøkelse er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan Norges 100 største selskaper jobber med klimagassutslipp. Mange sliter med å nå målene, mens andre kan vise til god fremgang. 

Klimaindeksen er et viktig verktøy for å vurdere hvor effektivt de største norske bedriftene jobber med bærekraft. Den vurderer selskapene på bakgrunn av en rekke faktorer:

 • Historiske data knyttet til selskapenes utslipp av CO2 og andre klimagasser.
 • Hvilke utslippskutt selskapene kan vise til de siste 3 årene.
 • Hvilke kilder til klimagassutslipp som er med i selskapenes målsettinger og beregninger.
 • I tillegg tar indeksen også hensyn til hvilke målsetninger bedriftene har om klimagassutslipp fremover i tid, et aspekt som stadig blir viktigere.

Kun 10 av 100 har kutt som monner

Årets resultat viser at det er en krevende oppgave – bare 10 av Norges 100 største bedrifter har utslippskutt som monner. Det er likevel tegn på en positiv utvikling, antallet bedrifter med en tydelig strategi for hvordan de skal redusere klimagassutslippene sine økte fra 41 til 58 på et år.

Når selskapene er analysert blir de delt inn i kategorier, hvor den aller gjeveste kalles «årets klimavinnere». En plass her henger høyt, kategorien består av selskaper som blant annet har redusert klimautslippene sine i tråd med Parisavtalen og kan vise til konsistent og god rapportering minst tre år tilbake i tid. Også her er det positiv utvikling å vise til, i fjor var det bare fire selskaper som havnet i kategorien – i år var antallet steget til 10.

Posten Norge på topplisten

Posten Norge havnet i denne kategorien både i fjor og i år – ett av kun to selskaper som klarte dette. Colin Campbell, direktør bærekraft i Posten Norge, er stolt og fornøyd over resultatet.

– Vi er veldig glade for å stå på listen i år også. Det er både positivt og motiverende å bli anerkjent for arbeidet som så mange flinke medarbeidere har bidratt til over flere år, sier han.

Campbell påpeker at konsernet har oppnådd mye, men at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår.

– Nå har vi et godt momentum vi vil utnytte for å være den grønneste logistikkleverandøren. Det er også gledelig å se at det nå er flere norske selskaper som bidrar til absolutte utslippskutt etter kravene i Parisavtalen, slik Posten har gjort de siste årene. Det er avgjørende at alle bidrar med utslippskutt fremover, vi har ingen tid å miste i årene som kommer. Målet er klart – hele virksomheten skal ha null utslipp i 2050, slår Campbell fast.

Dette er de 10 selskapene i kategorien "årets klimavinnere":

 • Posten Norge
 • Adevinta
 • DNV
 • Gjensidige
 • KLP
 • Lerøy Seafood
 • Mowi
 • Møller Mobility Group
 • Storebrand
 • Vygruppen
Del artikkel