Positive til leveranser med droner

Seks av ti er positive til at droner kan brukes til leveranser til sykehus og til husstander i spredtbygde strøk.

Dronebilde av Posten Norges terminal på Alnabru

Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Posten Norge. De yngste aldersgruppene er mest positive. Hele 71 prosent av de spurte i aldersgruppen 18-29 år er generelt positive til at droner kan utføre enkelte leveranser.

Menn er mest positive, seks av ti synes det er positivt at droner kan utføre enkelte leveranser. For kvinner er tallet fem av ti.

Illustrasjon av en drone som flyr med Bring-container
Dronesamarbeid med OUS

Droner i sykehustransport

Droner kan i løpet av relativt kort tid bli tatt i bruk for viktige og tidskritiske transporter til og fra norske sykehus. Posten Norge er en av flere store aktører som er i gang med å prøve ut slike løsninger.

– Posten Norge har den bredeste transportdekningen i Norge og også den mest avanserte logistikkløsningen som også representerer en positiv synergi med en fremtidig autonom droneløsning for helse-Norge, sier Erik Fosse, FOU ved Oslo universitetssykehus.