Bring bidrar i stort miljøprosjekt på Svalbard 

Bring bidrar i stort miljøprosjekt på Svalbard 

Etter 100 år er Svea gruver på Svalbard lagt ned. Bring har en viktig rolle i opprydningen.  

M/S Norbjørn med Svalbard i bakgrunnen
Publisert 19.02.2021

SVEA, SVALBARD: Gruvedrift har vært den viktigste næringen på Svalbard, og de siste ti årene har det blitt utvunnet kull tre steder: Sveagruvene og Gruve 7, drevet av statseide Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK, ofte kalt Store Norske), i tillegg til en gruve i Barentsburg drevet av russiske Trust Arktikugol.   
 
Svea ligger innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard. På det meste arbeidet 400 mennesker i gruvene. I 2018 besluttet Stortinget at gruvedriften skulle legges ned og hundre år med gruvedrift ryddes opp. Prosjektet fikk navnet «Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell» hvor målet er å få all infrastruktur og utsyr fjernet og at naturen rundt gruvene skal fremstå som upåvirket. Prosjektet finansieres av staten og det har blitt satt av 2,5 milliarder kroner til opprydningen, som er ventet å være ferdig i løpet av 2024.  
 
Når et helt samfunn avvikles og skal fraktes tilbake til fastlandet, oppstår et stort logistikkbehov. Jens Norvald Ottosen og gjengen hos Bring i Tromsø var på hugget:   
 
– Etter at Stortinget vedtok nedlegging var det naturlig for oss å høre om hvilke muligheter som kunne ligge her. Olav Eilertsen, som jobber med salg, og jeg dro til Svea i mai i fjor. Vi tilbød våre tjenester og kort fortalt var vi i gang før vi dro hjem igjen, forteller Jens, som er avdelingsleder på Brings terminal i Tromsø. 

Maskiner og utstyr ved Svea gruve
Maskiner og utstyr står klare på Svea for å fraktes videre til fastlandet. Foto: Roger Haugan

Utmerket samarbeid 

I år seiler Norbjørn 33 ganger til Svalbard, hvorav 15 av turene går innom Svea for å ta med seg utstyr tilbake til Tromsø. I tillegg foregår det en del transport av gammelt gruveutstyr fra Svea til Longyearbyen og Gruve 7, dette er Bring Cargo Svalbard som koordinerer.  

Jens og hans to enheter, terminal og spedisjon, har ansvar for leveransene som sendes med M/S Norbjørn, Posten og Brings lasteskip. Her jobber fire personer på terminalen fast med lasting og lossing, og i spedisjon sitter ti befraktere som koordinerer alle leveransene som sendes med Norbjørn.  

Pole Position, et datterselskap av SNSK, har ansvaret for å ivareta tilrettelegging og utskiping av godset fra Svea. Avtalen mellom Bring og Pole Position er at MS Norbjørn skal bidra med å tømme Svea for utstyr og infrastruktur frem til 2024.  

– Vi har hatt et utmerket samarbeid. Det har vært enkel og god kommunikasjon, og vi har funnet gode løsninger på problemene som har oppstått underveis. Bring har vært en god samarbeidspartner, sier Lasse Stener Hansen, som er daglig leder i Pole Position.  

Fraktskip fullastet med containtere
En fullastet Norbjørn på vei til Svalbard. Foto: Jens Ottosen

Norbjørn kritisk for Svalbard-samfunnet

Som resten av samfunnet ble Svalbard truffet hardt av koronapandemien. Turismen stoppet opp og en del prosjekter ble satt på vent. Dette påvirket igjen Norbjørn da mengden oppdrag og behov for næringsmidler gikk ned.

Pandemien påvirket oss veldig i mai, juni og juli. Så det passet veldig bra at vi fikk starte oppdraget så fort som mulig. Avtalen har vært kjempeviktig for oss, forteller Jens. 

Jens Norvald Ottosen, avdelingsleder på Brings terminal i Tromsø

Norbjørn og postflyet leverer mesteparten av matvarer, forskningsutstyr og andre nødvendige varer til Svalbard. Det er derfor svært viktig at båten er i drift og at den leverer som den skal, for å holde Svalbard-samfunnet i gang. I polare strøk kan det dukke opp ulike utfordringer for Norbjørn, som blant annet is:  
 
– Vi har god dialog med relevante aktører på Svalbard. Norbjørn kan gå i isen, og det er ikke alle som får det. En må søke til sysselmannen for å gjøre det. Vi har god hjelp fra sysselmannsbåten og kystvakta som hjelper å lage råk i isen så vi kommer oss inn til havn. Norbjørn er ikke en isbryter, men den har polarklasse og tåler veldig mye, men likevel ønsker vi ikke å utfordre dette, forteller Jens. 

gruvemaskin som løfter maskiner
Et løft av en gruvemaskin som kalles Wagner. Vekt: ca. 30 tonn. Roger Haugan

Veien videre  

Det er et komplisert puslespill hvor det er viktig å plassere brikkene riktig for å skape en god flyt for videretransporten:  
 
– Vi har brukt tre ulike kaier i Tromsø for å håndtere dette prosjektet. Det er flere faktorer som spiller inn. Det er blant annet maskiner som allerede har blitt solgt og skal transporteres videre til England, noe til Australia, i tillegg til andre land som har kjøpt opp utstyret fra Svea, sier Jens.   
 
Flere av skipene som skal frakte utstyret videre har dyptgående båter som ikke kan legge til den kaia Norbjørn vanligvis bruker, noe som medfører at de må bruke en kai som ligger 3-4 mil unna Tromsø. I tillegg har de brukt en kai med havnekran når tunge løft har gjort det nødvendig. Så har vi brukt vår kai, Tromsø havn, ved terminalen vår. Vi har vært kreative for å få logistikken til å gå rundt, forteller Jens og fortsetter:  
 
– Planen videre er jo å stå på og gjøre det vi kan best: Logistikk. Det blir gjort en fantastisk jobb av vårt salgsapparat, befrakterne, kjørekontoret, de ansatte på terminalen i Tromsø og Longyearbyen. Det er et kjempemessig lagarbeid – og vi må heller ikke glemme den fantastiske jobben som gjøres av mannskapet om bord i M/S Norbjørn, avslutter Jens.

Dette er saken:

  • Stortinget vedtok i 2018 at gruvevirksomheten på Svalbard skulle legges 
  • Opprydningsarbeidet er satt i gang og vil vare frem til 2024 
  • Målet er at områdene hvor det har vært gruvedrift skal tilbake til naturtilstand 
  • Posten og Brings fraktebåt, M/S Norbjørn, er delaktig i oppryddingsarbeidet og frakter blant annet utstyr og infrastruktur tilbake til Tromsø
ms_norbjørn_brøyter_gjennom_isen
M/S Norbjørn brøyter seg gjennom isen. Når risikoen er for stor til å bryte is selv får Norbjørn bistand fra Polarsyssel og kystvaktbåtene KV Svalbard og KV Nordkapp. Roger Haugan

Fakta om M/S Norbjørn:  

  • Frakteskip eid av Marine Supply AS (66 prosent) og Posten Norge AS (34 prosent) 
  • Bygd i 2000 
  • 86,4 meter lang 
  • 12,99 meter bred 
  • Har to tvillingkraner som løfter 35 tonn hver

Norbjørns seilingsplan finner du her.

Del artikkel