Fra brev til beltevogner for Forsvaret

Fra brev til beltevogner for Forsvaret

Samarbeidet mellom Bring og Forsvaret er nytt av året, men de har allerede rukket å bryne seg på den største logistikk-øvelsen i Norge siden 1980-tallet.

Bring transporterte et stort antall beltevogner fra Bjerkvik i Nordland til Trondheim for Forsvaret i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

I forkant av NATO-øvelsen Trident Juncture har Bring vært ansvarlig for et omfattende antall av transporter for Forsvaret, deriblant et stort antall beltevogner.

– Vi transporterte 80 beltevogner i én operasjon. De ble lastet på biler i Bjerkvik nær Narvik, kjørt til Fauske og lastet over på tog. Derfra ble de kjørt til Trondheim, forteller Vegard Midttun Hordnes, leder for Project & Marine i Bring Norge. Han har ansvaret for de store logistikkoppdragene for Forsvaret med hele biler og spesialtransport.

Beltevogner fra Forsvaret lastes opp på trailer fra Bring i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.
Bli med på transporten av beltevogner fra Narvik til Trondheim. Film: Petter Sørnæs

Posten Norge har i mange tiår hatt en tilknytning til Forsvaret, men da på langt mindre sendinger enn det som nå gjelder innenfor logistikk. Posten har nemlig sørget for sending av brev og pakker gjennom Feltposttjenesten, ikke bare i Norge, men også ved feltpostkontorer for norske FN- og NATO-styrker i andre land. På logistikk har det imidlertid ikke vært noen skriftlig avtale før fra 2018.

Frakter alle typer gods

Avtalen mellom Forsvaret og Bring hadde sin oppstart 1. februar 2018. Avtalen har en verdi på 50 millioner kroner i året og en varighet på fire år med mulighet for tre års forlengelse. I fredstid skal Bring frakte alle typer gods til alle Forsvarets enheter rundt om i Norge. I tillegg til ordinære logistikkleveranser, har Bring ansvaret for mange av Forsvarets spesialtransporter.

– Posten og Bring har løst våre behov som spenner fra brevpost til tunge militære kjøretøy på en profesjonell måte, sa seksjonssjef Sture Flor Reiss i FLO transportavdelingen da han snakket til Posten Norges konsernforum i oktober 2018.

Bring-forsvaret-lastebiler-Narvik
Bring-biler på havna i Bjerkvik, fem mil fra Narvik. Klare for transport til Trondheim for Forsvaret i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

– Vi tar hverandre seriøst

Det har gått kort tid fra oppstart av avtalen til den første virkelig store testen. Tidlig i høst startet oppgaven for Bring med å frakte materiell til NATO-øvelsen Trident Juncture, og tilbakemeldingene på samarbeidet har vært gode.

– Nøkkelen for å lykkes med Forsvaret er at vi i Bring har vært tilstedeværende og proaktive. Vi er to store logistikkaktører som tar hverandre seriøst. Begge parter har vist stor velvilje og gjennomføringsevne. Våre organisasjonsstrukturer og lokasjoner er sammenfallende, så dette er et samarbeid som passer som hånd i hanske, sier salgssjef Morten Heck i Bring, divisjon e-handel og logistikk.