Svalbard

Trygg og rask levering av pakker og gods til Svalbard.

Svalbard-landskap med snøkledde fjell, isbre og hav.

Fortolling

Et par ting du bør merke deg er at Svalbard regnes som tollmessig utland, og skal derfor følge vanlige tollregler for import og eksport. Skal du sende pakker eller gods må handelsfaktura (eventuelt proforma faktura) følge forsendelsen. Mangelfull dokumentasjon vil kunne medføre forsinkelse og eventuelle ekstra kostnader.

Sende pakker til Svalbard

Skal du sende pakker under 35 kg, sendes disse med fly. Ved all transport med fly, gjelder egne regler for farlig gods. Ferskvarer transporteres alltid med fly, og prioriteres foran post og pakker. For pakker til Svalbard benyttes adressekort for innenlands pakker. I tillegg til ordinær frakt fra avsendersted til Tromsø, tilkommer Svalbardtillegg fra 01.12.2023. Varer til Svalbard skal eksportfortolles når netto vareverdi er over NOK 5000,-, når en vare skal midlertidig sendes til Svalbard eller ved gjenutførsel av vare fra Norge til Svalbard. Posten utfører fortolling.

Sende gods til Svalbard

Skal du sende gods, sendes godset med båten M/S «Norbjørn» fra Tromsø.  M/S «Norbjørn» har høy isklasse, 70 tonns kranløft, store luker med godt rom og dekkskapasitet, samt frysekapasitet. Større partilaster kan samordnes eller skipes direkte fra andre havner i Norge. Stykk- og partigods skal alltid fortolles. Gods til Svalbard får nye etiketter hos Bring i Tromsø. Du må derfor påregne ekstra kostnader forbundet med transporten mellom Tromsø og Svalbard. Sjøloven gjelder for sjøtransport, og det innebærer egne regler for forsikring av godsforsendelser til Svalbard.

Kontakt oss for levering til Svalbard

Ofte stilte spørsmål

 • Ja vi har båt i fast rute til Svalbard. 

  Med båten sender du alle typer gods, inkludert farlig gods og spesielle sendinger (blant annet snøscooter, busser, biler, båter og byggevarer). 

  Vi har også flyavganger til Svalbard. Med fly sender vi pakker som veier inntil 35 kg og som har innhold som er tillatt sendt med fly

 • Båten bruker 2-4 dager på overfarten og går hver 10. dag fra Tromsø. Se egen seilingsplan. I praksis er din sending framme 4-12 dager etter innlevering i Tromsø. Pakker sendes fra Tromsø til Svalbard med fly. Pakker som går med fly bruker 2-4 dager, avhengig av hvor lang transporten bruker fra det stedet du sender fra og til Tromsø. Eventuell fortollingsbehandling kommer i tillegg.

 • Til mottaker på Svalbard (sjekk postnummer).

  Pakker som går med fly merkes likt som pakker på fastlands Norge.

  I tillegg må det legges ved handels- eller proformafaktura.

 • Ja, det er innleveringsfrist for gods til Svalbard. For de ulike produktgruppene gjelder følgende:

  • Innleveringsfrist Tromsø 2 virkedager før avgang innen kl.15:00.
  • Kjøl og ferskvarer: Avgangsdag klokken 10:00.
  • Kontaktinfo: e-post / (+47) 776 48 065
 • Riktig kontaktinfo på mottaker. Navn, adresse og telefonnummer. 

  I tillegg til EDI’en, som du kan overføre elektronisk via din TA leverandør eller via Mybring, må vi ha:

  • Proformafaktura/fakturakopi. Må inneholde organisasjonsnummer.
  • Ved ordinært salg ønskes kopi av handelsfaktura, ved andre sendinger ønskes proformafaktura.
  • Om sendingen er ferdig fortollet trenger vi en kopi av tolldeklarasjonen.
  • Om vi må etterspørre dokumenter for å fortolle/forhåndsvarsle, vil det påløpe et purregebyr.
  • Dokumenter sendes til Bring Tromsø.
 • For pakker tilkommer er Svalbard tillegg.
  For kjølevarer/frysevarer og farlig gods er det et tillegg i fraktprisen som utgjør 25 prosent.
  For kjølevarer/frysevarer er det en minstesats per sending. I perioden januar – mars er det vintertillegg for alle sendinger (gjelder alle produktgrupper).

 • Sendinger kan bookes i Mybring eller via din TA leverandør. Husk tilleggsinformasjon som nevn i punktet «Hvilken informasjon må dere ha fra meg for å kunne sende gods til Svalbard?».

 • I utgangspunktet kan Bring frakte hva som helst til Svalbard. Spør oss dersom du lurer på noe, Bring Tromsø, e-post / (+47) 776 48 065. Av vanlige ting kan nevnes: biler, båter, snøscooter, flyttelass (eier må tegne egen forsikring), busser, industrielt utstyr, byggemateriell

 • I og med at Svalbard er tollmessig utland, kreves ekstra dokumentasjon. Handelsfaktura eller proformafaktura og CMR fraktbrev er nødvendig.

 • Ja, det kan du sende med Bring. Farlig gods kalles ofte for ADR gods. Avsender plikter selv å merke godset korrekt, samt legge ved de korrekte transportdokumentene.

 • Ja, du bør ha forsikring. Varer som sendes med båt, bør forsikres på grunn av værforholdene. Det anbefales at du tar kontakt med ditt forsikringsselskap.

 • Svalbard regnes som tollmessig utland, og krever derfor tollbehandling.  Mangelfull dokumentasjon vil kunne medføre forsinkelse og eventuelle ekstra kostnader. Pakker med netto vareverdi over NOK 5000,- må fortolles. Alt gods fortolles.

 • Handelsfaktura (Commercial invoice) brukes normalt i all handel med utlandet og danner grunnlaget for Tollvesenets fastsettelse av toll og avgifter. Fakturaen skal gi detaljert oversikt over hva sendingen inneholder, samt hvilke vilkår som er avtalt mellom kjøper og selger. Dette har betydning for varens tollverdi og korrekt beregning av toll og avgifter. Handelsfakturaen skal inneholde følgende opplysninger:

  • Fakturanummer
  • Selgers og kjøpers navn, adresse og VAT-nummer / EORI-nummer *
  • Sted og dato for utstedelse
  • Antall kolli og vekt
  • Nøyaktig spesifikasjon av sendingens innhold, helst med referanse til HS-nummer **(varenummer/tolltariffnummer)
  • Avtalt pris oppgitt i avtalt valuta
  • Leveringsbetingelser (Incoterms)
  • Andre betingelser knyttet til salget (rabatter eller annet)
 • Hele øygruppen Spitsbergen er en del av det vi til daglig omtaler som Svalbard. Bring har levering til de faste bosetningene på øygruppen. Longyearbyen, Barentsburg, Ny Ålesund, Pyramiden, Sveagruva, Bjørnøya* og Hopen*.  NB!* På Bjørnøya og Hopen er det kun en værstasjon, og kun få mennesker plassert. Det er kystvakta som er ansvarlig for denne transporten. Post, pakker og gods til Hopen blir sjekket mot oppdatert «bemanningsliste» slik at vi sikrer at vedkommende mottaker faktisk befinner seg der.

 • Gods sendes med båt, og Bring benytter M/S «Norbjørn» for transport av stykk- og partigods. M/S Norbjørn ble bygget i 2000, og har kapasitet til 167 stk 20 fots containere. Båten har høy isklasse, to kraner med tilsammen 70 tonns kapasitet, store luker og godt rom- og dekkskapasitet. I tillegg har båten kjøl- og frysekapasitet. Vi har også lasteutstyr for spesielle oppdrag.

 • Proformafaktura aksepteres av tollmyndighetene kun i de tilfeller der mottakeren ikke skal betale for varen (gaver, vareprøver, gratis erstatningsleveranse, reparasjoner, også videre). Benyttes proformafaktura skal oppgitt verdi gjenspeile varens reelle verdi. Når det gjelder dokumentforsendelser hvor det ikke er snakk om en handel mellom to parter, kreves det likevel en proformafaktura med beskrivelse av innhold. I feltet for verdi skal det stå: «NCV» «No Commercial Value»