Tollportalen

Handler bedriften din med utlandet?

Så fort du selger til, eller kjøper varer fra utlandet må du forholde deg til toll. En importert eller eksportert vare må igjennom en rekke tollprosesser. Korrekt fortolling gjør at varene kommer raskt og effektivt frem. Det krever sine forberedelser.

Kunnskap om tollbestemmelser, regelverk og hvilke fortollingsdokumenter som kreves, er avgjørende for en smidig vareførsel til og fra Norge. Det er kunnskap som vi i Bring har – og vi kan hjelpe deg!

Pakker i gråpapir  i ulike format ligger spredd utover et grått gulv.

Hvordan komme i gang med toll

For at fortollingen skal gå raskt og effektivt, trenger du å vite litt om hvilke regler som gjelder og hvilken fortollingsdokumentasjon som kreves.