Bring E-Doc

Bring E-Doc

Bring E-Doc er tjenesten som gir oversikt over samtlige av bedriftens tolldeklarasjoner med underbilag.

  • Kostnadseffektivt og smart verktøy som sørger for korrekt tolldeklarasjons-arkivering
  • En hovedmodul og flere valgfrie moduler

Dette er en fremtidsrettet og modulbasert abonnementstjeneste som bidrar til effektiv myndighetsrapportering.

Bring E-Doc er et kostnadseffektivt og smart verktøy som sørger for korrekt tolldeklarasjons-arkivering. Dette gjør at man sikrer bedriftens rapportering, betaling og at man får refundert korrekt toll- og avgiftsbeløp ved handel med utlandet. Det er dessuten slik at myndighetenes verktøy for datafangst, analyse og kontroll blir stadig mer avanserte. Et godt tollarkiv er dermed essensielt for deg som ønsker å være en etterrettelig handelsbedrift.

Bring E-Doc er bygget opp med én hovedmodul og flere valgfrie moduler. Vi anbefaler nye kunder å teste ut hovedmodulen noen måneder først, og deretter gjøre seg opp en mening om hvilke moduler som kan være hensiktsmessig.

Alle kunder med Bring E-Doc får automatisk mva-beregning uten ekstra kostnad. 

Hva koster det?

Hovedmodulen er grunntjenesten og denne kan kombineres med tilleggsmodulene - fakturamatch, analyse og mva-modul. I tillegg tilbys flere tilvalg og spesialtilpasninger ved forespørsel.

Priser pr. 01.01.2019 – gjelder for 2 samtidige brukere.

Antall deklarasjoner pr år Hovedmodul - Pris pr år Fakturamatch (Valgfri) - Pris pr år Analyse (Valgfri) - Pris pr år Mva-modul (Valgfri) - Pris pr år
Opptil 500 6000,- 6000,- 6000,- 6000,-
1 000 12000,- 7200,- 7200,- 7200,-
2 500 18000,- 8400,- 8400,- 8400,-
5 000 24000,- 9600,- 9600,- 9600,-
7 500 30000,- 10800,- 10800,- 10800,-
10 000 36000,- 12000,- 12000,- 12000,-
20 000 48000,- 18000,- 18000,- 18000,-
30 000 60000,- 24000,- 24000,- 24000,-
Over 30 000 Pr. avtale Pr. avtale Pr. avtale Pr. avtale

*kan kombineres fritt med hovedmodul

Hovedmodul og flere valgfrie moduler

Hovedmodul

Hovedmodulen i Bring E-Doc inneholder et tolldeklarasjonsarkiv hvor alle tolldeklarasjoner fra Bring og andre speditører samles. De aller fleste speditører i Norge kan sende tolldeklarasjonene automatisk til Bring E-Doc enten som PDF- eller XML-fil, noe som gjør at du kan bruke data fra deklarasjonene til eksempelvis myndighetsrapportering, filtrering, etterlysning og søk.

Hovedmodulen hjelper med å holde oversikt over og lagre deklarasjonene. Mangler du deklarasjoner fra en speditør vil Bring E-Doc fange opp dette ved å kryssjekke de lagrede dokumentene mot Tolletatens månedlige deklarasjonsoversikt, og deretter effektivt gi deg mulighet til å etterlyse dokumenter. Dersom en speditør ikke sender automatisk til Bring E-Doc kan dokumenter manuelt lagres sammen med de andre deklarasjonene – slik at arkivet blir komplett.

Hovedmodulen vil inkludere en spesifikasjon for innførselsmerverdiavgift, oversikt over mva. detaljer - fullstendig, ufullstendig eller manglende. Rapporten kan eksporteres til Excel for summering per avgiftssats (grunnlag/beløp). Detaljene avhenger av hva man får fra sine respektive speditører. Deklarasjoner fra Bring vil inneholde mva. detaljer for E-Doc brukere.

Bring E-Doc oppfyller naturligvis Tollvesenets krav til oppbevaring, jfr. Tollovens §4-12 og §13-4 og erstatter da behovet for intern arkivering. Dokumentene blir lagret i henhold til den lovpålagte perioden på 10 år.

Fakturamatchmodul

Med fakturamatch kan tolldeklarasjonene lagret i arkivet matches med tilhørende fakturaer generert av bedriftens regnskapssystem. På den måten har man kontroll på at alle vareforsendelser til og fra utlandet har en gyldig tolldeklarasjon, eller motsatt - at alle tolldeklarasjoner tilhører en faktura.

Analysemodul

Analysemodulen kan analysere og la deg søke i tolldeklarasjonene på varelinjenivå med hensyn til tariffnummer, varebeskrivelse, tollkoder eller særavgifter. Dermed kan du enkelt lage treffsikre rapporter og avdekke manglende eller feil beregnede toll og avgifter.

Mva-modul

Mva-modulen forenkler prosedyrene med å rapportere merverdiavgift til Skatteetaten. Modulen gir mulighet for å merke deklarasjoner med mva-bokføringsstatus, samt en raskere komplettering av mangelfull mottatte merverdidetaljer fra speditør. Dette er spesielt nyttig for større foretak med behov for hyppigere ferdigstilling av mva-oversikten enn annenhver måned.

Man trenger imidlertid ikke ha denne modulen for å kunne rapportere korrekt mva, for Bring tilbyr mva-beregning uten ekstra kostnad til alle kunder av Bring E-Doc.