Rettledning for utfylling av Tollfaktura (Proformafaktura)

Rettledning for utfylling av Tollfaktura/Proformafaktura

Dokumentet brukes for sendinger som ikke inneholder handelsvarer, dvs. som mottaker ikke skal betale for, for eksempel vareprøver eller en garantireparasjon.

Fyll inn informasjon om innholdet i sendingen din ved bruk av mal i datamaskin evt. bruk skrivemaskin eller blokkbokstaver.  Vær oppmerksom på at vårt nedlastbare dokument er kun en mal slik at om den benyttes må du signere, stemple med firmastempel og gjøre dokumentet til ditt eget.

To eksemplarer legges med sendingen din. Det er viktig at det kommer tydelig frem hva sendingen inneholder, slik at forsinkelser og problemer unngås.

Benytt engelsk for sendinger til land utenfor Sverige og Danmark.

Utfylling av skjema med referanse til nummerering:

 • Firma logo/stempel
 • Leveringsbetingelser
 • Navn og fullstendig adresse til avsender
 • Navn og fullstendig adresse til adressat/mottaker
 • Oppgi total bruttovekt (inkludert emballasje)
 • Oppgi total nettovekt
 • Antall (f.eks.: 2 par, 2 stk)
 • Netto vekt denne artikkel
 • Tolltariffnummer/varenummer – fra tolltariffen
 • Nøyaktig beskrivelse av innholdet. Det er ikke nok å skrive for eksempel vareprøve, gave, klær eller reservedeler.*
 • Varens opprinnelsesland
 • Verdi pr varelinje og i type valuta (f.eks.: Norske kroner)
 • Total verdi denne tollfaktura/pro-formafaktura
 • Årsak til eksport (f.eks.: gave privat, defekt vare)
 • Fakturaerklæring bekrefter varens opprinnelse og krever signatur eller autorisasjonsnummer for å være gyldig og gi tollfordeler
 • Dato for utstedelse faktura

* For varer som sendes til reparasjon er det viktig at det fremkommer spesifikke detaljer i varebeskrivelsen (id – nummer, CE merking etc.), da varen ved gjeninnførsel til Norge skal kunne identifiseres.