Alt du trenger å vite om tollreglene

Hos oss i Bring har vi profesjonelle tollrådgivere som kan hjelpe deg med tollhåndteringen. Her er 10 tips for deg som vil lykkes med internasjonal handel.

Bring sjåfør og tollkontrollør snakker sammen foran en Bring lastebil.

1. Planlegg vareflyten. Spør erfarne tollfolk ved behov

Fortolling sikrer at varer legalt kan handles internasjonalt samtidig som avgiftene havner der de skal og at de stadig strengere sikkerhetskravene blir ivaretatt. Dersom forarbeidet, selve fortollingen og etterarbeidet utføres smart trenger ikke den administrative byrden å bli stor. Uten planlegging, derimot.. 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med våre kompetente tollrådgivere. De hjelper deg gjerne om du trenger tollfaglig bistand!

2. Sørg for riktig klassifisering av varene

All smidig fortolling starter med at varene er riktig beskrevet. Regler for tollbehandling og avgiftssatser tar utgangspunkt i en såkalt tolltariffkode, så det lønner seg å ha dette på plass. En tolltariffkode består av åtte eller ti siffer (NO=8, EU=10) som i detalj beskriver varen i tråd med den internasjonale HS-kodeordningen.

I tillegg til klassifisering er varenes opprinnelsesland viktig å ha på plass. Ved å ha riktig opprinnelsesland kan du slippe eller få redusert tollsats. I noen tilfeller krever dette i så fall en bindende klassifiseringsuttalelse fra tollmyndighetene.

Det er viktig at du oppgir korrekt informasjon, da feilaktig informasjon kan medføre bøter fra berørte myndigheter.

3. Bestem varenes tollverdi

Tollverdien er grunnlaget for avgiftsberegningen. I utgangspunktet er tollverdien til en vare det samme som prisen fastsatt ved transaksjonen av varen. Det kan imidlertid noen ganger være umulig å benytte en slik pris, for eksempel dersom det ikke dreier seg om et salg mellom to uavhengige parter. Da er det nyttig å kjenne til og beherske alternative måter å fastsette tollverdien på.

4. Søk om tillatelser og andre lettelser

Noen land og varer krever ekstra tillatelser fra myndighetene ved eksport eller import. Søknad om lettelser og tillatelser kan gjelde deg som handelsaktør eller varene dine.

I tillegg vil du kunne søke om tollnedsettelser dersom du handler med varer og land som er underlagt frihandelsavtaler. Undersøk kravene og mulighetene, for her kan det være penger å spare.

EU og norske tollmyndigheter har rikelig med informasjon om krav og muligheter. Også andre myndigheter, som Mattilsynet, bistår med relevant info.

5. Skaff tollkreditt om du handler med tollpliktige varer

Med tollkreditt kan den som fortoller for deg belaste din egen kreditt hos norske myndigheter i stedet for å legge ut på dine vegne. Dette vil spare deg for gebyrer og eventuell utleggsprovisjon. Det senker dessuten speditørens kredittrisiko betraktelig, slik at du kan få utlevert varene uten å måtte betale utleggene i hvert tilfelle.

Tollkreditten er nyttig å ha for deg med toll- og særavgiftspliktige varer. Import-mva betaler du nå selv til skattemyndighetene, så tollkreditten er ikke relevant for varer med kun mva.

Ulike land har ulike ordninger for beregning, rapportering og betaling av importavgifter. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut av hva som er relevant i ditt tilfelle.

Les mer om vår tollrådgivningstjeneste her

6. Lag en god digital tollfaktura

Det er tollfakturaen som beskriver det som skal fortolles. Husk å inkludere nok informasjon om selger, kjøper, varene og leveringsbetingelsene. Les mer om leveringsbetingelsene her.

Vi anbefaler absolutt å overføre denne informasjonen digitalt til din speditør. Det lønner seg å sende oss tollfakturaer i form av EDI-filer, excelfiler, genererte pdf-er eller lignende rike formater. Da vil du kunne oppnå en hyggelig fortollingspris, rask behandling og være trygg på at dine opplysninger videreføres i uforandret stand til myndighetenes systemer.

7. Skaff deg et digitalt arkiv for alle fortollingene dine

Store bunker med skjemaer og vedlegg har lenge vært et imponerende skue på pulten og i hyllene til tollansvarlige hos eksportører eller importører. Nå er de stadig flere som har oppdaget fordelene med et digitalt tolldeklarasjonsarkiv. Det finnes mange speditører som tilbyr digitale lagringsplasser til dokumentene.

Vår digitale tollarkivløsning heter Bring E-doc, og kan hjelpe deg med å samle og holde oversikt over tolldokumentene fra alle speditører. Du kan enkelt analysere handelen med utlandet, rapportere korrekte avgifter samt kontrollere at alt er i sin skjønneste orden. Da kan du ta imot eventuelle bokettersyn med senkede skuldre.

En digital tollarkivløsning er en ideell plattform for rask og effektiv dokumenthåndtering. Uansett om du befinner deg på kontoret i inn- eller utland, på hjemmekontor eller på reise, så har du umiddelbar tilgang.

8. Meld fra om noe er feil – det er ingen skam å omberegne

Av og til skjer det uforutsette feil i en tollprosess. Det kan være feil i dokumentasjonen, at noen varer ikke ble sendt som de skulle eller at det skjer en feil i overføringen til tollmyndighetene. 

Vårt råd er at du reagerer på slike feil så fort du oppdager dem, så fortollingene ender opp med å beskrive din handel med utlandet korrekt. Omberegning av gjennomførte fortollinger er en forutsetning for å sikre korrekt rapportering og avgiftsbetaling av feilfortollinger. 

Ta kontakt med den som har utført fortollingen, så går det som regel greit å ordne opp. Å ikke si ifra kan fort vise seg å bli en kostbar strategi.

9. Regn ut import-mva, rapporter og betal

Annenhver måned må du betale mva for importerte varer til Norge. Dette gjøres i Skatteetatens Altinnløsning. Veien til korrekt rapportert og betalt import-mva kan imidlertid være kronglete om ditt firma mangler oversikt og ikke kjenner til metodikken for å beregne import-mva.

Bring E-doc støtter deg i dette, så du sparer tid og kan samtidig være trygg på at rapporteringen blir korrekt.

10. Husk å få avgiftene tilbake for returnerte varer

Når du returnerer varer til utlandet kan du ofte kvalifisere til å få avgiftene tilbakebetalt. Dette skjer ikke av seg selv, men krever omberegning av importfortollingene samt eksportfortollinger med henvisning til opprinnelig import. For å få dette til er speditøren din avhengig av at tolldokumentasjonen inneholder en kopling mellom opprinnelig import og re-eksporten. Er dette på plass vil en søknad og en omberegning av opprinnelig import sikre at du kun betaler avgifter på de varene som ender opp med å bli værende i importlandet.

 

Vil du vite mer?

Vi i Bring hjelper deg gjerne gjennom mylderet av regler og prosedyrer for refusjon. Kontakt våre tollrådgivere i dag!

Del artikkel