Incoterms® 2020

Incoterms er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner.  I 1936 ble de første Incotermsreglene publisert av ICC (International Chamber of Commerce), og reglene oppdateres med jevne mellomrom. Den siste versjonen er Incoterms 2020, gyldig fra 1. januar 2020.

Incoterms beskriver hvem som bærer ansvaret, risiko og kostnader i forbindelse med en transaksjon, og når ansvaret går over fra selger til kjøper. Valget av Incoterms skal være oppført i handelsfakturaen. Det vil fortsatt være anledning til å benytte Incoterms 2010, men da må det vises til versjon.

Incoterms 2020 består av 11 ulike koder, og under følger en forenklet oversikt over når risiko og kostnad overgår fra selger til kjøper. Ønsker du å vite mer om disse internasjonale leveringsbetingelsene, finner du utvidet informasjon på det Internasjonale Handelkammerets nettsider (ICC Norge).

Transport av varer

Forklaring av Incoterms® 2020

Leveringsbetingelser for alle transportmidler

  • Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy.
  • Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsested.

  Formell overlevering fra selger til kjøper: I fabrikkens port

  • Denne klausulen kan benyttes for alle typer transport.
  • Selger er forpliktet til å laste opp eksportvarene (ferdig eksportklarert) på det transportmiddel som kjøper har valgt.

  Formell overlevering fra selger til kjøper:  

  1. Hvis angitt sted er selgers forretningssted, når varene er opplastet på transportmiddel fremskaffet av kjøper
  2. Hvis annet sted er valgt, straks varen er gjort tilgjengelig for transportør eller annen part utpekt av kjøper (fremmed lokasjon) på selgers transportmiddel klar for avlossing
  • Tilsvarende CFR, men tilpasset andre transportmåter enn sjø.
  • Selgeren betaler frakt til angitt destinasjon, men risikoen for varene går over på kjøper i det øyeblikk varene leveres over til første transportør.

  Formell overlevering fra selger til kjøper: Skjer der hovedtransport avsluttes – ved levering til terminal.

  • Tilsvarende CIF, men tilpasset andre transportmåter enn sjø.
  • Selgeren betaler for frakt og forsikring.
  • Selger skal forsikre varene for egen kostnad på A-vilkår (fullverdi)

  Formell overlevering fra selger til kjøper: Selger tegner forsikring til avtalt sted på vegne av kjøper

  • Betyr at selgeren leverer når varene gjøres tilgjengelig for kjøper og når transporten kommer frem til avtalt sted.
  • Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til navngitt bestemmelsessted.

  Formell overlevering fra selger til kjøper: På avtalt leveringssted, men ulosset og ufortollet

  • Selger har oppfylt sin leveringsforpliktelse når varen (ufortollet) er losset og gjort tilgjengelig for kjøper på avtalt leveringssted/adresse.
  • Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til, og lossing til avtalt leveringssted/adresse.

  Formell overlevering fra selger til kjøper: Avtalt leveringssted/adresse ufortollet, men losset

  • Betyr at selgeren dekker alle transportutgifter og tar all risiko inntil varene er levert og i tillegg betaler eventuelle tollavgifter (import og eksport).

  Formell overlevering fra selger til kjøper: Hos kunde ferdig fortollet, men ulosset

Leveringsbetingelser kun for sjøtransport

  • Denne klausulen kan kun benyttes for sjøtransport, til havs eller på kanaler.
  • Selgeren må overlevere varene, klarert for eksport, ved siden av skipet i navngitt havn.
  • Kjøper bærer all risiko og alle kostnader etter dette tidspunkt.

  Formell overlevering fra selger til kjøper: Avtalt leveringssted

  • Brukes kun ved sjøtransport.
  • Selgeren må laste varene ombord på det skipet som er angitt av kjøperen.
  • Ansvaret for varene overføres til kjøper i det øyeblikk varene er ombord i skipet.
  • Selgeren må eksportklarere varene.

  Formell overlevering fra selger til kjøper: I skipets lasterom

  • Brukes kun ved sjøtransport.
  • Selgeren må bære alle kostnader og frakt fram til angitt lossehavn.
  • Risikoen blir imidlertid overført kjøperen i det øyeblikk varene lastes ombord i skipet.

  Formell overlevering fra selger til kjøper: Hovedtransport betales av selger, men skjer for kjøpers risiko

 • Brukes kun ved sjøtransport.

  • I utgangspunktet lik CFR, bortsett fra at selgeren også bærer ansvaret for å forsikre varene på vegne av kjøper, på C-vilkår (risikoforsikring)
  • Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette, idet kjøperen overtar risikoen ved innlasting i skipet.

  Formell overlevering fra selger til kjøper: Hovedtransport og forsikring betales av selger

Har du valgt riktig Incoterms?

Gjennom å forstå hvordan de ulike leveringsbetingelsene påvirker din logistikk, og gjennom å ta aktive valg av Incoterms kan du oppnå både reduserte kostnader og økt kontroll over hele din verdikjede.

Er du usikker på hva du bør velge, kan du finne ut av dette ved å ta stilling til tre spørsmål. Valg av Incoterms handler ikke om å velge riktig eller galt, men å ha et bevisst forhold til hvilke fordeler og ulemper de ulike Incoterms vil innebære for din bedrift.

Nye reviderte Incoterms ® 2020 gyldig fra 1.1.2020.