Har du valgt riktig Incoterms?

Har du valgt riktig Incoterms?

Det finnes ingen fasit for hvilke Incoterms som passer din bedrift best. Vurderer du å endre Incoterms for bedriftens handel - still disse tre spørsmålene før du går i gang.

Containerfartøy lastet med containere.

En individuell vurdering bør gjøres vedrørende bedriftens handel, slik som varens leveringstid og hvor kritisk den er for din bedrifts egne prosjekter eller forpliktelser. Supply Chain Management - i praksis.

 1. Ønsker din bedrift å ta mer ansvar for logistikkjeden og på denne måten oppnå kostnadsbesparelser?

  Dette kan innebære at du f.eks. selv tar ansvaret for henting og frakt av dine varer, og ikke overlater til selger å håndtere transporten. På denne måten er det du som får kontrollen på dine varer og kostnaden knyttet til transporten.
   
 2. Har din bedrift mulighet å samle sine innkjøp fra flere leverandører, eller samsende leveringer til ulike kunder for å kunne oppnå en lavere transportkostnad totalt sett?

  Dette gjør at du får færre, men større leveranser, som gir gode muligheter for reduserte transportkostnader.
   
 3. Har din bedrift tid og ressurser som kreves for å kunne ta større eierskap til logistikken?

  For å ta et større eierskap og ansvar for sin egen logistikk, krever det egne ressurser eller en dedikert logistikkpartner som kan håndtere dette.

Hvis du svarer ja på ett eller flere av spørsmålene - hva da?

Svarer du ja på ett eller flere av disse spørsmålene, bør din bedrift vurdere et større eierskap til logistikken.
 
Enkelt sagt, så bør din bedrift vurdere å selv styre og håndtere kritiske leveranser, med lang leveringstid eller høy viktighet. For andre varer og forsendelser kan det være gunstig å overlate ansvaret for transporten til selger. For noen bedrifter kan det være riktig å velge en delt løsning - ulike Incoterms på ulike varer.

Nye reviderte Incoterms ® 2020 gyldig fra 1.1.2020.

La oss hjelpe deg med dine transporter