Priser tolltjenester - pakker fra 01.12.2022

Per 01.12.2022 (uendret). Prisene er ekskl. mva. For privatpersoner, se www.posten.no.

  • Pris pr. fortolling - kr. 240,-. Prisen inkluderer 3 varelinjer.
  • Tillegg per varelinje > 3 - kr. 30,-
  • Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad - kr. 124,-
  • Prisen dekker kostnadene for ankomstbehandling, lovpålagt registrering av sendingen og pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet.
  • Innhenting av importdokumentasjon - kr. 124,-
  • Tillegg per oppdrag for kontantoppgjør/utleggsprovisjon - 3,5 % av utlagt beløp, minimum kr. 274,- (mva-fri tjeneste)
  • Søknad om tollrefusjon - kr. 497,-
  • Tollpass/ankomstmelding - kr. 341,-
  • Rådgivning, omberegninger, søknader og andre tidkrevende oppdrag - kr. 714,- per time
  • MVA-beregning – kr. 77,- per deklarasjon